[H-verkko] Työtä: Kehittämispäällikkö Suomenlinnan hoitokuntaan

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 20 13:40:26 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
Kehittämispäällikkö Suomenlinnan hoitokuntaan
---------------------------------------------------------
Kehittämispäällikkö
 

Suomenlinnan hoitokunta on valtion virasto, joka ylläpitää ja kehittää
 Unescon maailmanperintöluetteloon kuuluvaa Suomenlinnaa. Hoitokunnan
 tehtäviin kuuluu linnoituksen, rakennusten ja maiseman restaurointi ja
 hoitaminen, toimitilojen ja asuntojen vuokraaminen ja kohteen esittely
 kävijöille.

Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 01.01.2013. Virka on viraston
 yhteinen. Hakuaika päättyy 07.12.2012 kello 16:15.
 
 Viran/tehtävän kuvaus: Maailmanperintöpalvelut-yksikön (noin 10 henkilöä)
 tehtävänä on Suomenlinnan esittely ja neuvontapalvelut,
 maailmanperintötoiminnan koordinointi ja Suomenlinnan koordinointi
 käyntikohteena sekä yksikön alaan kuuluvien lausuntojen valmistelu.
 Maailmanperintöpalvelut-yksikön esimiestehtävien lisäksi
 kehittämispäällikkö vastaa Suomenlinnan osalta maailmanperintötoiminnan
 koordinoinnista, verkostoyhteistyöstä sekä yksikön tehtävänalaan
 kuuluvista kehittämishankkeista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.
 Kehittämispäällikön tehtävänä on vastata Suomenlinnan hoitokunnan
 strategian toteuttamisesta oman yksikkönsä osalta. Kehittämispäällikkö on
 Suomenlinnan hoitokunnan johtoryhmän jäsen. Lisäksi kehittämispäällikkö
 toimii kohteen virallisena Site Managerina.
   
 
 Kelpoisuusvaatimukset:  Tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
 Tehtävä edellyttää myös johtamistaitoa ja hyvää kielitaitoa. Virkaan
 valitulle asetetaan 6 kuukauden koeaika.
 
 Hakijalta odotamme: Tehtävän hoitaminen edellyttää lisäksi erinomaista
 yhteistyö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoa, laajojen kokonaisuuksien
 hallintaa ja organisointikykyä, aktiivista kehittämisotetta sekä sujuvaa
 esiintymis- ja neuvottelutaitoa.
 
 Luemme eduksi:  Osaaminen ja/tai työkokemus kulttuuriperintöalalta tai
 kulttuurimatkailualalta sekä esimieskokemus luetaan eduksi.
 
 Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset: Hyvä suomen kielen suullinen
 ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen hallinta. Tehtävässä
 tarvitaan myös hyvää englannin kielen taitoa, muu kielitaito luetaan
 eduksi.
 
 Palvelussuhteen edut:  Liikunta- ja kulttuurisetelit, Työsuhdematkaseteli
 
 Palkkauksen peruste:  Palkkaus määräytyy viraston palkkausjärjestelmän
 mukaan. Tehtäväkohtainen palkka on 3072,40€ ja lisäksi maksetaan
 henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään
 43 % tehtäväkohtaisesta palkasta. Uuden henkilön henkilökohtainen
 palkanosa on kokemuksen ja osaamisen mukaan 19 - 27%. Lisäksi maksetaan
 yksikön päällikön esimieslisää joka on 10-13% tehtäväkohtaisesta
palkasta.
 
 Työaika: Viikkotyöaika
 
 Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän
 kautta. Työavain 600-252-12
 
 Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla
 olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita
 haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta.
 
 Suomenlinnan hoitokunta, kirjaamo, Suomenlinna C 40, 00190 Helsinki
 
 Lisätietoja tehtävästä:
 
 Maire Mattinen, johtaja,  0295 338 30, maire.mattinen(at)suomenlinna.fi
 Jari Alasmäki, hallintopäällikkö, 0295 338 381,
 jari.alasmaki(at)suomenlinna.fi
 
 
 ------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 8.12.2012