[H-verkko] Helsinki, Väitös: Building the Cassinese Monastic Identity: A Reconstruction of the Fresco Program of the Desiderian Basilica (1071)

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
La Apr 28 01:23:49 EEST 2012


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Building the Cassinese Monastic Identity: A Reconstruction of
the Fresco Program of the Desiderian Basilica (1071)
Helsinki 12.05.2012 

Teemu Immonen väittelee 12.5.2012 kello 12 Helsingin yliopiston
humanistisessa tiedekunnassa aiheesta 'Building the Cassinese
Monastic Identity - A Reconstruction of the Fresco Program of the
Desiderian Basilica (1071)'. 

Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Yliopistomuseo Arppeanumin
auditorio, Snellmaninkatu 3, 2. kerros.

Vastaväittäjänä on Prof. Patrick J. Geary, Institute for Advanced
Study, Princeton, ja kustoksena on professori Markku Peltonen.

*****
Building the Cassinese Monastic Identity: A Reconstruction of the
Fresco Program of the Desiderian Basilica (1071)

Immonen, Teemu 
Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, filosofian, historian,
kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 
Väitöskirja (monografia) 

Tiivistelmä:
Monte Cassino oli keskiajan kenties tärkein luostari. Tälle
luostarille Benedictus Nursialainen kirjoitti säännön, joka levisi
ympäri kristikuntaa. Apotti Desideriuksen aikaan (myöhemmin paavi
Victor III, k. 1087) Monte Cassino eli loistokauttaan. Useat
luostariyhteisön jäsenet toimivat paavin kuuriassa ja olivat siten
osallisina reformiliikkeessa, joka muutti syvällisesti katolista
kirkkoa 1000-luvun lopussa. 

Monte Cassinon uusi pääkirkko, joka pyhitettiin käyttöön vuonna 1071,
oli cassinolaisen identiteetin näyttävin esitys. Aikaisemmassa
tutkimuksessa kirkolle on annettu keskeinen rooli osana Italian
keskiaikaa ja romaanisen taiteen syntyä. On selvää, että kirkkoon
valmistetut seinämaalaukset olivat osa roomalaista traditiota, jonka
juuret olivat 300-luvun suurissa basilikoissa, vanhassa
Pietarinkirkossa ja San Paolo fuori le Murassa. Hankalaksi kysymyksen
Monte Cassinon basilikan seinämaalausten kuvaohjelmasta ja sijainnista
on kuitenkin tehnyt kirkon tuhoutuminen maanjäristyksessä vuonna 1348.


Esitän väitöskirjassani rekonstruktion Monte Cassinon kirkon pää- ja
sivulaivoissa olleesta kuvaohjelmasta ennen maanjäristystä. Katson,
että maalausohjelma voidaan rekonstruktuoida kahden 1000-luvun
lopulla tehdyn käsikirjoituksen, Codex Casinensis 280 ja Vaticanus
Latinus 1202, avulla. Molemmat käsikirjoitukset ovat keskiajan
tutkijoiden hyvin tuntemia mutta niiden suoraa yhteyttä Desideriuksen
ajan basilikaan ei ole aikaisemmin osoitettu. Tekemääni
rekonstruktioon pohjaten pohdin väitöskirjassani, kuinka
seinämaalausohjelma oli tarkoitettu luettavaksi luostariyhteisössä ja
kuinka kuvallinen narratiivi toimi cassinolaisen luostari-identiteetin
ilmentäjänä ja muovaajana. Johtuen Monte Cassinon keskeisestä asemasta
1000-luvun länsieurooppalaisessa kulttuurissa ovat tutkimuksen
johtopäätökset merkittäviä koko tuonaikaisen kristikunnan
mittakaavassa.


Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/