[H-verkko] CFP: =?UNKNOWN?B?U+TkdHksIHJ5aG3kLA==?= luokka, liike =?UNKNOWN?B?lg==?= 1800-luvun rajat ja rajojen ylitykset =?UNKNOWN?Q?=28huom=2E_p=E4iv=E4m=E4=E4r=E4_muuttunut=29?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Nov 4 09:06:22 EET 2010


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Sääty, ryhmä, luokka, liike – 1800-luvun rajat ja rajojen ylitykset
(huom. päivämäärä muuttunut)

ESITELMÄKUTSU

Mitkä asiat ovat erottaneet luokkia ja säätyjä, mitkä taas
yhdistäneet (tavat, ilmaisumuodot, kertomukset, kirjoittamisen
lajityypit ym.)? Miten erilaiset kulttuurimuodot ja käytänteet ovat
muuttuneet siirtyessään luokalta ja säädyltä toiselle? Millaista
problematiikkaa liittyy siirtymiseen luokasta ja säädystä toiseen;
entä vähemmistön ja pääväestön tai etnisten ryhmien välisten rajojen
ylittämiseen? Miten rajoja on merkitty ja ylitetty?

Kutsumme 1800-luvusta kiinnostuneita eri alojen tutkijoita
osallistumaan 1800-luvun tutkimuksen verkoston kolmanteen
vuosiseminaariin

Sääty, ryhmä, luokka, liike – 1800-luvun rajat ja rajojen ylitykset

Konferenssi järjestetään Helsingissä 27.–28.1.2011 yhteistyössä
Topelius-seuran kanssa. Järjestelytoimikuntaan kuuluvat Anna Kuismin
(Helsingin yliopiston tutkijakollegium), Ilona Pikkanen (Suomalaisen
Kirjallisuuden Seura & Tampereen yliopisto) ja Eeva-Liisa Bastman
(Helsingin yliopisto). 

Konferenssi sisältää seuraavat yleisluennot:

Heikki Laitinen, Laulu ja säätyrajat
Marja Jalava, Keskiluokan nousu 1800-luvun alun Suomessa. Esimerkkinä
Adolf Ivar Arwidsson
Tarja-Liisa Luukkanen, Köyhät tieteen ritarit. Eliitin ulkopuoliset
suomalaisen tieteenharjoituksen uudistajina
Taru Nordlund, Rajat ja resurssit. Itseoppineet kirjoittajat
kielellisillä markkinoilla

Pyydämme ehdotuksia yksittäisistä esityksistä (20 min.) tai kolmen
esityksen kokonaisuuksista. Ehdotuksesta tulee käydä ilmi esitelmän
otsikko sekä henkilö- ja yhteystiedot. Korkeintaan yhden A4-liuskan
mittaiset tiivistelmät lähetetään järjestelytoimikunnan jäsenille
30.11.2010 mennessä (anna.kuismin at helsinki.fi,
ilona.pikkanen at finlit.fi, eeva-liisa.bastman at helsinki.fi).

Konferenssin kielinä ovat suomi ja ruotsi, mutta esiintyä voi myös
englanniksi.

CALL FOR PAPERS

Vilka faktorer har skiljt åt och vilka förenat ständer,
samhällsklasser och grupper (sedvänjor, uttryckssätt, berättelser,
litterära genrer)? Hur har olika kulturformer och praxis förändrats
då de spridit sig från en klass eller ett stånd till ett annat?
Hurdana problem är förknippade med ståndcirkulationen, med
rörligheten mellan majoritetsbefolkningen och minoriteterna eller med
rörligheten mellan olika etniska grupper? Hur har gränser befästs och
överskridits?

Vi inbjuder forskare från olika vetenskapsområden att delta i den
trejde årskonferensen som ordnas av nätverket för 1800-talsstudier

Stånd, grupp, klass, rörelse – gränser och gränsöverskridanden på
1800-talet

Konferensen ordnas i Helsingfors den 27–28.1.2011 i samarbete med
Topeliussällskapet. Organisationskommittén består av Anna Kuismin
(Forskarkollegiet vid Helsingfors universitet), Ilona Pikkanen
(Finska litteratursällskapet & Tammerfors universitet) och Eeva-Liisa
Bastman
(Helsingfors universitet). 

Intresserade ombeds komma med förslag på föredrag (20 min.) eller
förslag på helheter med tre föredrag. Abstraktet (max. en A4:a)
förses med föredragets rubrik samt forskarens namn och
kontaktuppgifter och sänds till organisationskommitténs medlemmar
senast den 30.11.2010 (anna.kuismin at helsinki.fi,
ilona.pikkanen at finlit.fi, eeva-liisa.bastman at helsinki.fi).

Konferensspråken är finska och svenska men föredrag kan också hållas
på engelska.

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Agricola <agricola at utu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 01.12.2010
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://