[H-verkko] CFP: Muistutus: Lähde 2012: Identiteetti, deadline lähestyy

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 8 15:02:07 EET 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

 Muistutus: Lähde 2012: Identiteetti, deadline lähestyy

Lähde on ensi kerran keväällä 2004 ilmestynyt tieteellinen
aikakauskirja. Se on suunnattu erityisesti historian
jatko-opiskelijoille ja tutkijoille, mutta kirjoituksia otetaan
vastaan myös muiden tieteiden edustajilta. Vuodesta 2006 alkaen
Lähdettä on julkaistu vuosikirjana. 

Lähteen toimintaperiaatteena on tarkastella kussakin numerossa yhtä
laajaa teemaa monista eri näkökulmista ja yhdistää kriittinen
tieteellinen kirjoittaminen vahvaan taidekuvitukseen.

Vuonna 2012 Lähteen teemana on Identiteetti. Teemaa toivotaan
lähestyttävän uusia ajatuksia herättävästi tai vanhoja näkökulmia
kriittisesti tarkastellen. Artikkeleissa teemaa voi lähestyä niin
yhteisön, yksilön, politiikan kuin esimerkiksi paikkojen
identiteettien kautta. Myös identiteetin tarkastelu ympäristön tai
kulttuurin muutosten näkökulmasta tarjoaa hyvän lähtökohdan ensi
vuoden Lähteeseen tarjottaville artikkeleille. 
Julkaistavat kirjoitukset voivat olla tieteellisiä artikkeleita,
lyhyempiä katsauksia, esseitä tai teemaan liittyviä
kirja-arvosteluja. Kirjoittaja voi edustaa mitä tieteenalaa tahansa.
Kirjoittajille ei makseta palkkioita. 

Kirjoitustarjouksien jättämisen määräaika on 15.11.2011.
Kirjoitustarjous tehdään laatimalla ytimekäs, korkeintaan kahden
liuskan mittainen abstrakti aiotusta artikkelista tai kirjoituksesta,
ja lähettämällä se sähköpostitse osoitteeseen jani.karhu at uef.fi.
Abstraktista on käytävä ilmi artikkelin tai kirjoituksen tavoitteet,
aineisto, menetelmät ja keskeiset hypoteesit. Lisätietoja
kirjoittamisesta antaa tarvittaessa Jani Karhu. Hyväksytystä
abstraktista ilmoitetaan henkilökohtaisesti marraskuun loppuun
mennessä.
Mikäli kirjoitustarjous hyväksytään, on valmiin tekstin deadline
perjantai 30.3.2012.------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Labyrintti ry <jani.karhu at uef.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 16.11.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://www.lahde.info/