[H-verkko] Työtä: Teollistumisen historian professorin tehtävä

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Pe Tammi 13 14:26:59 EET 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Teollistumisen historian professorin tehtävä

Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun
koneenrakennustekniikan laitoksella on avoinna
TEOLLISTUMISEN HISTORIAN PROFESSORIN TEHTÄVÄ

Professorin tehtävänä on teollistumisen, mukaan lukien teknisten
tieteiden, alan opetuksen ja instituutioiden historian opetus ja
tutkimus. Valittavan henkilön toivotaan osallistuvan myös
Aalto-yliopiston kokoelmahallinnon organisointiin. Hänen tulee
kehittää yhteistyötä Helsingin yliopiston ja muiden kotimaisten ja
kansainvälisten yliopistojen ja tutkimuslaitosten historiayksiköiden
kanssa. 

Tehtävä asettuu Aallon tenure- järjestelmässä tasolle Associate
Professor, tai Full Professor hakijan pätevyydestä riippuen. Aallon
professorien urapolulle (tenure track) rekrytoidaan ansioituneita tai
erinomaista tieteellistä potentiaalia osoittavia henkilöitä, jotka
kokemuksensa ja pätevyytensä perusteella sijoitetaan jollekin
urajärjestelmän kolmesta tasosta: Assistant Professor, Associate
Professor tai Full Professor. Rekrytointi tehdään joko määräaikaisena
tai pysyvään työsuhteeseen. 

Lisätietoja antavat laitoksen johtaja, professori Matti Juhala, puh.
050 505 3470 ja hakemusteknisissä asioissa laitoksen
HR-koordinaattori Merja Seppänen, puh. 050 593 7712. Sähköpostit:
etunimi.sukunimi at aalto.fi
Hakemukseen tulee liittää ainakin ansioluettelo, julkaisuluettelo
(tärkeimmät kymmenen julkaisua erikseen merkittyinä), tutkimus- ja
opetussuunnitelma (max. kolme sivua) sekä mahdollisten
suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot. Kaikki hakemusasiakirjat
tulee toimittaa englanninkielellä.  

Palkkaus perustuu Aalto-yliopistossa käytössä olevaan
palkkausjärjestelmään. Hakijat voivat esittää myös oman
palkkatoivomuksensa. 

Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakemus liitteineen on
toimitettava Aalto-yliopiston kirjaamoon viimeistään 30.3.2012
osoitteeseen kirjaamo at aalto.fi tai osoitteeseen: Aalto-yliopisto,
Kirjaamo, PL 11000, 00076 AALTO (tai fax: (09)470 22017). Kirjaamon
käyntiosoite on Otakaari 1, Espoo (kirjaamo suljetaan klo 15.00).  
Aalto-yliopisto varaa mahdollisuuden jättää tehtävä perustellusta
syystä täyttämättä, jatkaa hakuaikaa sekä ottaa huomioon ehdokkaat,
jotka eivät ole hakeneet paikkaa hakuajan kuluessa.
Hakemusasiakirjoja ei palauteta.


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kirsi Kärkkäinen <kirsi.karkkainen at aalto.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 31.03.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.aalto.fi/fi/current/jobs/professors/teollistumisen_historian_professorin_tehtava-tenure_track/