[H-verkko] Jyväskylä, Yleisöluento Karjalan kannaksen rajaseudusta 1700-luvulla

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Marras 17 11:10:13 EEST 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Yleisöluento Karjalan kannaksen rajaseudusta 1700-luvulla

Jyväskylä
22.10.2012 klo 18:15 – 22.10.2012 klo 19:30
---------------------------------------------------------

Filosofian tohtori Antti Räihä tarkastelee yleisöluennossaan 1700-luvun
Karjalan kannaksen rajaseutua kulttuuris-taloudellisesta näkökulmasta osana
Ruotsin ja Venäjän valtakuntia. Luennolla selvitetään esimerkiksi, miksi
isovenäläinen maarahvas oli 1700-luvun monikansallisen Venäjän valtakunnan
väestöstä monin tavoin alistetuimmassa asemassa. Nykyajan
kansallisuusnäkökulmasta katsoen näyttää hämmästyttävältä, että
venäläinen etninen alkuperä ja ortodoksinen uskonto olivat vahvimpia
yhteiskuntaa integroivia, mutta eivät erilaisia oikeuksia antaneita
tekijöitä.

Ruotsalaisuus, venäläisyys tai suomalaisuus eivät olleet etnis-kulttuurisesti
tärkeitä paikallisväestön identiteetinmuodostusta leimanneita tekijöitä
1700-luvun Karjalan rajaseudulla. Ihmisten jokapäiväisessä kanssakäynnissä
ei ollut tärkeää korostaa toisistaan kielellisesti ja uskonnollisesti
eroavien ”meidän” ja ”muiden” kulttuurista erilaisuutta. Erojen
korostaminen tuli sitä tärkeämmäksi, mitä lähemmin ryhmiä yhdistävistä
tai ryhmien väliset erot sivuuttavista asioista oli kyse. Esimerkiksi
elinkeinon harjoittamiseen liittyneissä kysymyksissä, joissa henkilöiden
uskonnolla tai kielellä ei ollut itsessään merkitystä, oli ”meidän” ja
”muiden” välinen ero saatava muilla keinoin näkyväksi.

Luento on osa Jyväskylän Historiallisen yhdistyksen ja Historian ja etnologian
laitoksen järjestämää Historiamme tänään - mitä tohtorit kertovat?
-yleisöluentosarjaa, jolla tuoreet tohtorit johdattavat yleisön menneisyyden
ja kulttuurien salaisuuksiin oman väitöstutkimuksensa näkökulmasta.
Tilaisuudet ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Luento järjestetään Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian
laitoksella, Historica-rakennuksessa, huoneessa H306 (3. krs, hissi).
Tilaisuudessa on aikaa kysymyksille ja vapaalle keskustelulle. Osallistuminen on
maksutonta.Tiedustelut: Pasi Saarimäki (pasi.saarimaki at jyu.fi), puhelin 040-8054490
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/