[H-verkko] =?UNKNOWN?Q?Tutkimuspyynt=F6=3A?= Liikuntahistorian =?UNKNOWN?Q?tutkimusty=F6t=E4?= tarjolla!

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 1 21:13:58 EET 2011


Agricolan tutkimuspyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/tutk/ttarjotaan/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Liikuntahistorian tutkimustyötä tarjolla!

Kiinnostaako liikuntahistorian tutkimus? Suunnitteletko pro gradua
tai väitöskirjaa? Kotimaista liikuntahistoriaa tutkiva projekti etsii
opinnäytteiden kirjoittajia.

Kansalaiskasvatus ja kansalaisihanteet ovat aina olleet osa liikunnan
ja urheilun historiaa. Etenkin 1900-luvun alkupuolella, kun
porvaristo, etunenässä suojeluskunnat, ja työväenliike kilpailivat
liikuntakulttuurin hallinnasta, esille nousivat kilpailevat
näkemykset ihanteellisesta kansalaisesta ja urheilijasta. Siinä missä
suojeluskunnat valmistelivat jäseniään Neuvostoliittoa vastaan
käytävään sotaan, työväenliike korosti solidaarisuutta, ruumiillista
ja henkistä kehitystä sekä valmistautumista sosialistiseen
vallankumoukseen. Ihanteellista kansalaista ja ruumiinkulttuuria
määrittivät niin urheiluseurat kuin voimistelu- ja liikuntaliikkeen
vaikuttajat. Järjestöjen ja puolueiden näkemykset erosivat usein
toisistaan, mikä näkyi liikuntakasvatuksen keinoissa ja tavoitteissa.
Puolueet, ideologiat ja kilpailevat järjestöt määrittivät
kansalaisuutta; nuorisoa, sotilasta, äitiä ja toveria laajemmassa
ruumiinkulttuurin kehyksessä. Samalla ne tulivat määrittäneeksi
suhteensa yhteiskuntaan sekä sen menneeseen että tulevaan.

Tutkimuksemme on ajallisesti rajattu 1800-luvun puolivälistä
1970-luvulle eli ensimmäisten urheiluseurojen perustamisesta
liikunnan yhtenäiskulttuurin ja näennäisen aatteellisuuden
pirstoutumiseen asti. Maantieteellisesti tutkimus kattaa koko
Suomen.

Tarjoamme opinnäytetyöaiheita, keskusteluympäristön sekä ohjausta, ja
rahoituksen salliessa apurahaa henkilöille, joita kiinnostaa yllä
oleva kysymyksenasettelu. Oman ainelaitoksen viranhaltijat toimivat
opinnäytteen ensisijaisena ohjaajana. Projekti on luonteeltaan
monitieteinen, mutta ohjausta pystymme tarjoamaan pääasiassa
historian ja kulttuurihistorian aloilla. Omia tutkimusideoita
aihepiiristä voi myös ehdottaa ja mahdollisia opinnäytetyöaiheita
ovat:

•	Pedagogiikka kotimaisissa urheiluseuroissa
•	Vasemmistolainen urheilu Suomessa ja kommunistisen puolueen
liikuntaideologia
•	Porvarillinen liikunta oikeistolaisen ja ”valkoisen Suomen”
maailmankatsomuksen heijastajana
•	Sanomalehdet liikunnan ja urheilun historiakulttuurin luojina 
•	Urheiluliikkeen ihanteellinen ruumiinkuva ja ruumiinkuvan
ideologiset ja poliittiset kytkökset 
•	Rodunjalostus ja urheilu
•	Sukupuoli liikunta- ja urheiluhistoriassa  
•	Kilpaurheilun ja liikunnan erilaiset tavoitteet – kummasta
kansalaisten kasvattaja?

Ota heti yhteyttä, jos valmistelet hankkeeseemme sopivaa
opinnäytetyötä tai haluaisit sellaisen kirjoittaa! 

Lauri Keskinen, Turun yliopisto 
Kulttuurihistorian jatko-opiskelija, FM
lokesk at utu.fi 
Puh: 0407533966

Jussi Turtiainen, Helsingin yliopisto
Suomen ja Pohjoismaiden historian jatko-opiskelija, FM
jussi.turtiainen at helsinki.fi
Puh: 0505914703
------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Lauri Keskinen <lokesk at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.09.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://