[H-verkko] Työtä: Suomen museoliitto hakee it-suunnittelijaa Museo 2015 -hankkeen projektitiimiin

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Apr 15 12:18:35 EEST 2013


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Suomen museoliitto hakee it-suunnittelijaa Museo 2015 -hankkeen projektitiimiin
---------------------------------------------------------
Suomen museoliitto hakee it-suunnittelijaa Museo 2015 -hankkeen projektitiimiin
määräaikaiseen työsuhteeseen.

Museo 2015 on Museoviraston yhteistyössä Suomen museoliiton ja Valtion
taidemuseon kanssa johtama museoiden yhteishanke, joka toteutetaan 2012 - 2015. 
Hankkeen päätavoitteet ovat museoiden kokoelmahallinnan kokonaisarkkitehtuurin
ja luettelointiohjeiden laatiminen, yhteisen kokoelmahallintajärjestelmän
hankinta ja tuki aineistojen viemiseksi Kansallisen digitaalisen kirjaston (KDK)
asiakasliittymä Finnaan sekä museoiden näkymän kehittäminen Finnaan. 
It-suunnittelijan päätehtäviä ovat museoiden kokoelmahallintajärjestelmän
käyttöönottoon liittyviin tehtäviin osallistuminen ja Finnan rajapintojen
laadinnan teknisenä asiantuntijana toimiminen. Lisäksi it-suunnittelija
kehittää museoiden omaa Finna-näkymää yhteistyössä Kansalliskirjaston ja
museoiden kanssa. Tehtäviin voidaan sisällyttää jatkossa myös muita Museo
2015 -hankkeeseen liittyviä tehtäviä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää ajantasaista soveltuvaa korkea- tai
ammattikorkeakoulututkintoa ja ohjelmointikokemusta. Opintojen loppuvaiheessa
oleva soveltuvan ylemmän korkea- tai ammattikorkeakoulututkinnon opiskelija voi
tulla myös kyseeseen tehtävää täytettäessä. It-suunnittelijalta
edellytetään sujuvaa suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä
tyydyttävää ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.
Luemme eduksi kokemuksen migraatioista ja PHP:lla toteutettujen verkkopalvelujen
rakentamisesta. Tärkeitä ominaisuuksia ovat lisäksi hyvät
vuorovaikutustaidot ja kyky työskennellä sekä itsenäisesti että tiimin
jäsenenä. Tehtävä edellyttää esiintymis- ja matkustusvalmiutta kotimaassa.

Tehtävän palkka on 2 600 €. Hakija voi myös esittää oman palkkatoiveensa.

Tehtävän työaika on 36,25 h/vk. Työpaikka sijaitsee Museoviraston
toimitiloissa osoitteessa Sturenkatu 2a, Helsinki. Työtehtävät edellyttävät
läsnäoloa, joten etätyö ei ole mahdollista. Työsuhde alkaa mahdollisimman
pian ja päättyy Museo 2015 -hankkeen päättyessä. Työsuhteessa noudatetaan
4 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja www.nba.fi/fi/museo2015 ja projektipäällikkö Satu Savia / Museo
2015, satu.savia at nba.fi 
Tiiviit hakemukset ansioluetteloineen ja suosittelijatietoineen pyydetään
toimittamaan viimeistään 30.4.2013 klo 16.00 sähköpostitse Suomen
Museoliittoon osoitteella Museo2015 at museoliitto.fi. Aihe-kenttään merkintä:
It-suunnittelija.


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 1.5.2013
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.nba.fi/fi/museoalan_kehittaminen/museo_2015