[H-verkko] Tutkimuspyyntö: Wihurin stipendi Villa Lantessa haettavana

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 8 12:52:55 EET 2011


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Wihurin stipendi Villa Lantessa haettavana

WIHURIN STIPENDI VILLA LANTESSA HAETTAVANA

Säätiö Institutum Romanum Finlandiae julistaa haettavaksi Wihurin 
stipendin ajalle 1.8.2012-31.7.2013. Stipendin suuruus on 21 000 
euroa. Se myönnetään nuorelle tieteenharjoittajalle, joka tekee
Suomen  
Rooman-instituutissa Villa Lantessa vuoden ajan tutkimustyötä
jollakin instituutin pääasiallisella tutkimusalalla. Näihin kuuluvat 

erityisesti arkeologia, historia, klassillinen filologia, italian 
kielen ja kulttuurin tutkimus sekä taiteiden tutkimus. Apuraha
voidaan  
jakaa myös useamman hakijan kesken. Hakemukseen liitetään 
tutkimussuunnitelma ja curriculum vitae, johon sisältyy tiivistelmä
opintosuorituksista ja tieteellisestä toiminnasta
.  
Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi tutkimushankkeen vaihe,
kokonaiskesto ja se, miten hanke kokonaisuudessaan on tarkoitus  
rahoittaa.

Hakemus toimitetaan sähköpostitse (mieluiten yhtenäisenä pdf:nä)
säätiön apulaisasiamiehelle Johanna Rassille 2.joulukuuta 2011
mennessä osoitteeseen
rassi at irfrome.org. Mahdolliset suositukset suosittelija voi toimittaa
 
apulaisasiamiehelle myös suoraan, mieluiten sähköpostitse.
Lisätietoja  
Suomen
Rooman-instituutista www.irfrome.org.

Apurahansaajien sosiaaliturvaa koskeva uusi lainsäädäntö astui
voimaan  
1.1.2009 (MYEL 141 b §). Vähintään neljän kuukauden yhtäjaksoiseen  
tieteellisen tutkimuksen tekemiseen myönnettävästä apurahasta tulee 

apurahansaajan maksaa lakisääteiset vakuutusmaksut myös ulkomailla  
tehdyn tutkimuksen osalta. Lisätietoja www.mela.fi.


Johanna Rassi
Apulaisasiamies
Säätiö Institutum Romanum Finlandiae

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 03.12.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://