[H-verkko] Työtä: Amanuenssi merihistorian ja museologian opintokokonaisuuksiin

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Apr 25 12:05:44 EEST 2012


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Amanuenssi merihistorian ja museologian opintokokonaisuuksiin

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
(http://www.helsinki.fi/fhkt/) on Helsingin yliopiston humanistiseen
tiedekuntaan kuuluva laitos, jonka vahvuus on monialainen
humanistinen tutkimus ja opetus.

Helsingin yliopiston filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden
tutkimuksen laitos hakee

AMANUENSSIA

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 20.8.2012 - 31.8.2013
merihistorian ja museologian opintokokonaisuuksiin, jotka kuuluvat
yhdessä folkloristiikan, arkeologian ja taidehistorian kanssa
kulttuuriperinnön opiskelukokonaisuuteen. Määräaikaisuuden perusteena
on sijaisuus. Tehtävään palkataan 2 kuukauden koeajalla. 

Merihistorian ja museologian amanuenssin tehtäviin kuuluvat
ensisijassa opintokokonaisuuksien opintohallinnosta, opetuksen
koordinoinnista sekä opiskelijoiden ohjauksesta vastaaminen.
Työtehtäviin kuuluvat myös opetuksen suunnittelu, pienryhmäohjaus
sekä merihistorian osalta tarpeen vaatiessa pienimuotoinen opetus.
Amanuenssi koordinoi opintokokonaisuuksien kansallisia ja
kansainvälisiä yhteyksiä yhdessä muun henkilökunnan kanssa. 

Tehtävän menestyksellisen hoitamisen kannalta on eduksi ylempi
korkeakoulututkinto. Parhaat valmiudet tehtävien hoitamiseen antaa
merihistorian ja museologian sekä yliopiston tutkintojärjestelmän
tuntemus, kokemus opintohallinnon tehtävistä, kyky itsenäiseen
työskentelyyn sekä kotimaisten kielten, erityisesti ruotsin, lisäksi
sujuva englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun
kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 8.
Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva
palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo sekä hakijan mielestä
valintaan vaikuttavat asiakirjat. Hakemus osoitetaan filosofian,
historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitokselle ja
toimitetaan sähköpostitse osoitteella jaana.gluschkoff at helsinki.fi.
Hakuaika päättyy 16.5.2012 klo 15.45. Lisätietoja antaa
toimistopäällikkö Jaana Gluschkoff, 09 191 24519,
jaana.gluschkoff at helsinki.fi. 

Helsinki 24. huhtikuuta 2012

Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 17.05.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://