[H-verkko] Arvosteltavaksi: Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Maalis 4 10:04:07 EET 2011


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot 
toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele 
lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

***
Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään

Turun kaupungin monisatavuotinen historia näkyy vanhoissa sekä uusissa 
kadunnimissä. Kadun- ja paikannimet ovat aina syntyneet tarpeen 
mukaan, ja niillä on oma historiansa, jota Turun museokeskuksen 
julkaisema uusi teos Turun katuja ja toreja, nimistöhistoriaa 
keskiajalta nykypäivään selvittää. Runsaasti kuvitettu teos sisältää 
mielenkiintoisia ja harvoin nähtyjä kuva-aarteita vanhasta Turusta. 
Vanhat, aina 1600-luvulta lähtien olevat, värilliset kartat on 
julkaistu isoina ja selkeinä. Lisäksi kirjassa on havainnollistavia 
karttoja, joiden avulla selviää missä Turun vanhat kadut aikanaan 
sijaitsivat.

Keskiajalla ja 1600-luvulla aiheet kadunnimiin otettiin spontaanisti 
vanhasta paikannimistöstä ja läheisistä merkittävistä rakennuksista. 
Saman korttelin katunimistö viittasi usein korttelin nimeen. Samalla 
kadulla saattoi toisaalta olla useita nimiä. Vanhojen katujen 
sijainnin selvittämiseksi tätä julkaisua varten on tehty karttoja, 
joissa keskiaikainen katuverkosto on sijoitettu nykykartan päälle.

Kadunnimien alkuperää selvitettäessä on tullut esille mielenkiintoisia 
ja hauskojakin seikkoja. 1600-luvulla joen itäpuolella nykyisen 
Aurasillan läheisyydessä sijaitsi mm. Katinhäntä-niminen katu, jolla 
nimestään huolimatta ei ole mitään alkuperää kissojen kanssa. 
Katinhäntä on suomenkielinen väännös ruotsinkielisestä käsitteestä 
gatända eli kadunloppu. Samppalinnankaan nimi ei ole yksiselitteinen. 
Aina 1930-luvulle asti nimi on kirjoitettu sen alkuperäisessä muodossa 
Sampalinna. Sampa on tarkoittanut rajamerkkiä ja linna merkinnyt 
alkujaan mäkeä, jolla on puolustuslinnoitus. Sampalinnan alkuperäinen 
merkitys on siis ollut "rajakiven mäki".

Turun katuja ja toreja -teos ei keskity pelkästään kadunnimien 
historiaan, vaan aluksi professori Tauno Perälän kirjoittamassa 
artikkelissa selvitetään miten Turun kaupunkialue on muodostunut. Tätä 
täydentää FT Juhani Kostetin artikkeli Turun asemakaavallisesta 
kehityksestä vuoden 1827 paloon asti. Tämän artikkelin runsaana 
kuvituksena ovat vanhat kartat, jotka ovat olleet myös erinomainen 
lähde vanhan nimistön selvittämiselle.

Turun suurpalossa v. 1827 vanha keskiaikainen kaupunki katosi. 
Arkkitehti Engelin palon jälkeen laatiman ruutuasemakaavan myötä 
katosivat myös vanhat katulinjat ja kadunnimet. Kaavoitusarkkitehti 
Iina Paasikivi kertoo miten Engelin v. 1828 asemakaava muokkasi Turun 
keskustaa ja miten alue muuttui 1800- ja 1900 -lukujen aikana. Turun 
keskusta-alueen kadunnimistö pohjautuu Engelin asemakaavan nimistöön. 
Tästä kirjoittaa tarkemmin Tauno Perälä, joka on myös kirjoittanut 
artikkelin "Miten Turku sai suomenkieliset katukilvet". Meille 
nykyisin itsestään selvyytenä olevat katukilvet ilmestyivät 
poliisijärjestyksen määräyksen mukaisesti kadunkulmiin vasta 1870, ja 
silloin ensin ruotsinkielisinä. Suomenkielisiäkin nimikylttejä 
käytettiin, mutta virallisesti ne ilmestyivät vasta v. 1890 jälkeen.

Turun katuja ja toreja -julkaisun juuret ulottuvat vuoteen 1991, 
jolloin museolautakunta teki päätöksen julkaisuyhteistyöstä Turun 
kaupungin nimistötoimikunnan kanssa. Turun nimistö 1 ilmestyi 1996 ja 
Turun nimistö 2 julkaistiin 2001. Näiden monistetyyppisten julkaisujen 
edellä mainitut artikkelit julkaistaan osana tätä teosta päivitettyinä 
ja osin uusin kuvin. Edesmenneen asemakaava-arkkitehti Hilkka Junnilan 
selvitystä keskikaupunkialueen nimistöstä vuosina 1830-1999 on nyt 
kuvitettu havainnollistavin, mielenkiintoisin vanhoin valokuvin. 
Uutuutena julkaisussa on vihdoin mukana selvitys Turun vanhimmasta 
katunimistöstä aina keskiajalta lähtien. Tämän osion ovat 
kirjoittaneet Juhani Kostet ja tutkija Sanna Kupila.

Vähitellen kadunnimiä ryhdyttiin antamaan suunnitelmallisesti ja 
kaupunkiin perustettiin nimistötoimikunta, jonka roolista kadunnimien 
antajana kirjoittaa nimistötoimikunnan nykyinen jäsen FL Veikko 
Laakso. Edesmenneen Hilkka Junnilan lisäksi kirjan kirjoittajista 
Tauno Perälä on kuulunut toimikuntaan ja Iina Paasikivi on toiminut 
nimistötoimikunnan esittelijänä vuodesta 1989 lähtien.

Turun museokeskuksen tutkijat Sanna Kupila ja Marita Söderström ovat 
vankalla ammattitaidollaan toimittaneet tämän teoksen ja sen graafisen 
suunnittelun on tehnyt Ulla Kujansuu. Turun Ympäristö- ja 
kaavoitusvirasto on yhdessä Turun museokeskuksen kanssa mahdollistanut 
tämän julkaisun painattamisen.


Turun katuja ja toreja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään
Turun museokeskuksen julkaisuja 53
ISBN 978-951-595-150-2
ISSN 1797-9633
Ovh 38 euroa

***
HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!