[H-verkko] Helsinki, Private and Public Memories (FOHN), Helsinki 29.-30.11.2012

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 21 11:37:11 EET 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------

Private and Public Memories (FOHN), Helsinki 29.-30.11.2012

Helsinki, Hallituskatu 1
29.11.2012 klo 09:00 – 30.11.2012 klo 17:10
---------------------------------------------------------

Private and Public Memories symposiumi Helsingissä 29.–30.11. 2012.
Symposiumin järjestäjinä toimivat Suomen muistitietotutkijoiden verkosto
Finnish Oral History Network (FOHN), Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, sekä
Suomen Akatemian rahoittama tutkimusprojekti Strangers from the
East 2009–2012.

Tapahtuma on neljäs kansainvälinen Finnish Oral History Networkin
järjestämä symposiumi ja sen tavoitteena on toimia muistitieto- ja
elämäkertatutkimuksen parissa työskentelevien keskustelufoorumina ja saattaa
yhteen muistitietotutkimuksen metodologiasta kiinnostuneita. Symposiumin
keynote- luennoitsijoina ovat:

Paula Hamilton (University of Technology, Sydney)

Professori Paula Hamilton on kansainvälisesti tunnettu muistitietoon ja
julkiseen muistamiseen erikoistunut historioitsija ja työskennellyt pitkään
paikallisyhteisöjen, museoiden, kulttuuriperintöinstituutioiden sekä
paikallishallinnon projekteissa. Lisäksi hän toimii Australian julkisen
historian keskuksen (Australian Centre for Public History) johtajana.
Julkaisuissaan hän on käsitellyt julkista historiaa, muistitietohistoriaa
sekä muistin tutkimusta.

Daniela Koleva (Sofian yliopisto)

Apulaisprofessori Daniela Kolevan  tutkimusaloja ovat muistitietotutkimus,
sosialismin antropologia ja jälki-sosialismi, elämäkerrallinen ja
kulttuurinen muisti, sekä elämäkertametodit ja sosiaalinen konstruktionismi.
Parhaillaan hän tutkii sosialismin muistamista Bulgariassa sekä uskonnollisia
ja maallisia elämänkaarirituaaleja.

Kirsti Salmi-Niklander (Helsingin yliopisto)

Kirsti Salmi-Niklander on akatemiatutkija ja folkloristiikan dosentti. Hänen
nykyinen tutkimushankkeensa käsittelee suullisen ja kirjallisen kulttuurin
vuorovaikutusta 1800-luvun ja 1900-luvun alun suomalaisissa kansanliikkeissä
sekä kanadansuomalaisten siirtolaisten parissa.

Vieda Skultans  

Vieda Skultans on sosiaaliantropologian professori emerita Bristolin
yliopistossa (UK). Hänen tutkimusintressejään ovat sukupuoli, kerronta,
lääketieteellinen antropologia ja psykiatrian historia. Skultans toimii
opettajana useassa yliopistossa.

Symposiumin luennot, työryhmät ja loppukeskustelu ovat avoimia kaikille
kiinnostuneille.

Ohjelma

Torstai 29.11.2012 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, 2 krs.,
Hallituskatu 1:

Klo 10.30 – 11.45: Paula Hamilton: Oral History as Memory-work: From Personal
to Public Remembering.

Perjantai 30.11.2012 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, 2 krs.,
Hallituskatu 1:

Klo 9.15 – 10.30 Daniela Koleva: Memory Tactics: Private Uses of Public Memory
Cultures.

Klo 10.30 – 11.30 Kirsti Salmi-Niklander: From Shadows to Spotlights:
Exploring the Grey Areas in Life Stories.

Työryhmät ja loppukeskustelu pidetään Tieteiden talossa (Kirkkokatu 6)
torstaina 29.11.2012. klo 13.15.–17.00. ja perjantaina 30.11.2012. klo
13.15.–16.30.

Symposiumin kieli on englanti. Symposiumin ohjelma ja muuta tietoa löytyy
englanninkielisiltä Internet-sivuilta:

http://www.finlit.fi/english/research/fohn/index.htm

Tiedustelut:fohn at finlit.fi

FOHN facebookissa: Finnish Oral History Network

 

Ulla Savolainen

Konferenssisihteeri, FOHN

Folkloristiikka, PL 4, 00014 Helsingin yliopisto

 

Ulla-Maija Peltonen                           

Puheenjohtaja,
FOHN                                               

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura                  

PL 259

00171
Helsinki                                   

                                      Tiedustelut: Ulla Savolainen (fohn at finlit.fi)
---------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/ajankohtaista/tapahtumakalenteri/