[H-verkko] Arvosteltavaksi: Medeiasta pronssisoturiin - Kuka tekee menneestä historiaa?

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
To toukokuu 6 14:24:39 EEST 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi  
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia  
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan  
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!).  
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan.  
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen  
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat  
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et  
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale  
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen  
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin  
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös  
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen  
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/  
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja  
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja- 
arvostelut/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
****
Medeiasta pronssisoturiin - Kuka tekee menneestä historiaa?
Historia mirabilis 6
Toim. Pertti Grönholm ja Anna Sivula
Turun Historiallinen Yhdistys, 2010
211 s.

Mikä yhdistää kadonneen järven tarinaa, patsaskiistaa, elokuvana 
esitettyä todistajalausuntoa ja kreikkalaisen myytin kaapuun puettua 
lähimenneisyyden pohdintaa? Historia. Historioita syntyy ja katoaa. 
Menneisyyttä koskevaa tietoa tuotetaan, käytetään ja esitetään monin 
tavoin. Historiasta tulee tärkeää etenkin silloin, kun yhteisöt ja 
yksilöt joutuvat kriiseihin ja pyrkivät eheyttämään ja rakentamaan 
identiteettiään. Ajankohtaisia esimerkkejä ovat toiseen 
maailmansotaan, sen perintöön ja traumoihin liittyvät keskustelut niin 
Suomessa, Baltian maissa, Saksassa kuin Venäjälläkin.

Medeiasta pronssisoturiin - Kuka tekee menneestä historiaa? on 
kahdeksan suomalaisen historian-, kirjallisuuden- ja 
kulttuurintutkijan kirjoittama kokoelma artikkeleita, joissa 
paneudutaan historian esittämisen ja esitysten historiallisuuden 
problematiikkaan. Artikkeleissa pohditaan historiallisen tiedon 
suhdetta kollektiivisen muistiin ja yhteisöjen identiteettiin, menneen 
muistamiseen ja siitä muistuttamiseen liittyviin eettisiin ja 
yhteiskunnallisiin ongelmiin sekä myyttisten ja fiktiivisten esitysten 
merkitykseen menneen ymmärtämisessä. Teos jäsentyy keskusteluksi 
historian jäljistä, menneen ymmärtämisestä ja niiden pohjalta 
syntyvistä esityksistä. Kenen historiat ja muistot hyväksytään 
tällaisiksi esityksiksi ja millä ehdoilla? Historiat ovat paitsi osa 
jokapäiväistä kulttuuriamme, myös politiikan ja vallankäytön välineitä 
ja siksi jatkuvasti alttiita uusille tulkinnoille, keskusteluille ja 
kiistoille.

Erilaiset historiat ovat meille yhtä välttämättömiä kuin syöminen tai 
hengittäminen. Menneen esityksillä on valtaa; historiat yhdistävät ja 
erottavat, tuottavat osattomuutta ja osallisuutta sekä saavat 
suullisesti välittyneinä, kaunokirjallisesti esitettyinä tai 
esimerkiksi elokuviksi ja muistomerkeiksi tulkittuina yhä uusia ja 
erilaisia olomuotoja. Ne myös 'palaavat historiaan' eli tuottavat 
omaan aikaamme merkityksiä ja jäävät siten myös jäljiksi meidän omasta 
kulttuuristamme ja ajastamme.