[H-verkko] , =?UNKNOWN?Q?V=E4it=F6s=3A_Etsimess=E4?= neitikulttuuri. 1900-luvun alun valokuvaajanaisia =?UNKNOWN?Q?Rovaniemell=E4?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To toukokuu 6 21:40:43 EEST 2010


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Väitös: Etsimessä neitikulttuuri. 1900-luvun alun valokuvaajanaisia
Rovaniemellä
 08.05.2010 

Yhteiskuntatieteiden maisteri Mervi Auttin väitöskirja Etsimessä
neitikulttuuri. 1900-luvun alun valokuvaajanaisia Rovaniemellä
tarkastetaan Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa lauantaina 8.
toukokuuta 2010 klo 12 Esko ja Asko -salissa (F-siipi, Yliopistonkatu
8, Rovaniemi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa on dosentti Tutta Palin
ja kustoksena professori Marja Tuominen.

Työn taiteelliset osuudet ovat nähtävissä lauantaina 8.5.2010 Lapin
yliopiston taiteiden tiedekunnassa: Auttin neidit ikkunalla
-dokumenttielokuva klo 11.00 alkaen Esko ja Asko -salissa sekä Auttin
neidit -valokuvanäyttelyn taltiointi F-talon ala-aulassa.

YTM Mervi Autti on tutkinut ja esittänyt Lyyli ja Hanna Auttin
valokuvien kautta 1900-luvun alun naisten elämää Rovaniemellä.
Yleensä menneestä kertova valokuva on tutkimuksessa ollut lähinnä
kuvittajan roolissa. Auttin tutkimusprosessissa valokuvat ovat
keskeistä aineistoa, tulkinnan lähteitä. Tutkimuksessaan hän pohtii,
minkälaisena neitien elämä välittyy valokuvien kautta. Miten
valokuvien kautta voi tulkita menneisyyttä?

Monitieteinen ja taiteiden ja tieteiden välinen tutkimus perustuu
menneisyyden näkemiseen visuaalisena. Auttin tekemä tutkimus ja
taiteen tohtorin tutkintoon kuuluvat taiteelliset osiot
valokuvanäyttely 'Auttin neidit' ja dokumenttielokuva 'Auttin neidit
ikkunalla' näyttävät Lyyli ja Hanna Auttin niin valokuvauksen
ammattilaisina kuin albumikuvien näppäilijöinäkin. Rovaniemi, 'ei
kylä eikä kaupunki', antoi heille tilaa monien epäsovinnaisten -
mutta 'viattomien' - valokuvien ottamiseen. Ne voivat paljastaa
oikein olemisen muotoja, kulttuurista naiskuvaa.

Mervi Autti tarkastelee nuorten naimattomien naisten toiminnan tiloja
pohjoisen keskuksessa. Kokonaisuuteen piirtyy kytkös naimattomuudesta
ja valokuvaajan ammatista myös yleisellä tasolla. Autti löysi
menneisyydessä eläneistä sukulaisnaisistaan neitiyden, jota hän
nimittää neitikulttuuriksi kaikkine mahdollisuuksineen - mutta myös
siihen kohdistuvine vastustuksineen. Käsite neitikulttuuri purkaa
naimattomiin naisiin kohdistunutta halveksuntaa ja epäluuloa, ja
positiivisimmillaan neitikulttuuri avasi naisten mahdollisuuksia
riippumattomuuteen, itsemääräämisoikeuteen ja liikkumiseen.
1920-luvulla kolmasosa naisista ei koskaan mennyt naimisiin.

Mervi Autti näkee valokuvaajan ja valokuvaamoapulaisen työn yhdeksi
1900-luvun alun naisammateista. Esimerkiksi Rovaniemellä valokuvaajat
olivat 1900-luvun alussa pääasiassa naisia. Valokuvauskentällä
toimiminen antoi tilaa purkaa sitä sosiaalista kuviota, jossa
esimerkiksi alemmissa yhteiskuntaluokissa olevat naiset olivat.
Ammatti emansipoi naisia myös liikkumisen suhteen. Maskuliinisia
konnotaatioita sisältävä kamera, tekninen apparaatti, oli turvana
kodin ulkopuolella kuvatessa. Kamera herätti kunnioitusta.

Sekä naimattomuuden ja valokuvaajana toimimisen yhteydessä Autti
puhuu moniulotteisesta käsitteestä vapaus - joka tosin oli
diskurssien rajaamaa ja säätelemää. Neitikulttuurissa elävät olivat
välitilassa, joka piti sisällään monia uusien toiminnan tilojen, myös
vastarinnan, mahdollisuuksia. Auttin neidit olivat omalla tavallaan
uusia naisia kotikutoisessa elämäntyylissään ja maalaismaisemassa, ja
heidän valokuvistaan välittyvät viestit purkavat pohjoiseen yleisesti
liitettyä perifeerisyyttä ja takapajuisuutta.

Kulttuurihistoria on tutkimuksen kotipesä ja perusjuonteina
mikrohistoriallinen näkökulma sekä feministinen lukutapa.
Historiallisen tiedon lisäksi Mervi Auttin tutkimus tuottaa uutta
näkemystä myös kulttuurihistorian metodisiin keskusteluihin. Hän
pyrkii avaamaan historian kirjoittamista valokuvanäyttelyn ja
historiallisen dokumenttielokuvan muodossa. Positiivisimmillaan
taiteen- ja tieteidenvälisyys mahdollistaa uusia avauksia niin
kirjoittamiseen kuin kuvalliseen näkemiseenkin. Autti on elokuvassa
kirjoittanut menneisyyttä tarinana, ja tarinallisuus on siirtynyt
myös osaksi tekstin tuottamista.

Mervi Auttin tutkimuksen julkaisijana on Kustannusosakeyhtiö Musta
Taide, ja tutkimus ilmestyy Suomen valokuvataiteen museon
julkaisusarjassa Kuvista sanoin. Etsimessä neitikulttuuri on Lapin
Yliopiston taiteiden tiedekunnan väitöskirja.

Valokuvanäyttely Auttin neidit oli ensimmäisen kerran esillä kesällä
2002. Autti teki sen yhteistyössä Lapin maakuntamuseon kanssa, ja se
oli Arktikumin 10-vuotisjuhlanäyttely. Dokumenttielokuva Auttin
neidit ikkunalla sai ensi-iltansa Sodankylän filmifestivaaleilla
2006. Se on esitetty TV2 Dokumenttiprojektissa kaksi kertaa saaden
220 000 katsojaa. Elokuvaa on esitetty myös lukuisilla
elokuvafestivaaleilla.

Mervi Autti toimii Lapin yliopistossa naistutkimuksen assistenttina.

Julkaisun tiedot:

Mervi Autti: Etsimessä neitikulttuuri. 1900-luvun alun
valokuvaajanaisia Rovaniemellä. Helsinki: Musta taide 2010. ISBN
978-952-5818-12-3. | Kuvista sanoin 8. Suomen valokuvataiteen museon
julkaisuja 29. ISSN 1239-6141 | Acta Universitatis Lapponiensis 178.
ISSN 0788-7604.


Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/