[H-verkko] Arvosteltavaksi: SKS kevään 2010 kirjoja 1.

Tapio Onnela tapio.onnela at utu.fi
Pe Tammi 29 18:20:38 EET 2010


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen lähetä Agricolan 
toimittajille sähköpostia osoitteeseen: 
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
josta se lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja 
julkaisee arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut- 
listan tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisuun: http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/ 
.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

SKS kevät 2010

****
SEIJA JALAGIN
Kaikille kansoille
Kristillisen lähetystyön historia avaa mielenkiintoisen näkökulman 
uskontojen välisiin suhteisiin. Teoksessa 1700-luvun teollistuvissa ja 
kaupungistuvissa Englannissa ja Saksassa alkunsa saanutta lähetystyötä 
tarkastellaan kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä ja osana 
laajempaa kansainvälistymisen dynamiikkaa. Teoksessa kerrotaan 
hankauskohdista ja yhteentörmäyksistä, mutta myös läheisistä ja 
ystävällisistä suhteista tulijoiden ja paikallisten välillä. 
Kirjoittajat ovat historian, teologian, kulttuuriantropologian, 
kulttuurintutkimuksen ja kasvatustieteen tutkijoita.

****
Kaipaus Karjalaan
Matkoja kotiseudulle
toimittanut: Liisa Lehto
”Kaipaus Karjalaan on ollut syvimmällä sieluni pohjalla ja koti-ikävä 
sinne aina.”

Kotiseutumatkat, matkat menetettyyn Karjalaan, ovat 1990-luvun alusta 
lähtien muuttuneet osaksi karjalaista elämäntapaa. Tässä teoksessa 
äänen saavat eri-ikäiset Karjalan-kävijät ja karjalaisten jälkeläiset. 
Tunne on harvoin ristiriidaton; kirjoittajien kokemuksissa sekoittuvat 
suru, ilo, katkeruus ja anteeksianto. Osalle matka on ollut pettymys: 
kotitalosta löytyy portaat tai uunin muuri, pihalta vain pystyyn 
kuollut omenapuu. Joillekin taas käynti menetetyssä Karjalassa on 
vapauttava ja palkitseva kokemus.

Runsaasti kuvitettu teos tarjoaa ainutlaatuisen ja koskettavan näkymän 
karjalaisten tuntoihin, suomalaisuuden haavakohtiin ja 
julkikertomattomaan Suomen historiaan ja kollektiiviseen muistiimme.
****
ANNE HEIMO
Kapina Sammatissa
Vuoden 1918 paikalliset tulkinnat osana historian yhteiskunnallisen 
rakentamisen prosessia
 Tutkimus tarjoaa uusia ja ajankohtaisia kiinnekohtia sekä 
muistitietotutkimukseen että kansanrunouden tutkimukseen 
tarkastelemalla menneisyyden tulkintaa jatkuvana prosessina. Se 
erittelee erityyppisiä menneisyydestä kertomisen tapoja ja muotoja, 
näiden keskinäistä vuorovaikutusta ja esitysten kulttuuris-poliittista 
luonnetta. Teos on vankka puheenvuoro kerronnan tutkimukseen, sodan 
kulttuurihistoriaan sekä muistia problematisoivaan 
kulttuurintutkimukseen.
***
Perestroika: process and consequences
toimittanut: Markku Kangaspuro
The downfall of the Soviet Union was an unexpected incident, which was 
neither forecast by Sovietologists nor aimed at by the initiators of 
perestroika. However, the result of this world historical development 
was deep changes in international relations; the bipolar world changed 
to unipolar and the Cold War was over. It is not a surprise that 
perestroika has inspired widely as well the academic community as the 
politicians and public to discuss and analyse the political and social 
processes of the Soviet society, the role of economy, the political 
and military pressure of President Reagan’s administration, and 
glasnost, not to forget the new foreign policy of Mikhail Gorbachev 
and Eduard Shevardnadze.

In this book, perestroika is approached as an evolutionary process 
that led to unintended consequences, the breakdown of the Soviet 
Union. But perestroika and glasnost were transnational processes and 
consequently they did not have consequences only in the Soviet Union. 
The common understanding is that, at the least, Prague Spring in 1968, 
the economic reforms of Hungary and Poland in the 1970s, and the 
Solidarity opposition movements of eighties in Poland established a 
strong prehistory of the way to perestroika and new thinking. After 
perestroika and glasnost were launched by Gorbachev, in particular 
during its deeper reforms of the late eighties, it had a profound 
influence on all of Eastern Europe and to some extent on Western 
Europe. Moreover, we can’t understand many features and processes of 
current Russia if we don’t know the history of the Soviet Union. It is 
obvious that many structural and institutional solutions of current 
Russia, not to speak of political culture, go back to the Soviet era 
and the power struggle between President Yeltsin and Parliament in the 
beginning of nineties. The consequences of perestroika and the legacy 
of the Soviet Union are discussed in several articles, which also take 
into account the development of Eastern Europe as an integral part of 
the Soviet sphere of influence.

Mihail Gorbatšovin valinta Neuvostoliiton kommunistisen puolueen NKP:n 
pääsihteeriksi 1985 käynnisti kuusi maailmaa järisyttänyttä vuotta. 
Kylmän sodan vuosikymmeninä maailman eri leireihin jakaneet politiikan 
mannerlaatat lähtivät liikkeelle, alkoivat murtuilla ja muodostivat 
viimein aivan uudenlaisen maantieteen. Neuvostoliittoon valittiin uusi 
parlamentti vapailla vaaleilla 1989, Berliinin muuri murtui samana 
syksynä, Baltian maat alkoivat irrottautua liittovaltiosta ja lopulta 
Neuvostoliitto hajosi 15 kansalliseen tasavaltaan 1991. Gorbatšov 
julisti maanmiehilleen, että perestroikan tavoite oli ihmiskasvoisen 
sosialismin rakentaminen.

Kirja valottaa perestroikaa prosessina, jolla on oma pitkä, koko 
entisten sosialistimaiden kattava historiansa ja jonka seurauksia 
aikalaiset eivät osanneet nähdä.
***
JONATHAN MOORHOUSE
Pioneers of Modernism 1930–1955
 Famous for modern architecture, Finland drew inspiration from its 
pioneers of modernism 1930-55. Particularly in Helsinki these 
masterpieces articulated a youthful and vigorous city, complementing 
the archipelago’s historic centre. After World War II, heroic Finland 
was extensively rebuilt. Finland sprang to the world’s attention in 
art and design. In the figure of Alvar Aalto and other dynamic 
architects, the nation was seen as an international leader for modern 
architecture. Many young architects from abroad, including the author, 
were attracted to Helsinki to share this excellence and optimism. 
Spurred by the Olympic Games in 1952, architectural competitions, 
international fairs and travel, Helsinki’s iconic buildings are a joy 
to discover either on foot or by tram.

Moorhouse’s personal guide offers the visitor glimpses into this 
varied, cultivated, public and intimate city with 98 choice pencil 
drawings.
****
Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria
Toimittaneet Sinikka Carlson, Liisi Huhtala, Sanna Karkulehto, Ilmari 
Leppihalme & Jaana Märsynaho
 ”Toijalan takana ei ole paljon mitään.” Pohjois-Suomen 
kirjallisuushistoria lähtee haastamaan tutuksi tullutta Pentti 
Saarikosken lausumaa. Teos on ensimmäinen kattava kokonaisteos yhden 
suhteellisen yhtenäisen alueen kirjallisuudesta Suomessa. Teosta 
voidaan pitää myös avauksena, joka esittää uuden haasteen kansallisten 
kirjallisuushistorioiden kirjoittamiselle.

Teoksessa esitellään yli 70 pohjoissuomalaista kirjailijaa sekä 
kokoavia artikkeleita pohjoissuomalaisen kirjallisuuden ilmiöistä ja 
alueista. Esittelyssä ovat esimerkiksi saamelaiskirjallisuus, 
Tornionlaakso, Kairanmaa, Kainuu ja Koillismaa, oululainen 1960–1970- 
luvun taitteen kulttuuriradikalismi, arktisen hysterian teemat 
pohjoissuomalaisten nykykirjailijoiden tuotannossa sekä 
pohjoissuomalainen rocklyriikka.
Sauna
Pieni perinnekirja
toimittanut: Juha Nirkko
kuvittaja: Salonen, Henriikka

Miksi juhannussaunasta lähdetään takaperin ja miksi laskiaissaunassa 
ollaan vaiti? Entä mitä saunassa ja saunasta on laulettu, mitä siitä 
on sutkautettu tai arvuuteltu?

Sauna on suomalaiselle kirkko, apteekki, kylpylä, nuorisotila – ja 
paljon muuta. SKS:n Kansanrunousarkiston aineistoista koottu 
sympaattinen opas saunottaa vuoden ja vuorokauden ympäri ja kuljettaa 
lukijan läpi elämänkaaren. Kirja on avuksi niin saunan rakennuspaikan 
kuin lämmityspuidenkin valinnassa, ja se perehdyttää muun muassa 
vihta- ja vastakulttuurin eroihin. Lempeä lisälöyly yllättää ja 
lämmittää asiaan perehtyneetkin saunanystävät.
****
MIKKO-OLAVI SEPPÄLÄ
Suomalaisen työväenteatterin varhaisvaiheet
Suomalaiset harrastajapohjaiset työväenteatterit ovat ainutlaatuinen 
menestystarina noustessaan 1900-luvun alussa osaksi julkisesti tuettua 
teatterikenttää. Teatteri liikkeessä kertoo havainnollisesti, mihin 
tuo menestys perustui ja miten se toteutui. Samalla teos purkaa 
työväenteattereille eri suunnista asetettujen odotusten ja käytännön 
toiminnan välistä ristiriitaa ja osallistuu työväenkulttuurista 
käytävään keskusteluun. Teos perustuu tekijän kiitettyyn väitöskirjaan 
(2007).
****
Suomen museohistoria
Toimittaneet Susanna Pettersson ja Pauliina Kinanen
Museot ovat jokaisen kansakunnan historian säilyttäjiä. Suomen 
museohistoria on kattava historiaesitys, joka perehtyy niin 
kulttuurihistoriallisten, luonnontieteellisten kuin taidemuseoiden 
historiaan. Teos nostaa esiin museot yhteiskunnallisina vaikuttajina 
ja kertoo, kuinka museot ovat syntyneet ja miten ne ovat muuttuneet 
siirryttäessä kansallisesta idealismista ja kansakunnan rakentamisesta 
nykyiseen kansainvälisen teknologian aikaan.

Suomen museohistorian kirjoittajat ovat museoiden, kokoelmien, 
konservoinnin ja museologian parhaita asiantuntijoita. Teoksen runsas 
kuvitus ja havainnolliset tilastot syventävät aiheen esittelyä.
****
VEIKKO ANTTONEN
Uskontotieteen maastot ja kartat

Teoksessa tarkastellaan Suomen uskonnollisia maastoja ja maisemia – 
topografi a sacraa – historian eri vaiheissa uskontotieteen 
näkökulmista. Monipuolinen, yliopistollinen oppikirja pureutuu 
esihistoriasta nykypäivän EU-Suomeen ulottuvan aineiston avulla 
uskontotieteen perusteisiin ja selvittää, mistä uskonto ja 
uskonnollinen perinne koostuvat ja millainen on yhteisö, joka 
perinnettä ylläpitää ja jonka jäsenten elämään se erottamattomasti 
niveltyy. Kuinka uskonto, sosiaalinen tila ja ihmisten 
ruumisperusteisen ajattelun kategoriat kytkeytyvät toisiinsa? Miten ne 
näkyvät rituaalisessa käyttäytymisessä, puhtaan ja epäpuhtaan 
luokittelussa, sopivan ja epäsopivan, hyveellisen ja paheellisen 
erilaisissa jaotteluissa?
****

SAMULI PAULAHARJU
Vanhaa Lappia ja Perä-Pohjaa
Samuli Paulaharjun Vanhaa Lappia ja Peräpohjaa ilmestyi ensimmäisen 
kerran 1923. Teos perustuu Paulaharjun vuosina 1920–1923 tekemille 
retkille Länsi-Lappiin ja Peräpohjaan. Keruun tuloksena Paulaharju oli 
aiemmin julkaissut kirjan Lapin muisteluksia, jolle nyt 
uusintapainoksena julkaistava teos on jatkoa. Teoksiaan varten 
Paulaharju haastatteli kiveliöiden vanhuksia, joiden muistoista 
avautuu elävä kuva Lapinkorven elämänmenosta, elinkeinoista, tavoista 
ja uskomuksista. Kirjassa kuvataan myös mm. Ivaloon saapuneita 
kullanhuuhtojia, Kolarin markkinoita sekä kristillisyyden alkuaikoja 
Lapissa. Runsas alkuperäiskuvitus.
****
MAARIT KNUUTTILA
Kauha ja kynä
Keittokirjojen kulttuurihistoriaa

Teos tarjoaa kiehtovan matkan keittokirjojen ja ruokakulttuurin 
historiaan. Kirjassa tarkastellaan niin eurooppalaiskeittiön 
syntyaikoja, painettujen keittokirjojen vaiheita, sukukeittokirjoja 
kuin suomalaista keittiötä ja ruokakulttuuria. Oman läpiluotauksensa 
saavat reseptit ja niiden muuttuva

kieli ruokakulttuurin – ja koko elämän – kuvastajina.
****
ANNIKKI KAIVOLA-BREGENHØJ
Kerrotut ja tulkitut unet
Kulttuurinen näkökulma uniin
Unet ovat kiinnostaneet ihmistä eri aikoina ja kaikissa kulttuureissa. 
Unielämyksistä kerrotaan useimmiten symbolien eli unikokonaisuudesta 
poimittujen yksityiskohtien avulla. Jotkut symboleista ovat 
kansainvälisesti tunnettuja ja monelle omakohtaisesti tuttuja: mustat 
hevoset, hampaan menetys, myöhästymisen harmi tai lentämisen ilo. 
Unielämyksiin liittyy myös voimakkaita tunteita - iloa, pelkoa tai 
ahdistusta. Suurin osa unista kerrotaan vain kerran, mutta 
enteellisiksi koetut unet voivat jäädä kokijansa muistiin ja 
kerrontaan pysyvästi.

Kiehtova teos luo perusteellisen katsauksen ihmisten ajatuksiin, 
uskomuksiin ja kokemuksiin unista. Kirjan perustana on vanha ja 
nykyinen kansanperinne, jonka rikkaiden aineistojen rinnalla kirja 
ammentaa mm. jo ennen ajanlaskumme alkua käytössä olleista 
unenselitysoppaista.
****
EMIL NERVANDER
Kesämatkoja Suomessa
Ahvenanmaalla ja Turun seudulla

Toimittaneet Markus Hiekkanen ja Leena Valkeapää

Suomentanut Markus Hiekkanen

Nervanderin Sommarresor i Finland -kirjan (1872) matkakirjeet 
ilmestyvät nyt ensimmäisen kerran suomennettuina. Suomen 
taidehistorian isänä pidetty Emil Nervander (1840–1914) osallistui 
taidehistoriallisen retkikunnan matkalle kiertäen Lounais-Suomen 
rannikkopitäjiä Kemiöstä Taivassaloon. Seurue teki laajan kierroksen 
myös Ahvenanmaalla.

Nervander kuvasi matkakirjeissään värikkäästi kansan elämää, matkan 
sattumuksia, luontoa, maisemia ja tunnelmia. Kirjeet antavat 
monipuolisen kuvan 1870-luvun alun kulttuurista ja ajattelusta, sillä 
hän liitti näkemänsä ja kokemansa laajoihin yhteyksiin viittaamalla 
esimerkiksi kirjallisuuteen, Suomen historian tapahtumiin tai 
pääkaupungin teatterielämään. Retkikunnan matkalla tekemät 
piirustukset auttavat monipuolisuudessaan ja loistokkuudessaan 
ymmärtämään matkan ainutlaatuisen merkityksen suomalaisen 
taiteentutkimuksen alkutaipaleelta.

Retkikuntaan kuului myös mm. Albert Edelfelt, jonka akvarelleja on 
käytetty kirjan kuvituksena.
****
Kielellä on merkitystä
Näkökulmia kielipolitiikkaan
toimittaneet: Hanna Lappalainen, Marja-Leena Sorjonen, Maria Vilkuna
Kielipolitiikka vaikuttaa arkeemme enemmän kuin usein ajattelemmekaan 
– ja ulottuu laajemmalle kuin huomaammekaan. Kirjassa kielipoliittisia 
kysymyksiä lähestytään useista näkökulmista ja erilaisten aineistojen 
avulla. Tarkasteltavana ovat niin viralliset dokumentit kuin 
arkikeskustelut, kaunokirjallisuus ja ylioppilasaineet. Uutta 
perspektiiviä Suomen tilanteeseen tuovat katsaukset naapurimaissa 
harjoitettuun kielipolitiikkaan.

Artikkelit tarjoavat tuoretta tietoa niin kielten opettajille, 
tutkijoille ja opiskelijoille kuin muillekin yhteiskunnallisille 
vaikuttajille siitä, mitä kielipolitiikassa tapahtuu. Kokoelman 
kirjoittajina ovat mm. Auli Hakulinen, Pirjo Hiidenmaa, Lea Laitinen, 
Harri Mantila, Heikki Paunonen ja Liisa Tiittula.
****
TOIVO FLINK
Kotiin karkotettavaksi
Inkeriläisten palautukset Suomesta Neuvostoliittoon vuosina 1944-1955. 
Syitä ja seurauksia
Suomeen siirrettiin jatkosodan aikana saksalaisten miehittämältä 
Leningradin alueelta yhteensä yli 63 000 inkeriläissiviiliä, valtaosa 
heistä naisia ja alle 15-vuotiaita lapsia. Ensimmäinen kokonaisesitys 
sodanjälkeisistä tapahtumista pohtii, miksi Suomen päättäjät halusivat 
sisällyttää välirauhansopimuksen 10. artiklaan kohdan, joka antoi 
inkeriläisille mahdollisuuden jäädä Suomeen tai palata 
Neuvostoliittoon. Tutkimuksessa otetaan kantaa niin siirtojen kuin 
palaamisen syihin sekä valotetaan inkerinsuomalaisten pakoa Ruotsiin 
jatkosodan jälkeisinä vuosina. Niin ikään teoksessa
tarkastellaan uuden aineiston perusteella inkerinsuomalaisten 
aktiivien toimintaa Suomessa 1920–1950-luvulla osana suomalaista 
heimotoimintaa.
****
Kuvanveisto ajassa ja tilassa
toimittanut: Hanna Mamia
Nykykuvanveiston olemus on moni-ilmeinen, eivätkä jähmeät muistomerkit 
enää tee oikeutusta nykykuvanveiston ilmenemismuodoille. Näyttävä teos 
tuo esiin tämän kenties maailman vanhimman taiteenlajin kykyä elää 
tässä päivässä ja heijastaa ympäröivän maailman ilmiöitä.

Suomen Kuvanveistäjäliiton 100-vuotisjuhlavuotta juhlistavan teoksen 
artikkeleissa tuodaan laajalti esiin taiteen roolia rakennetussa 
ympäristössä, julkista taidetta, teosten kohtaamista ja vastaanottoa 
sekä niiden hankkimiseen ja omistamiseen liittyviä iloja. Artikkelien 
kirjoittajat ovat työnsä kautta kuvanveistoon eri tavoin perehtyneitä 
henkilöitä. Teos tarjoaa ajankohtaisia ja persoonallisia näkökulmia 
veistotaiteeseen ja kannustaa katsojia lähestymään nykykuvanveistoa 
ennakkoluulottomasti ja avoimin mielin.
****
ELENA HELLBERG-HIRN
Leninburg
Pietarin kolme vuosisataa
Teos on Elena Hellberg-Hirnin Pietarin juhlavuoden 2003 kunniaksi 
syntymäkaupungistaan häikäisevän upeasti kirjoitetun 
pienoistutkielmien sarjan (Imperial Imprints. Post-Soviet St 
Petersburg) suomennos. Juhliva kaupunki sai teoksessa arvoisensa 
syntymäpäivälahjan, joka kertoo paitsi keisarillisen kaupungin 
loistosta, myös sen synkemmästä varjopuolesta kriittisesti ja 
koskettavasti. Tekijällä omn oman perheensä ja sukunsa kautta myös 
omakohtaisia kosketuksia kaupungin toisen maailmansodan aikaisiin 
traagisiin kohtaloihin.
****
Linnoista lähiöihin
Rakennetut kulttuuriympäristöt Suomessa
Toimittanut Pinja Metsäranta
Ihminen on aina muokannut elinympäristöään ja asuinpaikkojaan. Upea, 
runsaasti kuvitettu teos esittelee kuvin ja tekstein maamme 
merkittävimmät rakennetut kulttuuriympäristöt maantieteellisistä ja 
kulttuurihistoriallisista näkökulmista. Puolustus, ruukki- ja 
sahateollisuus, hallinto, kirkko ja koulurakennukset sekä 1900-luvun 
moderni kaupunkirakentaminen ja jälleenrakennus ovat muokanneet 
suomalaista maisemaa voimakkaasti.

Kirja etenee saariston kalastajakylistä, majakoista ja huvila-alueilta 
rannikolla kulkevaa Suurta rantatietä pitkin kartanoihin ja 
kirkkoihin; jokilaaksojen ja Järvi-Suomen siltojen, sahayhdyskuntien 
ja kestikievarien kautta Lapin tunturimaisemiin rakennettuihin kyliin.

Teoksessa esitellyt paikat ympäristöineen muodostavat ainutlaatuisia 
rakennettuja kokonaisuuksia, joissa suomalainen kulttuurihistoria on 
läsnä meidän kaikkien jokapäiväisessä elämässä. Kirjassa on myös 
luettelo kaikista Suomessa olevista yli 1 200 merkittävästä 
kulttuuriympäristöstä.
****
Lukemattomat sivut
Kirjallisuuden arkistot käytössä
toimittaneet: Elsi Hyttinen, Katri Kivilaakso
Artikkelikokoelma tekee tunnetuksi kirjallisuuden arkistoja ja niiden 
säilyttämää tietoa. Kirjassa pohditaan arkistojen merkitystä ja 
käyttöä kirjailijoista ja kirjallisuudesta kirjoittamisen sekä 
erityisesti kirjallisuudentutkimuksen näkökulmista. Teos palvelee 
tutkijoita, toimittajia, opettajia sekä kaikkia kirjallisuudesta 
kiinnostuneita ja sen parissa työskenteleviä sekä uusia näkökulmia 
etsiviä lukijoita.

****
Maaemon lapset
Tolstoilaisuus kulttuurihistoriallisena ilmiönä Suomessa
toimittanut: Tuija Wahlroos
Teos valottaa tolstoilaisuuden vaikutusta Suomessa 1800-luvun lopulta 
alkaen. Kirjailija Leo Tolstoi kehitti oman kristinuskon tulkintansa, 
joka heijastui elämänkäytäntönä laajalle hänen oman lähipiirinsä 
ulkopuolelle. Tolstoi pohdiskeli taiteen roolia ihmisyhteisössä ja 
vaikutti siten taidefilosofina. Tolstoin ajatuksia teki Suomessa 
tunnetuksi erityisesti kirjailija Arvid Järnefelt, jonka lähipiirissä 
tolstoilainen ajattelu vaikutti kuvataiteisiin.

Teoksessa tarkastellaan tolstoilaisuutta monitieteellisesti 
kirjallisuuden, taidehistorian ja uskontotieteen näkökulmista. 
Kirjassa kerrotaan, kuinka suomalaiset Tolstoin ajatuksista 
kiinnostuneet matkustivat Venäjälle Tolstoita tapaamaan sekä 
kirjoittivat tälle kirjeitä. Teoksessa selvitellään, kuinka 
tolstoilaisuus välittyi Suomeen ja ilmeni Suomen kirjallisuudessa. 
Samaten esitellään tolstoilaisen elämäntavan valinneita 
kulttuurivaikuttajia, Arvid Järnefeltin ohella tunnetuimpana Isohiiden 
veljekset. Kuvataiteessa tolstoilainen ajattelu vaikutti etenkin 
Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön aihevalintoina ja käsittelytapoina. 
Kirjan taiteilijakatsauksissa tarkennetaan kuvataiteilijoiden suhteita 
tolstoilaisuuteen. Tolstoilaisuuden vaikutusta tarkastellaan mm. Emil 
Cedercreutzin, Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen, Eero Järnefeltin 
ja Venny Soldán-Brofeltin taiteessa.

Teos liittyy Gallen-Kallelan Museossa kesäkuussa avattavaan 
Tolstoilaisuus Suomessa -näyttelyyn.
****
D. N. BUHAROV
Matka Lapissa syksyllä 1883
kääntäjä: Leinonen, Marja
Dimitri Nikolaevitsh Buharov (1853–1889) oli venäläinen diplomaatti ja 
kansatieteen harrastaja. 1883 hän teki matkan Jäämeren rannikolta 
Suomen Lappiin ja Norjan Ruijaan. Laaja selostus matkasta ilmestyi 
Venäjällä pari vuotta myöhemmin, mutta muualla se on jäänyt tähän asti 
lähes tuntemattomaksi. Buharov oli saanut juuri nimityksen konsuliksi 
Tukholmaan, kun hänet lähetettiin raportoimaan Lapin ja Ruijan 
taloudellisesta tilanteesta sekä Venäjän, Norjan ja Suomen raja- 
alueiden asukkaiden kanssakäynnin muodoista. Matka vei Buharovin 
Pohjoiselta Jäämereltä Paatsjokea pitkin Inariin, sieltä pohjoiseen ja 
edelleen länteen Norjan puolelle, josta hän palasi Suomeen.

Kertomus perehdyttää lukijan tarkoin tilastollisin tiedoin historiaan, 
kunkin kunnan väestöön, elinkeinoihin ja kehitysmahdollisuuksiin. 
Buharovin pääasiallisena huolena oli selvittää, miten kalastaja- ja 
porosaamelaiset selvisivät elinkeinojensa ja -tapojensa murroksessa. 
Buharovin matkakertomus on eloisa ja ansiokas kansatieteellinen kuvaus 
paimentolaisten elämästä. Aikanaan Venäjän maantieteellinen seura 
palkitsi sen hopeamitalillaan.
****
JONATHAN MOORHOUSE
Modernismin etujoukot

Modernista arkkitehtuuristaan kuuluisa Suomi haki inspiraatiotaan 
vuosien 1930–1955 modernismin pioneereista. Erityisesti Helsingissä 
nämä mestariteokset heijastivat nuorekasta ja elinvoimaista kaupunkia 
täydentäen sen merellistä historiallista keskustaa. Toisen 
maailmansodasta sankarillisesti selviytynyt Suomi jälleenrakennettiin 
laajalti uudelleen. Alvar Aallon ja muiden dynaamisten arkkitehtien 
ansiosta Suomi nähtiin modernin arkkitehtuurin johtavana maana.

Vuoden 1952 olympiakisat, arkkitehtikilpailut, kansainväliset 
näyttelyt ja matkailu synnyttivät Helsinkiin suuresti ihailtuja 
rakennuksia, jotka ovat helposti löydettävissä sekä jalkaisin että 
raitiovaunulla.

Moorhousen sympaattisen oppaan 98 erinomaista lyijykynäpiirrosta 
tarjoavat vierailijalle pilkahduksia Helsingin moni-ilmeisestä, 
kultivoidusta, julkisesta ja yksityisestä kaupunkikuvasta.

Vuodesta 1963 Helsingissä asuneen arkkitehti Jonathan Moorhousen 
aikaisempia teoksia ovat mm. Helsingin jugendarkkitehtuuri 1895–1915 
(1987), Helsingin jugendkorttelit – kävelyretkiä (1998), ja Helsinki: 
Empirekaupungin synty. Kävelyretkiä (2003).
****
MARKO PAAVILAINEN
Aina valmiina
Suomen partioliikkeen historia 1910-2010
Partioliikkeen tunnukset ole valmis ja aina valmiina tunnettaan 
yleiseti. Mutta mitä kätkeytyy sanojen taakse? Miksi partiotoiminta 
kiellettiin 1911? Miten partioliike torjui vaatimuksen aseiden käytön 
opettamisesta nuorille? Miksi työväenliike ja äärioikeisto 
suhtautuivat kielteisesti partioliikkeeseen? Miten partio hyväksyttiin 
kirkon nuorisotyömuodoksi? MIllaiset suhteet partiolla oli natsi- 
Saksaan? Entä Neuvostoliittoon?

Marko Paavilainen piirtää partion satavuotishistoriassa rohkeasti 
kriittisen kokonaiskuvan Suomen suurimman varhaisnuorisoliikkeen 
yhteisuntasuhteista sekä sen toiminnan kehityslinjoista. Teos tarjoaa 
aatehistoriallisen aikamatkan nuorison, kasvatuksen ja 
kansalaisjärjestöjen vaiheista kiinnostuneille.
****
Bernhard Crusell
Keski-Euroopan matkapäiväkirjat 1803-1822
Toimittanut Janne Koskinen
Uudessakaupungissa vuonna 1775 syntyneen Bernhard Crusellin ura 
klarinetistina ja säveltäjänä on tärkeä luku Suomen ja Ruotsin 
musiikinhistoriaa. Muutettuaan Tukholmaan Crusell kohosi nopeasti 
merkittävään asemaan Ruotsin valtakunnan kulttuurielämässä ja sävelsi 
teoksia, jotka edelleen kuuluvat konserttimusiikin vakio-ohjelmistoon.

Bernhard Crusell teki matkoja Keski-Eurooppaan parantaakseen 
ammattitaitoaan ja solmiakseen kansainvälisiä yhteyksiä. Matkoillaan 
hän kirjoitti päivä kirjoja, jotka avaavat monipuolisen näkymän 1800- 
luvun alun kulttuurihistoriaan. Päiväkirjamerkinnät kertovat mm. 13- 
vuotiaan ihmelapsen Felix Mendelssohnin esiintymisestä Berliinissä ja 
tapaamisesta Carl Maria von Weberin kanssa. Pariisissa Crusell näkee 
Napoleonin ratsastavan valkoisella hevosella ja äkseeraavan joukkojaan 
sekä tutustuu vastaperustettuun Pariisin konservatorioon. Vuoden 1822 
matkan Karlsbadiin hän tekee seurassaan Jacob Berzelius, yksi kaikkien 
aikojen huomattavimmista kemisteistä. Matkapäiväkirjat vuosilta 1803, 
1811 ja 1822 ilmestyvät nyt suomennettuna ja kommentoituna laitoksena.

Svenska litteratursällskapet i Finland julkaisee teoksen ruotsiksi.
****
Biribi
Pelaaminen oli eräs tärkeimmistä seurustelumuodoista erityisesti 
aatelin ja yläluokan elämässä 1700-luvulla. Biribi on Italiasta 
peräisin oleva pelilaudalla tai -pöydällä pelattava ruletin sukuinen, 
tempoltaan nopea uhkapeli, jossa voitot ja häviöt olivat suuria. Se 
oli Euroopassa erittäin suosittu 1500-luvulta 1800-luvulle, ja se 
kiellettiin monissa maissa, myös Ruotsin valtakunnassa.

Pelilaudan tekijästä tai alkuperästä ei ole täyttä varmuutta, mutta 
oletettavasti se on peräisin Louhisaaren 1700- ja 1800-luvulla 
omistaneelta Mannerheim-suvulta. Biribi-peliin sisältyy näköispainos 
Louhisaaren kartanolinnasta löydetystä Biribin pelilaudasta, 
pelimerkkejä sekä tutkija Jouni Kuurneen kirjoittama ohjevihkonen, 
jossa on pelin säännöt ja historiaa.
****
Esine ja aika
Materiaalisen kulttuurin historiaa
toimittaneet: Riitta Laitinen, Tiina Männistö-Funk, Maija Mäkikalli
Ajankohtainen artikkelikokoelma tarkastelee ihmisen suhdetta 
esineisiin ja esineiden materiaalisuuteen erilaisissa menneisyyden 
konteksteissa. Kirjassa liikutaan ajallisesti ja maantieteellisesti 
laajalla alueella 1500-luvulta 1900-luvulle, ruotsalaisesta 
aateliskulttuurista kiinalaiselle lähetyskentälle, fasistisesta 
Roomasta suomalaiseen tietotekniikkaan. Teos selvittää esimerkiksi, 
miten peili oli sukupuolittunut uuden ajan alussa, miten 
eläintieteellinen esine muutti luonnettaan näytteenä ja 
näyttelyesineenä tieteen ja kokoelmaympäristön muuttuessa ja miten 
käyntikorttikuvat olivat tärkeä kulutuksen ja sosiaalisen 
vuorovaikutuksen muoto 1900-luvun alun suomalaisella maaseudulla.
****
Huoneentaulun maailma
Kasvatus ja koulutus Suomessa keskiajalta 1860-luvulle
Toimittaneet Jussi Hanska ja Kirsi Vainio-Korhonen
Huoneentaulun maailma selvittää, millaista kasvatusta ja koulutusta 
lapsille ja nuorille tarjottiin Suomessa ennen yleisen 
oppivelvollisuuslain voimaan astumista 1920-luvun alussa. Mitä 
koulutuksellisia ja kasvatuksellisia tarpeita aateluus, pappeus, 
porvarius ja talonpoikainen maatalous asettivat kyseisiin säätyihin 
lukeutuville tai niihin pyrkiville pojille ja tytöille? Entä mikä oli 
”yhteisen rahvaan” asema ja miten kasvatettiin yhteiskunnan vähäosaiset?

Katekismuksen huoneentaulun tutut, pienestä pitäen mieleen iskostetut 
sanat olivat Ruotsin ajan kasvatuksellista ydintä. Autonomisessa 
Suomessa ei kuitenkaan enää riittänyt, että vain ylempiin säätyihin 
lukeutuvat poikalapset saatettiin koulutielle. Kehittyvä kansakunta 
tarvitsi runsaasti henkisiä voimavaroja, ja myös eurooppalainen 
aikalaiskeskustelu nosti yhä kiivaammin esiin rahvaan lasten ja 
tyttöjen opintojen tarpeen. 1800-luvun puolivälissä pelkkä aapiskirjan 
lukutaito ja katekismuksen sisällön hallinta eivät enää antaneet 
riittävästi eväitä aikuiselämää varten. Yhteinen kansa oli opetettava 
kirjoittamaan ja lukemaan muutakin kuin uskonnollista kirjallisuutta.
****
Ihan hyvä maanantaiksi
Suomalaisen päivä 2.2.2009
Toimittanut Marjakaisa Ollaranta
Kalevalaisten Naisten Liitto ja Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Kansanrunousarkisto kehottivat suomalaisia kirjaamaan ylös talvisen 
maanantaipäivänsä (2.2.2009) tapahtumia ja mietteitä. Tässä 
antologiassa päivästään kertoo 70 henkilöä, koululaisista eläke- 
ikäisiin. Sympaattinen kokoelma on poikkileikkaus suomalaisten 
arjesta. Viisaita, hauskoja ja koskettavia katsauksia saavat niin 
koulumaailma, työelämä, eläkkeellä olo, arkinen elämä yhdessä, Suomi 
ja suomalaisuus kuin nykytekniikka.
****
Kahden puolen Pohjanlahtea III

Ruotsin ja Suomen taloudet ja taloussuhteet 1900-luvulla

Toimittaneet Juhana Aunesluoma ja Susanna Fellman

Teos käsittelee Suomen ja Ruotsin talouskehitystä 1900-luvun aikana 
useasta eri näkökulmasta, laajan suomalais-ruotsalaisen 
asiantuntijajoukon voimin. Vuosisadan mittainen käsittelyperspektiivi 
tuo ilmi minkälaisten vaiheiden kautta Suomi ja suomalaiset vähitellen 
saavuttivat vauraamman länsinaapurinsa taloudellisilla mittareilla 
mitattuna, kuinka maat kamppailivat vuosisadan syvissä 
talouskriiseissä ja luovivat kauppa- ja integraatiopoliittisten 
karikoiden välissä.

Teos kertoo suomalaisen ja ruotsalaisten yritysten ankarasta 
kilpailusta, mutta myös yhteistyön pitkistä, 1900-luvun alkuun 
juontavista juurista. Pohjanlahden ylittävät yritysostot, investoinnit 
ja kartelliyhteistyö oli vuosisadan alun arkipäivää siinä missä suuret 
pankki- ja metsäteollisuusfuusiot leimasivat sen oppua. Teoksessa 
vertaillaan myös maiden kokemuksia ja selviytymistä 1990-luvun 
suuresta lamasta ja arvioidaan talouskriisien vakavuutta aiempiin 
lamakausiin nähden.

 
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: https://lists.utu.fi/pipermail/h-verkko/attachments/20100129/98640cb8/attachment-0001.html