[H-verkko] Arvosteltavaksi: Kirjeet ja historiantutkimus, Vallan teoriat historiantutkimuksessa

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ti Tammi 24 17:55:10 EET 2012


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: agricolan.arvostelut at gmail.com, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.
****

Kirjeet ja historiantutkimus
Toimittaneet Maarit Leskelä-Kärki, Anu Lahtinen ja Kirsi Vainio- 
Korhonen, Historiallinen arkisto 134

Pergamenttikirjeitä, sulkakyniä, postikortteja… Kirjoitetut viestit ja 
niiden muodot muuttuvat ajasta toiseen, ja silti moni asia pysyy 
samana. Kirjeiden avulla on välitetty tietoja, pidetty yllä suhteita 
ja rakennettu omaa identiteettiä. Kirjeiden kirjoittamisen kulttuuri 
kertoo omasta ajastaan ja inhimillisen viestinnän perinteistä.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kustantama Kirjeet ja 
historiantutkimus sukeltaa 13 artikkelillaan kirjeiden vaiheikkaaseen 
historiaan. Kirjan toimittajat FT Maarit Leskelä-Kärki, dosentti Anu 
Lahtinen ja professori Kirsi Vainio-Korhonen kertovat, että kirja sai 
alkunsa vuonna 2009 järjestetystä kirjeseminaarista. Tapahtuma 
houkutteli tutkijoita, opiskelijoita ja suurta yleisöä eri puolilta 
maata: oli ilmeistä, että kirjeet olivat kokeneet uuden tulemisen 
erityisesti historiantutkimuksen aineistona. Heräsi ajatus kirjasta, 
joka tarjoaisi monipuolisia välineitä kirjeiden tutkimukseen ja 
kertoisi myös laajalle yleisölle kiinnostavista kirjeaineistoista ja 
niiden kautta välittyvästä historiasta.

Kirjeet ovat toimineet eri rooleissa valtioiden korkeimmilta tahoilta 
ja kaupankäynnistä aina yksittäisten ihmisten keskinäiseen 
yhteydenpitoon. Tätä kommunikaation muotoa valotetaan laajan 
historiallisen perspektiivin avulla antiikin Ciceron kirjeistä 
lähtien. Myös maantieteellinen alue on laaja, kun liikutaan antiikin 
Roomasta Puolaan, Ruotsiin, Venäjälle ja Suomen mittakaavassa Kustavin 
saaristoalueelta Itä-Suomeen ja Helsinkiin.

Teoksen kirjoittajina on etupäässä historiantutkimuksen ammattilaisia, 
jotka ovat tuntevat hyvin eri aikakausien kirjeet ja kirjekokoelmat. 
Kirjan sivuilla kirjeitä kirjoittavat niin valtioiden päämiehet, 
perheenjäsenet, aatetoverit, rakastavaiset, kollegat kuin 
sukulaissielutkin. Artikkelit valottavat esimerkiksi aatelistyttöjen 
ja poikien kasvatuksen eroja 1600–1700-luvuilla, kirjeiden merkitystä 
sotarintaman ja kodin arjessa 1940-luvulla, vasemmistoälymystön 
tunteellisia ystävyyssuhteita 1930–50-lukujen Suomessa ja kirjailija 
Kyllikki Villalle saapuneita lukijakirjeitä.

Teos on suunnattu niin opiskelijoille, tutkijoille kuin laajalle 
yleisölle, jota kirjeenvaihdon historia ja rikkaat kirjeaineistot 
kiinnostavat.

***
Vallan teoriat historiantutkimuksessa. Toim. Ilana Aalto, Laura 
Boxberg, Ulla Ijäs ja Heli Paalumäki. Historia mirabilis 7, 2011.

Miten päästään sellaisten ihmisten vallankäytön jäljille, joilla ei 
ole ajateltu olevan valtaa lainkaan? Miten historiantutkimus lähestyy 
valtaa tutkimuskohteena? Mitä kaikkea vallan käsitteellä voidaan 
tarkoittaa?
Turun Historiallisen Yhdistyksen Historia Mirabilis -sarjan osana 
julkaistava artikkelikokoelma Vallan teoriat historiantutkimuksessa 
tarkastelee vallan ja historiantutkimuksen suhdetta. Teos sisältää 
kymmenen asiantuntija-artikkelia, joiden kirjoittajat tutkivat valtaa 
esimerkiksi päätösvaltana, vaikutusvaltana, neuvotteluvaltana, 
hegemoniana, vallanhaluna ja omapäisyytenä.

Kirjan tutkimustapauksissa liikutaan maantieteellisesti ja ajallisesti 
laajalla alueella. Esimerkkejä yhdistää pohdinta valtaa koskevien 
teorioiden tai määritelmien mahdollisuuksista ja rajoista 
historiantutkimuksessa.
Artikkelikokoelma Vallan teoriat historiantutkimuksessa pohjautuu 
työhön, jota on tehty Suomen Akatemian rahoittamassa 
tutkimushankkeessa Vallan käyttäjinä ja kohteina Suomessa 1550–1980. 
Kirjan ovat toimittaneet Ilana Aalto, Laura Boxberg, Ulla Ijäs ja Heli 
Paalumäki.

Teoksen artikkelit:
Ilana Aalto, Laura Boxberg, Ulla Ijäs & Heli Paalumäki: Saatteeksi 
vallan teorioihin historiantutkimuksessa
Anu Lahtinen & Kirsi Vainio-Korhonen: Valta ja naiset esimodernia 
koskevassa historiantutkimuksessa. Pohjoismaista keskustelua 
toimijoista ja rakenteista
Leila Koivunen & Taina Syrjämaa: Tekijöiden ja yleisöjen valta 
näyttelyissä. Antoni Gramscin ja Michel de Certaun teoriat 
epävirallisen vallan tutkimuksessa
Jaana Tornioja-Latola: Omapäisesti valtaa vastaan. Elvi Sinervon 
arkipäivän politiikka vankilassa 1941–1944
Henna Haavisto: Siveettömät saalistajat ja säädylliset sulottaret. 
Valtakamppailu modernin naisen elämäntyylistä vuoden 1927 Aitta-lehdessä
Reima Välimäki: Voidaksemme täydemmin tietää totuuden. Tekstuaalinen 
valta Botulfin harhaoppioikeudenkäynnissä 1310–1311
Hanna Nieminen: Valtaistuin horisontissa. Agrippinan ja Germanicuksen 
ideologinen vallankäyttö varhaisella keisarikaudella Tacituksen 
kuvaamana
Samuel Fabrin: Kuninkaan valta ja vastarinnan oikeutus Jean Bodinin ja 
Jaakko I:n ajattelussa
Heli Paalumäki: Intohimot liikkeellä. Vallanhalu ja hyvä elämä 
Bertrand de Jouvenelin kirjoituksissa toisen maailmansodan jälkeen

****
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.