[H-verkko] CFP: =?UNKNOWN?Q?It=E4meren_it=E4laidalla?= III: =?UNKNOWN?Q?Vallank=E4ytt=F6?= Suomen ja Baltian historiassa

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Maalis 1 21:58:44 EET 2011


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Itämeren itälaidalla III: Vallankäyttö Suomen ja Baltian historiassa

Itämeren itälaidalla III: Vallankäyttö Suomen ja Baltian historiassa

Oulun yliopistossa järjestetään 1.12.–2.12.2011 Suomen ja Baltian
maiden historiantutkimuksen symposiumi. Tilaisuuden järjestävät Oulun
yliopiston historia-aineet yhdessä Pohjois-Suomen historiallisen
yhdistyksen kanssa. Tilaisuus on jatkoa vuonna 2005 aloitetulle
seminaariperinteelle (Itämeren itälaidalla [1]: Näkökulmia
identiteetin ja yhteistyön historiaan
http://www.pro.tsv.fi/pshy/julkaisut/St_hist_sep_48.htm ja Itämeren
itälaidalla [2]: Rajat ja integraa-tio Fenno-Baltian historiassa
http://www.pro.tsv.fi/pshy/julkaisut/St_hist_sep_58.htm).

Tavoitteena on paitsi luoda katsaus Suomessa ja Baltian maissa
tehtyyn, mainittuihin maihin liittyvään historiantutkimukseen, myös
kehittää verkostoa Baltiaan liittyviä aiheita tutkivien
historioitsijoiden kesken. Verkosto voi niin ikään toimia väylänä
uusiin tutkimushankkeisiin. Esitelmien aiheet voivat käsitellä
Baltian maiden ja Suomen historiaa yhdessä tai erikseen. Niitä ei ole
rajattu mihin-kään määrättyyn aikakauteen.

Symposiumin teema – vallankäyttö – voidaan ymmärtää laajasti.
Fenno-Baltia eli Suomi, Viro, Latvia ja Liettua ovat vallankäytön
historian näkökulmasta olleet moninaisten kehityskulkujen näyttämönä.
Alueen omien asukkaiden lisäksi valtaa ovat historian eri vaiheissa
käyttäneet myös ulkovallat ja muualta tulleet vallanpitäjäryhmät.
Symposiumissa esiteltävät aihepiirit voivat olla esimerkiksi alla
mainittuja, mutta myös muut teemaan sopivat aiheet ovat
tervetulleita:

•	sosiaaliset, kulttuuriset ja uskonnolliset valtahierarkiat eri
väestöryhmien sisällä
•	eri väestöryhmien väliset valtahierarkiat
•	itsenäisten valtioiden poliittiset valtarakenteet
•	miehitysvaltojen vallankäyttö
•	vallankäyttöön liittyvät teoriat ja ideologiat
•	vallankäytöstä käyty julkinen keskustelu ja propaganda
•	rauhanomaiset ja väkivaltaiset vallanvaihdokset
•	ulkopuoliset näkemykset Fenno-Baltian alueen vallankäytöstä

Kutsumme kaikki aihepiiristä kiinnostuneet tutkijat keskustelemaan
näistä teemoista esitelmien ja myöhemmin artikkelien muodossa.
Seminaarissa kullekin esitelmälle varattu aika on 20 minuuttia ja 10
minuuttia keskustelua varten. Seminaarikielet ovat suomi ja englanti.
Seminaarissa pidettyjen esitelmien pohjalta kirjoitettavat relevantit
artikkelit julkaistaan vuoden 2012 kuluessa kokoomateoksena
Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen julkaisusarjassa.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset esitelmäotsikkoineen pyydetään
lähettämään 31.5.2011 mennessä Kari Aleniukselle alla olevaan
osoitteeseen. Ilmoittautumisen mukana pyydetään lähettämään myös
enintään 300 sanan mittainen esitelmän tiivistelmä (abstrakti).
Seminaariin hyväksytyistä esitelmistä ilmoitetaan lähettäjille
kesäkuun 2011 loppuun mennessä.

Kari Alenius, yliopistonlehtori
Anita Honkala, projektipäällikkö
Sinikka Wunsch, tutkija

Kari Alenius, HuTK/historia, PL 1000, 90014 Oulun yliopisto, s-posti:
kari.alenius(at)oulu.fi


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.05.2011
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://