[H-verkko] Arvosteltavaksi: SLS:n syksyn 2012 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Nov 6 18:18:53 EET 2012


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

***
Villstrand, Nils Erik

Valtakunnanosa. Suurvalta ja valtakunnan hajoaminen 1560-1812

Valtakunnanosa käsittelee Suomen historiaa Eerik XIV:n noususta 
hallitsijaksi ja Ruotsin alkavasta itämerenvallasta 1560 vuoden 1812 
Turun kokoukseen. Kirja koskettelee Suomen historian keskeisiä 
kysymyksiä: yhteiskunnan eliittiä ja sen asteittaista 
ruotsalaistumista, rahvaan elämää ja kielioloja, esivallan ja 
alamaisten kohtaamista sekä kirkkoa välittävänä tekijänä. Päätösluvut 
paneutuvat Suomen sodan aikaan, vuoden 1809 rauhantekoon ja siihen, 
miten suomalaiset suhtautuivat ruotsalaisen esivallan vaihtumiseen 
venäläiseksi. Valtakunnanosa on monipuolinen ja eloisa synteesi, joka 
taitavasti soveltaa sekä vanhaa että uutta tutkimusta ja luo uusia 
näköaloja ja tuloksia. Kirja on toinen neljän teoksen sarjassa, joka 
käsittelee ruotsalaisuutta Suomen historiassa. Sarjan ensimmäinen osa, 
Kari Tarkiaisen Sveriges Österland. Från forntiden till Gustav Vasa 
(2008) ilmestyi suomeksi vuonna 2010 nimellä Ruotsin Itämaa. 
Esihistoriasta Kustaa Vaasaan (tekijän suomentama).

Nils Erik Villstrand (s. 1952) on vuodesta 2000 lähtien ollut Åbo 
Akademin Pohjoismaiden historian professori. Villstrandin tuotantoon 
kuuluvat väitöskirja Anpassning eller protest (1992) ja Landet 
annorlunda (2002), joka käsittelee Pohjanmaan historiaa. Hän kirjoitti 
suurvalta-ajan osuuden teoksessa Finlands historia 2 (1993) ja 
suurvalta-ajan poliittisesta kulttuurista teokseen Signums svenska 
kulturhistoria (2006). Vuonna 2011 hän julkaisi teoksen Sveriges 
historia 1600-1721 ja tänä syksynä on ilmestynyt Furstar och folk i 
Åbo 1812.

******
Huvudstaden kring sekelskiftet 1900

Hur såg Helsingfors ut kring sekelskiftet 1900? Vilka stadsdelar och 
gator såg likadana ut som i dag, och vilka har förändrats så mycket 
att man knappt känner igen dem?

I denna bok presenteras ett urval fotografier ur Svenska 
litteratursällskapets arkiv. Största delen av dem är tagna av 
amatörfotografer under tidsperioden 1880-1910-talet. Tillsammans med 
bilderna återges även brottstycken ur samtida skönlitterära 
Helsingforsskildringar. Fotografierna och citaten bildar helheter, som 
fångar stämningar och detaljer av det urbana livet. Esplanaden och 
kvarteren kring Salutorget är självklara motiv, men också hoppbacken i 
Alphyddan, taken över Rödbergen och isbjörnsburen på Högholmen återges 
i ord och bild.

I boken ingår även en artikel av Laura Kolbe, professor i Europas 
historia vid Helsingfors universitet, som belyser utvecklingen av 
Helsingfors och förankrar bilderna och citaten i deras historiska 
kontext.

 *********

Villstrand, Nils Erik Furstar och folk i Åbo 1812

I augusti 1812 möttes Alexander I och Karl Johan i Åbo och kom här 
överens om hur de tillsammans skulle bekämpa Napoleons stora armé. 
Mötet hade betydelse för hela Europas framtid och blev en hörnsten i 
"1812 års politik". Samtidigt blev det också ett känsloladdat möte 
mellan furstar och folk, och det var den svenske kronprinsen som 
väckte stadsbornas stora nyfikenhet. Fanns det också politiska 
förväntningar på Karl Johan i en storpolitisk situation då allt 
verkade vara öppet och ingenting omöjligt? Var han den som skulle 
åstadkomma att riket blev helt igen, tre år efter rikssprängningen?

****
Georg August Wallin

Skrifter 3 Kairo och resan till Övre Egypten 1844-1845

Utgivare Kaj Öhrnberg & Patricia Berg

Språkstudier i Kairo och en resa längs Nilen till Övre Egypten 
beskrivs i orientalisten och forskningsresanden G.A. Wallins brev och 
dagböcker i detta tredje band av utgåvan. Syftet med

Wallins forskningsresa var att studera bl.a. arabiska dialekter och 
stamförhållanden, men under Nilfärden fick han upp ögonen också för 
det forna Egypten. Med på resan var även den österrikiske konstnären 
Hubert Sattler som tecknade och målade de fornlämningar som Wallin 
beskrev i ord.

***
Johan Wrede

Tikkanens blick.
En essä om Henrik Tikkanens författarskap, livsöde och personlighet  
Henrik Tikkanens strävan att som författare ingripa i sina egna och 
samtidens trauman och livsvillkor är ett genomgående tema i denna 
bok. Johan Wredes mångåriga vänskap med svågern Tikkanen bildar fond i 
analysen och tillför också unik kunskap om författarskapet. Olyckliga 
uppväxtförhållanden och kriget satte djupa spår i författarskapet, 
vilket ses som en "serie språkakter med vilkas hjälp han sökte värja 
sin väg genom livet".

***
Vi skildes ej åt utan liten rörelse ...

Mikael Hisingers resedagbok från Europa 1783-1784
Utgivare Jouni Kuurne

Den unge fortifikationsofficeren Mikael Hisinger begav sig på en 
studieresa till kontinenten tillsammans med officerskollegan Carl 
Råbergh 1783. Deras främsta uppgift under sin grand tour var att 
studera befästningsverk, men de bekantade sig också med järnbruk, 
civil arkitektur, antik konst och trädgårdar. En av de starkaste 
upplevelserna verkar ha varit parken på Ermenonville utanför Paris, 
anlagd i den nya engelska stilen. En del av intrycken från resan 
skulle Hisinger senare omsätta i praktiken på Fagervik i Västra 
Nyland, där han blev brukspatron efter sin far och bl.a. anlade en 
park i engelsk stil.

***

Gustav Björkstrand
Jacob Tengström. Universitetsman, kyrkoledare och nationsbyggare

Den mångsidige professorn och ärkebiskopen Jacob Tengström (1755-1832) 
har satt spår inom en mängd olika områden som universitets-, skol-, 
kyrko-, och förvaltningshistoria. Gustav Björkstrands biografi är den 
första samlade bilden av hans liv och verksamhet. Utifrån ett rikt 
källmaterial beskriver Björkstrand Tengströms bakgrund och uppväxt, 
hans nätverk och olika roller inom skiftande verksamheter, bl.a. hans 
betydande insatser inför och under lantdagen 1809.


***

Anders Chydenius samlade skrifter 1 (1751-1765)
Utg. Maren Jonasson & Pertti Hyttinen

Kyrkoherden i Karleby Anders Chydenius (1729-1803) var en föregångare 
för de demokratiska idéerna i Norden. Han försvarade såväl frihandel 
och näringsfrihet som tjänstehjonens rättigheter, och han arbetade för 
utvidgad yttrande- och religionsfrihet. Anders Chydenius samlade 
skrifter är en vetenskaplig utgåva av hela hans skriftliga 
kvarlåtenskap. I den första av fem delar möter vi bl.a. den unge 
studenten Chydenius som poet och senare den politiske ordvirtuosen vid 
riksdagen 1765.


***

Lari Assmuth, Anne-May Berger, Nora Ervalahti & Marika Rosenström (red.)
Helsingfors i ord och bild

Stadens invånare och stadslivet står i centrum i denna bok som SLS ger 
ut för att uppmärksamma att Helsingfors firar 200 år som huvudstad. 
Bilderna, som är hämtade ur SLS arkiv, är från tiden 1890-1910 och är 
tagna av bl.a. amatörfotograferna Gustaf Sandberg, Karl Konrad 
Meinander och Frans Nyberg, men även av professionella fotografer som 
Karl Emil Ståhlberg. Fotografierna kombineras med citat ur samtida 
skönlitterära Helsingforsskildringar och boken inleds med en artikel 
av Laura Kolbe.

***
Carola Ekrem, Pamela Gustavsson, Petra Hakala & Mikael Korhonen

Arkiv, minne, glömska. Arkiven vid Svenska litteratursällskapet i 
Finland 1885-2010
 I boken presenteras arkivens historia från SLS första år fram till i 
dag. Insamlingslinjer och professionaliseringen av arkivverksamheten 
står i fokus.
Även de många personerna bakom samlingarna uppmärksammas.
***
Gabriel Bonsdorff
Om sättet att anlägga en Köks-Trädgård för Husbehof
Utg. Irma Lounatvuori

Gabriel Bonsdorff, professor vid Kungliga Akademin i Åbo, hade en stor 
köksträdgård på sin gård

Brinkhall utanför Åbo. För att främja trädgårdsodlingen bland stadsbor 
och allmoge skrev han 1804 denna lilla handbok, där han beskriver en 
mängd köksväxter: bladväxter av olika slag, flera kålsorter, 
rotfrukter, baljväxter, lökar och kryddörter. Han ger odlingsråd och 
anvisningar om hur skörden kan tas till vara och användas i köket. Den 
lilla handboken delade han ut till dem som köpte frön från hans 
trädgård, och råden i boken är gångbara än i dag.
***

Anita Schybergson
Adonis och Aallotar
Finländska fartygsnamn 1838–1938

Att fartyg har namn är mer eller mindre självklart. Men varifrån 
kommer fartygsnamnen? Finns det något mönster i mångfalden, finns det 
vissa namn som återkommer och vad betyder namnen? Boken lyfter fram 
det namnskick som varit i bruk i namngivningen av fartyg i Finland 
under perioden 1838–1938, en skiftesrik period av sjöfartens historia. 
Det centrala i undersökningen är namnen i kuststädernas 
handelsflottor, men även namnen på lantmannafartygen i skärgården från 
ungefär samma tid behandlas

***
Anna-Maria Åström & Jonas Lillqvist (red.)
Stadens hjärta
Täta ytor och symboliska element i nutida nordiska städer

En antologi om stadslivets förvandling i tio nordiska städer under 
slutet av 1900-talet och fram till i dag. Författarna närmar sig ämnet 
från ett etnologiskt perspektiv där stadsbornas tolkningar och 
berättelser bildar en viktig utgångspunkt. Bland annat ger Anna-Maria 
Åström en överblick av centrumlivets förvandlingar i Helsingfors från 
tidig efterkrigstid fram till i dag, där hon lyfter fram utvecklingen 
av en ny stadskultur under 1990-talet. I andra bidrag diskuteras 
nordiska storstäder som Göteborg och Oslo, men också små och 
medelstora städer i Finland: Lovisa, Borgå, Ekenäs, Jyväskylä, Åbo, 
Jakobstad och Karleby. I artiklarna visas hur det urbana rummet skapas 
dels genom planläggning

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.