[H-verkko] Helsinki, Seminaari Viikinkiaika Suomessa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 8 12:50:41 EET 2011


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Seminaari Viikinkiaika Suomessa
Helsinki 11.11.2011 klo 09:00 - 12.11.2011 klo 16:00

Viikinkiaika Suomessa -hanke järjestää toisen seminaarinsa  
'Kulttuurienväliset yhteydet Suomessa viikinkiajalla' 11.-12.11.  
Helsingissä. Kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan
seminaaria. Seminaari on suomen- ja englanninkielinen. Alla on
liitteenä seminaarin ennakkojulkaisu.

Viikinkiaika oli Suomen historiassa murroskausi monella tapaa. 
Viikinkiaika (n. 800-1050 j.a.a.) on termi skandinaavisen ekspansion 
 
ja liikehdinnän leimaamalle myöhäiselle rautakaudelle
Pohjois-Euroopassa. Aikakausi on keskeinen suomalaisen, karjalaisen
ja 
  saamelaisen kulttuurin muotoutumisessa. Lounais-Suomen, Hämeen
sekä 
  Laatokan luoteisrannan ja Mikkelin alueen asutuskeskittymien  
arkeologisessa aineistossa ajanjaksolta on piirteitä, jotka kertovat 
 
vilkkaista ja säännöllisistä yhteyksistä mm. Itämeren alueella ja  

laajalti Uralin länsipuolisiin alueisiin.
Viikinkiajalla kulttuuriset kontaktit lisääntyivät huomattavasti, ja 
 
Suomi liittyi entistä kiinteämmin ja aiempaa laajempiin  
yhteysverkostoihin. Viikinkien idäntie, skandinaavien kauppareitti  

Venäjän jokireiteille, aukesi viikinkiajan alla. Se kulki Suomen  
eteläpuolitse, ja tavallisesti Suomen merkitys skandinaavisesti  
määrittyneessä viikinkiajassa on mielletty suhteessa Idäntiehen,  
jonkinlaisena etappina. Suomessa ei ole yhtä lailla merkkejä  
osallistumisesta idäntien kaupparetkiin kuin Skandinaviassa, mutta  

esim. länsisuomalaisten lisääntynyt vaikutus Laatokan alueella  
heijastanee idäntien imuvaikutusta. Vesireittejä kulki myös Suomen  

halki Laatokalta Perämerelle ja edelleen Perämereltä Vienanmerelle.
Kulttuuriset kontaktit olivat sekä ystävällismielisiä kauppayhteyksiä
 
 että vihamielisiä ryöstöretkiä. Kontakteja varten perustettiin sekä
 
 erillisiä kauppapaikkoja että muinaislinnoja. Kulttuuriset
kontaktit 
  vilkastuivat Pohjois-Euroopassa merkittävästi viikinkiajalla,
joten 
  aikakauden olemus määrittyy kenties jopa Suomen alueella pikemmin 
 
yhteyksien kautta kuin alueellisen kulttuurin kuvailulla.
Viikinkiaika Suomessa - The Viking Age in Finland on
tieteidenvälinen  
 tutkimushanke, jossa paneudutaan viikinkiajan merkitykseen  
suomalais-karjalaisille kulttuureille ja kulttuurialueille. Hankkeen 
 
käynnistysvuosi on 2011. Hankkeen tavoite on kaksiosainen: vuonna
2011 
  toteutettava Suomen viikinkiajan nykytutkimusta käsittelevä,  
tieteidenväliseen keskusteluun perustuva seminaarisarja, ja sen  
pohjalta koottava artikkelikokoelma, sekä toisessa vaiheessa laaja  

tieteidenvälinen tutkimushanke, jonka pääasiallinen tavoite on
tuottaa 
  Suomen viikinkiaikaa kuvaileva laaja artikkelipohjainen 
tieteellinen  julkaisu sekä suomeksi että englanniksi.

Seminaarin ohjelma / Seminar Program

Perjantai / Friday 11.11.2011

Paikka: Siltavuorenpenger 3 A, sh 166
   Helsingin Yliopisto

09:00–09:30 Kahvi ja ilmoittautuminen

09:30–10:00 Avauspuheenvuoro
   Lassi Heininen (Lapin Yliopisto / University of Lapland)
   Suomi viikinkiajalla - geopoliittisen paikan ja tilanteen
   pohdintaa

10:00–13:00 Sessio I
   Jukka Korpela (Itä-Suomen Yliopisto / University of Eastern
Finland)
   Kauppa ja kulttuuriset kontaktit Koillis-Euroopasta etelään
    800–1300 –luvuilla
   (Kahvi)
   Mervi Koskela Vasaru (Oulun Yliopisto / University of Oulu)
   Bjarmaland and Contacts in the Late Prehistoric and Early
    Medieval North
   (Kahvi)
   Joonas Ahola (Helsingin Yliopisto / University of Helsinki)
   ”Laatokan viikinkisankarit”

13:00–14:00 Lounas

14:00–17:00 Sessio II
   Anna Wessman (Helsingin Yliopisto / University of Helsinki)
   Suomen alueen viikinkiaikaiset suhteet Skandinaviaan
   (Kahvi)
   Mikko Heikkilä (Tampereen yliopisto / University of Tampere)
   Myyttinen olento Kaleva – mikä, mistä, milloin?
   (Kahvi)
   Frog (Helsingin Yliopisto / University of Helsinki)
    Cultural Contacts Reflected through Myth and
    Mythological Thinking


Lauantai / Saturday 12.11.2011

Paikka: Siltavuorenpenger 3 A, Sh 166
   00014 Helsingin Yliopisto

09:45–10:00 Kahvi

10:00–12:00 Sessio III
   Kaisa Häkkinen (Turun Yliopisto / University of Turku)
   Suomalainen viikinkiaika kielitieteen näkökulmasta
   (Kahvi)
   Johan Schalin (Helsingin yliopisto / University of Helsinki)
    Language Contact in the Viking Age in the Light of
    Borrowed Names

12:00–13:30 Lounas

13:30–15:30 Sessio IV
   Jari-Matti Kuusela (Oulun Yliopisto / University of Oulu)
   Rannikolta sisämaahan: Arkeologisen aineiston antama kuva
    vuorovaikutusalueista ja -suhteista Pohjois-Pohjanmaan,
    Koillismaan ja Kainuun alueilla myöhäisrautakauden aikana
   (Kahvi)
   Tiina Äikäs (Oulun Yliopisto / University of Oulu)
   Saamelaiskulttuuri ja kulttuurikontaktit viikinkiajalla
   (Kahvi)

15:30–16:00 Loppukeskustelu


Terveisin
Joonas Ahola

Folkloristiikka
Helsingin yliopisto.


Ilmoitus lähetetty: 8.11.2011 12:11

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/