[H-verkko] Arvosteltavaksi: Atlantiksen kevään 2012 kirjoja

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Ke Apr 25 14:07:03 EEST 2012


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)
Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.


Atlantiksen kevään 2012 kirjoja

***
Nils Uddenberg
Linné och mentalsjukdomarna

För första gången publiceras nu Carl von Linnés föreläsningar om 
psykiska sjukdomar, som nedtecknades av eleven Pehr Osbeck. Professor 
Nils Uddenberg sätter i essäns form in dem i ett medicinhistoriskt 
sammanhang. Linné och mentalsjukdomarna är ett måste för alla som är 
intresserade av psykiatri, psykologi och vetenskaps- och kulturhistoria.

Linné är mest bekant för att ha skapat ordning bland växterna och 
djuren. Men han var professor i medicin och försökte även att 
systematisera sjukdomarna. Vid upprepade tillfällen föreläste han om 
Systema morborum – sjukdomarnas system och några av hans åhörare skrev 
ned vad de fick höra.

För första gången publiceras nu de anteckningar som en av Linnés 
elever, Pehr Osbeck, gjorde under föreläsningarna om de psykiska 
sjukdomarna – Morbi mentales. De ger en fascinerande inblick i hur man 
på 1700-talet kunde resonera kring själens sjukdomar. Linnés indelning 
av dessa sjukdomar väcker många tankar och hans funderingar om deras 
bakgrund är både drastiska och underhållande. Då som nu reflekterade 
man exempelvis mycket över sexualitetens betydelse för själens hälsa.

Nils Uddenberg sätter i essäns form in föreläsningarna i ett 
medicinhistoriskt sammanhang. »Linné och mentalsjukdomarna« är ett 
måste för alla som är intresserade av psykiatri, psykologi och 
vetenskaps- och kulturhistoria.

****
Klas-Göran Karlsson
De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon Det armeniska 
folkmordet och dess efterbörd

En ungturkisk regering med diktatorisk makt förövade 1915-1917 ett 
folkmord på en miljon armenier i det döende osmanska riket. Dess 
konsekvenser märks fortfarande hundra år senare. Professor Klas-Göran 
Karlsson ger i boken De som är oskyldiga idag kan bli skyldiga imorgon 
en perspektivrik framställning av folkmordet och dess efterbörd.

****
Kunskapen i politiken – en tillgång eller ett arbetsmiljöproblem?
Kunskapen och makten Om det offentliga beslutsfattandets 
kunskapsförsörjning

Makthavare har i alla tider behövt rådgivare, men att berätta 
sanningen för makten kan vara riskabelt. I den nya boken Kunskapen och 
makten resonerar ett antal forskare och beslutsfattare om denna 
problematiska relation ur ett historiskt, statsvetenskapligt, 
juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Bland författarna märks Per 
Molander, Susanne Ackum, Gunnar Wetterberg och Johan Hirschfeldt.
***

Modernitetens fingeravtryck
Gjutjärnet som byggnadstekniskt och dekorativt material

Modernitetens fingeravtryck På 1800-talet togs ett nytt och mångsidigt 
byggnadstekniskt material i bruk som skulle bli mer eller mindre 
synonymt med framsteg och modernitet: gjutjärnet. Elias Cornell, 
legendarisk professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers, 
berättar här hur gjutjärnet kom att revolutionera ekonomin och förse 
samhället med en rad massproducerade konsumentprodukter.

På 1800-talet togs ett nytt och mångsidigt byggnadstekniskt material i 
bruk som skulle bli mer eller mindre synonymt med framsteg och 
modernitet: gjutjärnet. Lätthanterligt, hållfast och billigt kom det 
att på en rad områden ersätta sten, trä och smidesjärn. Med gjutjärnet 
inleddes den revolution inom arkitekturen som innebar att man gick 
från massiva murytor till luftiga byggnadsskelett. Det nästan oändligt 
formbara materialet som likaväl lånade sig till strama kompositioner 
som åt stillekar kom att användas i allt från smäckra broar och 
anslående gravmonument till balkongräcken, lyktstolpar, parkbänkar och 
köksspisar.
Bokens huvudförfattare Elias Cornell (död 2008) var legendarisk 
professor i arkitekturens teori och historia vid Chalmers. Utgivare är 
Bengt Berglund.
***
Dr Kissinger och världshistorien

Få amerikanska politiker är lika berömda och omstridda som Kissinger. 
I denna bok belyser David Andersson de viktigaste händelserna under 
Kissingers tid som säkerhetsrådgivare och utrikesminister. I en 
närläsning av hans skrifter tangeras också frågor av mer filosofisk 
art: Vad kan vi lära av historien? Är demokrati något för hela 
världen? Är människan god?

Få amerikanska politiker är lika berömda och omstridda som Henry 
Kissinger. Han var ansvarig för bombningarna av Kambodja men också för 
att USA förbättrade relationerna till Kina och Sovjetunionen. Han fick 
Nobels fredspris men anklagades också för att vara en cyniker som hade 
lättare att förstå kinesiska kommunister än sovjetiska dissidenter.
Kissinger har en skeptisk inställ ning till den traditionella 
amerikanska utrikespolitiken. Sina ideal har han i stället hämtat från 
1800-talets europeiska stormaktspolitik.
Hur hänger detta samman med att han som tonåring tvingades fly till 
USA från det nazistiska Tyskland?
David Andersson tecknar ett porträtt av Kissinger som politiker men 
också som historiker och ideolog.

***
Brink – den svenske slavkaptenen

I slutet av 1700-talet seglade ett svenskt skepp från Amsterdam till 
Afrika. Ombord fanns kapten Abraham Brink från Åmål och hans uppdrag 
var att köpa afrikanska slavar. Anne Agardh fann honom av en slump i 
glömda arkivhandlingar och ville naturligtvis få veta: Vem var han? 
Hur blev han slavkapten? Resultaten är den fascinerande boken »Brink. 
Den svenske slavkaptenen«.

Frågor om makt, girighet och individens värde har kantat människans 
väg genom historien. Anne Agardh lyfter i sin detaljrika skildring 
Brink. Den svenske slavkaptenen fram en moralisk problematik med 
svensk accent.
I slutet av 1700-talet seglade ett svenskt skepp från Amsterdam till 
Afrika. Ombord fanns kapten Abraham från Åmål. Han hade med sig ett 
utbud av varor och skulle förhandla sig till en last av afrikanska 
slavar. Från Afrika gick färden vidare.
Anne Agardh följer Abraham från pojkåren i en välbärgad borgarfamilj 
till livet som slavkapten. Berättelsen bygger på både svenskt och 
utländskt arkivmaterial och innehåller även glimtar av svenska kungar 
och inflytelserika personer som har haft kopplingar till Abrahams 
släkt. Parallellt med historien om Abrahams liv finns inslag som 
beskriver författarens egen researchprocess.

***
Kampen om det medeltida Italien
Kejsare och påvar 313–1313

Kampen om det medeltida Italien Tore Wretö berättar tusen års 
italiensk historia, från romarrikets undergång till Dantes monumentala 
bokslut över medeltiden. Här får vi möta kejsare och påvar, guelfer 
och ghibelliner, författare och mystiker, vilka alla var delaktiga i 
det splittrade men dynamiska landets öden och äventyr.

Kampen om det politiskt splittrade men ekonomiskt och kulturellt 
dynamiska Italien inbegrep under medeltiden många aktörer. Två 
dominerade, påven och kejsaren, den senare från år 962 även Tysklands 
kung. Som företrädare för var sin världsmakt visade sig ingendera 
villig att underordna sig den andre. Denna motsättning löper som en 
röd tråd genom europeisk historia under tusen år och tog sig på 
italiensk mark uttryck i blodiga konflikter mellan de påvetrogna 
guelferna och de kejsartrogna ghibellinerna.
Kampen satte också i högsta grad kulturella avtryck. I brännpunkten 
för den alltmer tillspetsade kampen återfanns vid renässansens ingång 
florentinaren Dante, som i liv och dikt vittnade om det politiska pris 
som han fått betala för att ha trotsat påvedömet och dess förbundna i 
hemstaden. Århundradens händelser och motsättningar ligger i skikt på 
skikt invävda i hans Gudomliga komedi. Tore Wretö bjuder oss på en 
vindlande tidsresa samtidigt som han skärskådar Dantes monumentala 
bokslut över medeltiden.

***
Strindbergiana, 27:e samlingen
Strindbergiana 27 Strindbergsällskapets årsbok för märkesåret 2012 
innehåller som alltid en rad intressanta uppsatser med skiftande 
perspektiv på det rika konstnärskapet: Nietzsche och Strindberg, 
Infernofotografierna, läraren Strindberg, den ryska Strindbergkulten, 
Strindbergs första målning och fler.

»I stället för nekrolog« 2012 års Strindbergiana tar sitt motto från 
en artikel från 1912 av den ryske symbolisten Vladimir Pjast, vilken 
för hundra år sedan reste till Stockholm med en hälsning från de ryska 
symbolisterna till den döende August Strindberg. Om den ryska 
samtidens kult av Strindberg berättar Magnus Ljunggren, som också 
översatt Pjasts minnesartikel.

Dessutom: »Jag letar efter Strindberg i regnet«, en nyskriven dikt av 
Göran Greider. Nietzsche läser Strindberg (Tobias Dahlkvist). 
Infernofotografierna (Momus). Bibeln, Strindberg och jag (Caroline 
Krook). Virginia Woolf läser Strindberg (Anna Cavallin). Nytt ljus på 
Strindbergs första målning (Inga Lena Ångström Grandien). Strindbergs 
replikrubriker (Egil Törnqvist). Gurli Linder minns läraren Strindberg 
(Lena Kåreland).

****
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.