[H-verkko] CFP: Keskus ja periferia / Centre and Periphery

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon toukokuu 14 12:59:00 EEST 2012


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Keskus ja periferia / Centre and Periphery

Keskus ja periferia muuttuvassa maailmassa 
Symposiumi Oulun yliopistossa 29.11.–30.11.2012

Erilaisissa vuorovaikutussuhteissa keskus ja periferia ovat keskeisiä
käsitteitä, joilla määritellään vuorovaikutussuhteissa olevien
osapuolien asemaa sekä ainakin osittain myös vaikutuksen suuntaa ja
painopistettä. Symposiumin tavoitteena on monitieteisestä
näkökulmasta tarkastella keskus ja periferia -suhdetta ja siihen
liittyviä teoreettisia lähestymistapoja eri aikakausiin ja paikkoihin
sidottujen esimerkkien ja tapausten kautta.
 
Oulun yliopiston historiatieteet kutsuvat kaikki asiasta
kiinnostuneet keskustelemaan tästä alati ajankohtaisesta aiheesta.
Pyydämme lähettämään maksimissaan noin sivun mittaiset
esitelmäehdotukset (abstraktit) 30.9.2012 mennessä. Ehdotusten
hyväksynnästä ilmoitetaan lokakuun puoliväliin mennessä, ja
symposiumin alustava ohjelma muine käytännön ohjeineen lähetetään
osallistujille lokakuun loppuun mennessä. Symposiumissa ei ole
osallistumismaksua. Työkieliä ovat suomi ja englanti. Symposiumin
esitelmiin pohjautuva tieteellinen kokoomateos on suunnitteilla.
 
Esitelmäehdotukset ja mahdolliset tiedustelut pyydämme osoittamaan
professori Olavi K. Fältille (olavi.falt(at)oulu.fi) tai
yliopistonlehtori Kari Aleniukselle (kari.alenius(at)oulu.fi).
Postiosoite: HuTK/Historiatieteet, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto.


Centre and Periphery in a Changing World
Symposium at the University of Oulu 29.11.–30.11.2012

Centre and periphery—core concepts in various interactive
relationships—are used to define the status, and at least in part,
the direction and focus of impact of parties involved in interactive
relationships. The objective of the symposium is to examine from a
multidisciplinary perspective the relationship between centre and
periphery as well as theoretical approaches connected to that
relationship by means of examples and cases tied to various periods
and places.
 
The Department of History of the University of Oulu invites all who
are interested to discuss this ever current topic. We ask you to
submit a one-page presentation proposal (abstract) by 30.9.2012.
Accepted proposals will be announced by mid-October, and the
preliminary schedule of the symposium and practical instructions will
be sent to participants by the end of October. There is no
participation fee at the symposium. The working languages are Finnish
and English. An academic compilation based on the symposium
presentations is being planned.

Please address presentation proposals and any inquiries to Professor
Olavi K. Fält (olavi.falt(at)oulu.fi) or University Lecturer Kari
Alenius (kari.alenius(at)oulu.fi). Postal address: Faculty of
Humanities/Department of History, P.O.B. 1000, FI-90014 Oulun
yliopisto.------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kari Alenius <kari.alenius at oulu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.10.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://