[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Unelmien puuveneet

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 3 12:34:39 EET 2010


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Lauri Kaira 
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Leino, Pirkka: Unelmien puuveneet Daphnesta Huh-Mariin. WSOY, 2009.
159 sivua.


Unelmien puuveneet
---------------------------------------------------------

Unelmien puuveneet Daphnesta Huh-Mariin esittelee kymmenen
legendaarista puuvenettä ja samalla raottaa veneilyn heikosti
tunnettua historiaa. Teos ei kerro ainoastaan veneistä, niiden
tekniikasta ja kehityksestä vaan sen kantavana ajatuksena on myös
veneiden ympärille muodostuneet unelmat.


Kesän veneilykausi alkaa olla takanapäin ja monet suuntaavat
katseensa jo ensi kesään. Syys- ja talvikausi on kuitenkin piinavan
pitkä Suomessa ja monien veneilijöiden mieliin hiipii kaipuu veden
liplatuksesta. Kaipuuta voi kuitenkin lievittää istumalla nojatuoliin
ja ottamalla käsiinsä merenkulun historiaa käsittelevän kirjan, jonka
avulla ikävä voi ainakin hetkeksi hellittää.

Pirkka Leino kirjoittama Unelmien puuveneet Daphnesta Huh-Mariin
julkaistiin hieman yli vuosi sitten. Kirja esittelee kymmenen
legendaarista puuvenettä ja samalla raottaa veneilyn heikosti
tunnettua historiaa. Kirja on jatkoa Purjehtivat klassikot teokselle,
jonka Leino kirjoitti yhdessä Yrjö Klippin ja Juha Aromaan kanssa.
Purjehtivat klassikot palkittiin vuonna 2008 Lauri Jäntin säätiön
kunniamaininnalla. Uudempi teos on osittain koottu materiaalista,
joka on jäänyt edellisen tutkimuksen ulkopuolelle.

Puuveneiden ja erityisesti veneilyn historia on jäänyt vaille
laajempaa tutkimusta niin Suomessa kuin muualla, vaikka
kauppamerenkulkua on tutkittu paljon aina merimiesten
käyttäytymisestä laivojen teknisiin yksityiskohtiin. Pirkka Leino on
omalta osaltaan paikkaamassa tätä puutetta. Varsinaisen tekstin
lisäksi hän on koonnut kirjansa loppuun kätevän lähdeluettelon
veneilyn historiateoksista ja historiikeista. On kuitenkin
huomioitavaa, että Leino ei varsinaisesti erittele tiedonlähteitään
vaan lukijan on varmistettava tiedon paikkansapitävyys itse, jos
mielenkiintoa riittää.

Siinä missä Purjehtivat klassikot on temaattiset ehyt ja selkeä, ei
samaa voi sanoa Unelmien puuveneet teoksesta. Kirjan löyhät,
kronologisesti kootut pääluvut eivät ole rinnasteisia toisiinsa ja
välillä tuntuukin, että veneet on valittu täysin satunnaisesti. Tätä
selittänee materiaalin keräämistapa. Veneiden valinnassa voidaan
kuitenkin havaita tiettyä järjestelmällisyyttä, jossa on omat
vahvuutensa ja heikkoutensa. Monet kirjan veneet ovat Suomessa ja
jopa ulkomailla erittäin tunnettuja, jonka lisäksi niiden
suunnittelijat ja omistajat niin nykyiset kuin edesmenneetkin ovat
legendaarisia henkilöhahmoja. Ensimmäisen luvun veneet ovat Jarl
Lindblomin suunnittelemia ja maineikkaalla Turun veneveistämöllä
rakennettuja. Kirjoittajalla onkin läheinen suhde Turun
veneveistämöön, mikä käy ilmi jo Purjehtivat klassikot teoksesta.
Huomion arvoista on, että Turun veneveistämö oli aikanaan yksi Suomen
merkittävimmistä puuveneiden rakentajista. Veistämön merkitys alkoi
hiipua vasta lujitemuovin (lasikuidun) esiinmarssin myötä. Olisi
kuitenkin ollut mielenkiintoista, lukea laajemmin myös muiden
veneveistämöiden rakentamista veneistä, joita tosin esitellään
toisessa ja kolmannessa pääluvussa.

Kirjan kaikki veneet yhtä lukuun ottamatta ovat purjeveneitä ja siinä
yhdessäkin on ollut alun perin masto. Kirjan nimi olisi siis voinut
olla myös Unelmien puupurjeveneet. Mieleeni hiipikin ajatus, että
Alvar Aallon suunnittelema ja omistama Nemo propheta in patria on
mukana vain sen takia, että sen suunnittelijaomistaja on kuuluisa
arkkitehti. Toisaalta luku on hyvin mielenkiintoinen ja siinä
unelmien esiintuominen konkretisoituu erittäin hyvin. Kirjan
lähestyessä  loppuaan lukija todella ymmärtää, että teos ei kerro
ainoastaan veneistä, niiden tekniikasta ja kehityksestä vaan myös
veneiden ympärille muodostuneista unelmista kautta aikain.

Leino on tehnyt mielenkiintoisen valinnan kirjoittaessaan teosta. Hän
ei kirjoita vain menneistä ajoista, vaan hän on tuonut veneet myös
nykyaikaan. On mahtavaa, että kirjan kantava ajatus unelma
purjehtimisesta on rakennettu alusta loppuun, eikä sitä ole jätetty
puolitiehen, ensimmäiseen tai toiseen omistajaan. Teoksen sivuilta
voi lukea ja nähdä, kuinka monet puukaunottaret ovat saaneet uuden
elämän taitavien kunnostajien parissa ja samalla he ovat olleet
rakentamassa uutta unelmaa.

Purjehtivat klassikot käsitteli yksityyppiluokkia, jotka keskenään
luokan sisällä olivat vertailukelpoisia kilpailuissa. Unelmien
puuveneet taas käsittelee veneitä yksilöinä. Tässä suhteessa on hyvin
mielenkiintoista, että mukaan on eksynyt muutama metriluokan
purjevene, joita käsiteltiin jo Leinon edeltävässä teoksessa.
Toisaalta valintaa voidaan pitää hyvin luontevana, sillä valitut
yksilöt ovat suurempien luokkien veneitä, joista suomalaiset vain
uneksivat purjehtiessaan pienimmillä luokilla ennen toista
maailmansotaa.

Kaiken kaikkiaan Pirkka Leinon Unelmien puuveneet Daphnesta
Huh-Mariin on erittäin mielenkiintoinen kirja jonka lukemista
suosittelen kaikille vähänkään veneilystä tai sen historiasta
kiinnostuneille. Jos kuitenkin on lukenut Leinon ja kumppanien
aiemman teoksen, voi tämä teos muodostua pieneksi pettymykseksi.
Unelmien puuveneet teosta voidaan kuitenkin pitää keskustelun ja
tutkimuksen avaajana, sillä se tuo esiin useampia kysymyksiä kuin
antaa vastauksia. Kirjan ehdottomasti hienointa antia ovat kuvat,
joiden analysointi tosin jää aavistuksen vaillinaiseksi. Kirja jää
pakostakin pintapuoliseksi ja siitä on vaikea saada otetta, mutta
hetkelliseen merenkaipuuseen se tuo helpotuksen.

 ---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/