[H-verkko] Helsinki, Private and Public Memories symposiumi (FOHN, Helsinki 29.-30.11.2012)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Marras 17 11:10:36 EEST 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Private and Public Memories symposiumi (FOHN, Helsinki 29.-30.11.2012)

Helsinki, Hallituskatu 1
29.11.2012 klo 10:15 – 30.11.2012 klo 16:15
---------------------------------------------------------

Private and Public Memories

the fourth international symposium of the Finnish Oral History Network

Helsinki, 29.–30. Marraskuuta 2012

Private and Public Memories symposiumi Helsingissä 29.–30.11. 2012.
Symposiumin järjestäjinä toimivat Suomen muistitietotutkijoiden verkosto
Finnish Oral History Network (FOHN), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, sekä
Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti Strangers from the
East 2009–2012.

Tapahtuma on neljäs kansainvälinen Finnish Oral History Networkin
järjestämä symposiumi ja sen tavoitteena on toimia muistitieto- ja
elämäkertatutkimuksen parissa työskentelevien keskustelufoorumina ja saattaa
yhteen muistitietotutkimuksen metodologiasta kiinnostuneita. Symposiumin
keynote- luennoitsijoina ovat:

Paula Hamilton (University of Technology, Sydney)

Professori Paula Hamilton on kansainvälisesti tunnettu muistitietoon ja
julkiseen muistamiseen erikoistunut historioitsija ja työskennellyt pitkään
paikallisyhteisöjen, museoiden, kulttuuriperintöinstituutioiden sekä
paikallishallinnon projekteissa. Lisäksi hän toimii Australian julkisen
historian keskuksen (Australian Centre for Public History) johtajana.
Julkaisuissaan hän on käsitellyt julkista historiaa, muistitietohistoriaa
sekä muistin tutkimusta.

Daniela Koleva (Sofian yliopisto)

Apulaisprofessori Daniela Kolevan  tutkimusaloja ovat muistitietotutkimus,
sosialismin antropologia ja jälki-sosialismi, elämäkerrallinen ja
kulttuurinen muisti, sekä elämäkertametodit ja sosiaalinen konstruktionismi.
Parhaillaan hän tutkii sosialismin muistamista Bulgariassa sekä uskonnollisia
ja maallisia elämänkaarirituaaleja.

Kirsti Salmi-Niklander (Helsingin yliopisto)

Kirsti Salmi-Niklander on akatemiatutkija ja folkloristiikan dosentti. Hänen
nykyinen tutkimushankkeensa käsittelee suullisen ja kirjallisen kulttuurin
vuorovaikutusta 1800-luvun ja 1900-luvun alun suomalaisissa kansanliikkeissä
sekä kanadansuomalaisten siirtolaisten parissa.

Vieda Skultans  

Vieda Skultans on sosiaaliantropologian professori emerita Bristolin
yliopistossa (UK). Hänen tutkimusintressejään ovat sukupuoli, kerronta,
lääketieteellinen antropologia ja psykiatrian historia. Skultans toimii
opettajana useassa yliopistossa.

Symposiumin luennot, työryhmät ja loppukeskustelu ovat avoimia kaikille
kiinnostuneille.

Ohjelma

Torstai 29.11.2012 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, 2 krs.,
Hallituskatu 1:

Klo 10.30 – 11.45: Paula Hamilton: Oral History as Memory-work: From Personal
to Public Remembering.

Perjantai 30.11.2012 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, 2 krs.,
Hallituskatu 1:

Klo 9.15 – 10.30 Daniela Koleva: Memory Tactics: Private Uses of Public Memory
Cultures.

Klo 10.30 – 11.30 Kirsti Salmi-Niklander: From Shadows to Spotlights:
Exploring the Grey Areas in Life Stories.

Työryhmät ja loppukeskustelu pidetään Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6)
torstaina 29.11.2012. klo 13.15.–17.00. ja perjantaina 30.11.2012. klo
13.15.–16.15.

Symposiumin kieli on englanti. Symposiumin ohjelma ja muuta tietoa löytyy
englanninkielisiltä Internet-sivuilta:

http://www.finlit.fi/english/research/fohn/index.htm

Tiedustelut:fohn at finlit.fi

Ulla-Maija Peltonen
 Puheenjohtaja,
FOHN                                                                        
 Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura                                 
 PL 259
 00171
Helsinki                                                              
                                                                                                             
 Ulla Savolainen
 Konferenssisihteeri, FOHN
 Folkloristiikka/ Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitos
 PL 4
 00014 Helsingin yliopistoTiedustelut: Ulla Savolainen, Konferenssisihteeri FOHN
(ulla.savolainen at helsinki.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/