[H-verkko] CFP: CFP: Lähde 2013, Koti, Uskonto ja Isänmaa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 6 14:34:52 EET 2012


Agricolan artikkelipyyntöihin on lähetetty uusi ilmoitus:
---------------------------------------------------------
CFP: Lähde 2013, Koti, Uskonto ja Isänmaa
---------------------------------------------------------
Lähde on ensi kerran keväällä 2004 ilmestynyt tieteellinen aikakauskirja. Se
on suunnattu erityisesti historian jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, mutta
kirjoituksia otetaan vastaan myös muiden tieteiden edustajilta. Vuodesta 2006
alkaen Lähdettä on julkaistu vuosikirjana.

Lähteen toimintaperiaatteena ontarkastella kussakin numerossa yhtä laajaa
teemaa monista eri näkökulmista ja yhdistää kriittinen tieteellinen
kirjoittaminen vahvaan taidekuvitukseen.

Vuonna 2013 Lähteen teemana on Koti, Uskonto ja Isänmaa. Teemaa toivotaan
lähestyttävän uusia ajatuksia herättävästi tai vanhoja näkökulmia
kriittisesti tarkastellen. Artikkeleissa aihetta voi lähestyä kokonaisuutena
tai vaihtoehtoisesti yhteen teeman ilmiöistä keskittyen. Mahdollisia
lähestymistapoja voivat olla esimerkiksi asumisen historia, kodin ja
uskonnollisuuden väliset vaikutussuhteet, isänmaa aatehistoriassa yms.

Julkaistavat kirjoitukset voivat olla tieteellisiä artikkeleita, lyhyempiä
katsauksia, esseitä tai teemaan liittyviä kirja-arvosteluja. Kirjoittaja voi
edustaa mitä tieteenalaa tahansa. Kirjoittajille ei makseta palkkioita.

Kirjoitustarjouksien jättämisen määräaika on 15.12.2012. Kirjoitustarjous
tehdään laatimalla ytimekäs, korkeintaan kahden liuskan mittainen abstrakti
aiotusta artikkelista tai kirjoituksesta, ja lähettämällä se sähköpostitse
osoitteeseen jani.karhu at uef.fi. Abstraktista on käytävä ilmi artikkelin tai
kirjoituksen tavoitteet, aineisto, menetelmät ja keskeiset hypoteesit.
Lisätietoja kirjoittamisesta antaa tarvittaessa Jani Karhu. Hyväksytystä
abstraktista ilmoitetaan henkilökohtaisesti joulukuun loppuun mennessä.

Mikäli kirjoitustarjous hyväksytään, on valmiin tekstin deadline perjantai
31.3.2013.

 ------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Labyrintti ry <jani.karhu at uef.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.12.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: www.lahde.info