[H-verkko] CFP: Teollisuusperintö

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Nov 21 20:30:27 EET 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Teollisuusperintö

Teollisuusperintöseura hakee artikkeleita teollisuusperintöä
käsittelevään teemanumeroon, joka julkaistaan Tekniikan Waiheita
–lehden numerossa 2/2012. 

Teollisuusperintö on laaja-alainen ja kattaa teollisen toiminnan
jälkeensä jättämät materiaaliset ja immateriaaliset jäljet:
teollisuusrakennukset ja alueet sekä näihin liittyvät asuntoalueet,
teolliset tuotantoprosessit, tuotteet ja teollisuustyön.  Teollista
perintöä syntyy yhä tänäkin päivänä. Fyysisten ympäristöjen ohella on
huomio teollisuusperintötutkimuksessa kiinnittynyt viime aikoina
entistä enemmän myös immateriaalisen perinnön kartoittamiseen ja
vaalimiseen. 

Artikkelien aiheet voivat käsitellä teollisuusperinnön eri teemoja
eri näkökulmista. Teemanumeroon toivotaan sekä tieteellisiä
artikkeleita että raportteja käytännön hankkeista. Myös kirja-arviot
ja erilaiset katsaukset ovat tervetulleita. Artikkeleiden toivotaan
avaavan uusia näköaloja teollisuusperintötutkimukseen. Toimitusryhmä
valitsee julkaistavat artikkelit ehdotusten pohjalta.   

Aihe-esittelyt / abstraktit (max. A4) ja kirjoittajatiedot pyydetään
lähettämään 31.1.2012 mennessä teemanumeron toimittajalle:
tuija.mikkonen (at) luukku.com. Samalla on hyvä ilmoittaa, minkä
tyyppisestä artikkelista on kysymys: referee-artikkeli vai katsaus.
Kirjoitus voi olla myös aiheeseen liittyvä kirja-arvio tai raportti
museokäynnistä tai opintomatkasta. Valmiit referee-artikkelit tulee
lähettää teeman toimittajalle 31.3.2012 mennessä, muut kirjoitukset
30.4.2012 mennessä. Artikkeleista tai kirjoituksista ei makseta
palkkioita. Tietoja julkaisusta Tekniikan Historian Seuran
kotisivulla: http://www.ths.fi/tw.htm. Artikkelien kirjoitusohjeet
löytyvät osoitteesta: http://www.ths.fi/ohjeet.htm

Lisätietoja Teollisuusperintöseurasta yhdistyksen kotisivulta
http://www.ths.fi/teollisuusperinteenseura/ . Seura toimii
TICCIH-organisaation (www.ticcih.org) Suomen osastona. 


Tuija Mikkonen, puheenjohtaja
Teollisuusperintöyhdistys ry
tuija.mikkonen at luukku.com
http://www.ths.fi/teollisuusperinteenseura/


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Tuija Mikkonen <tuija.mikkonen at luukku.com>
Ilmoitus vanhentuu: 01.02.2012
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://