[H-verkko] Työtä: Rakennuttajapäällikkö Suomenlinnan hoitokuntaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 20 13:43:28 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Rakennuttajapäällikkö Suomenlinnan hoitokuntaan
---------------------------------------------------------
Rakennuttajapäällikkö

Suomenlinnan hoitokunta on valtion virasto, joka ylläpitää ja kehittää
 Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Suomenlinnaa. Hoitokunnan
 tehtäviin kuuluu linnoituksen, rakennusten ja maiseman restaurointi ja
 hoitaminen, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen ja kohteen esittely
 kävijöille.


 Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 01.01.2013. Virka on viraston
 yhteinen. Hakuaika päättyy 07.12.2012  kello 16:15
 
 Viran/tehtävän kuvaus: Restaurointiyksikön tehtävänä on Suomenlinnan
 perusparannus ja täydennysrakentaminen, vuosikorjaukset ja
 kulttuuriympäristön kehittäminen. Rakennuttajapäällikkö vastaa
 perusparannus- ja täydennysrakentamishankkeiden rakennuttamisen
 koordinoinnista. Tehtävään sisältyy konsulttitoimeksiantojen ja urakalla
 toteutettavien hankkeiden kilpailuttaminen. Restaurointiyksikön hankkeet
 toteutetaan projekteina. Rakennuttajapäällikkö voi toimia myös joidenkin
 hankkeiden projektinjohtajana. Rakennuttajapäällikkö toimii yhteistyössä
 yksikön rakennuspäällikön ja kulttuuriympäristöpäällikön kanssa.
 
 Kelpoisuusvaatimukset:  Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
 Tehtävä edellyttää myös johtamistaitoa. Virkaan valitulle asetetaan 6
 kuukauden koeaika.
 
 Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset: Hyvä suomen kielen suullinen
 ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen hallinta. Tehtävässä
 tarvitaan myös hyvää englannin kielen taitoa, muu kielitaito luetaan
 eduksi.
 
 Hakijalta odotamme:  Rakennuttajapäällikkö toimii
 rakennuttaja-arkkitehtien ja valvojien esimiehenä ja vastaa toimialan
 hankinnoista.
 
 Tehtävän hoitaminen edellyttää laajojen kokonaisuuksien hallintaa,
 organisointikykyä, erinomaisia yhteistyö-, viestintä- ja
 vuorovaikutustaitoja sekä aktiivista kehittämisotetta.
 
 Luemme eduksi:  Eduksi katsotaan rakennuttajakoulutus (RAP tai RAPS) sekä
 perehtyneisyys vaativien historiallisten rakennusten restaurointitehtäviin.
 
 Palvelussuhteen edut:  Liikunta- ja kulttuurisetelit, työsuhdematkaseteli.
 
 Palkkauksen peruste:  Palkkaus määräytyy viraston palkkausjärjestelmän
 mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3072,40€ ja lisäksi maksetaan
 henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään
 43 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uuden henkilön henkilökohtainen
 palkanosa on kokemuksen ja osaamisen mukaan 19 - 27%. Lisäksi maksetaan
 yksikön päällikön esimieslisää joka on 10-13% tehtäväkohtaisesta
palkasta.
 
 Työaika: Viikkotyöaika
 
 Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän
 kautta. Työavain 600-253-12
 ------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 8.12.2012