[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Mussolinin elämäkerta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Joulu 21 09:59:44 EET 2010


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:
---------------------------------------------------------
Pirkko Kanervo FT, historiantutkija
---------------------------------------------------------
Arvosteltavana:
Hägg, Göran: Mussolini. Kääntänyt Heikki Eskelinen. Otava, 2010. 415
sivua.


Mussolinin elämäkerta
---------------------------------------------------------

Ruotsalainen kirjailija, keskustelija, kriitikko ja
kirjallisuustieteilijä Göran Hägg on kirjoittanut fasistisen Italian
johtajasta Benito Mussolinista elämäkerrallisen teoksen. Hägg nostaa
kirjansa tärkeimmäksi tavoitteeksi tehdä 'Mussolinin urasta ja
kohtalosta moraalisia ja poliittisia johtopäätelmiä', mikä jo
lähtökohtaisesti poikkeaa historiantutkimuksen tavoitteista. Häggin
teos poikkeaa myös aiemmista Mussolinia ja fasismia kuvanneista
kirjoittajista, jotka yleensä ovat olleet poliittisen historian ja
sotahistorian tutkijoita.

 


Esipuheessaan Hägg sanoo, että hän uskoakseen pystyy lähestymään
kohdettaan hieman tavallisesta poikkeavasta näkökulmasta, millä hän
tarkoittaa ilmiön tarkastelua 'kulttuurihistorialliselta tai sanan
laajassa mielessä kirjalliselta näkökannalta'. Hän on halunnut
poiketa aiemmista Mussolinia ja fasismia kuvanneista kirjoittajista,
jotka yleensä ovat olleet poliittisen historian ja sotahistorian
tutkijoita. Jo perustelut herättävät epäilyn. Jos kuka, niin
Mussolini oli poliitikko, joka oli imenyt politiikan jo 
lapsuudenkodissaan. Ja hän oli myös reaalipoliitikko. Voiko 
täysverisestä poliitikosta kirjoittaa muuta kuin poliittista 
elämäkertaa? Voiko tarkastella kirjalliselta näkökannalta Mussolinin 
valtakautta, joka päättyi toiseen maailmansotaan?

Kirjallaan Hägg on pyrkinyt tiedon levittämiseen suurelle 
lukijakunnalle, mikä tarkoittaa tietysti jo sitä, että teoksesta 
puuttuvat lähdeviitteet. Hägg kertoo, ettei teos perustu uuteen 
aineistoon eikä 'täysin' hänen omiin oivalluksiinsakaan. Työnsä
pohjana Hägg on käyttänyt lukemaansa italiankielistä aineistoa, jota
'Pohjolan lukeva yleisö ei vaikeuksitta saa käsiinsä'. Hän mainitsee
tekstissä joitakin teoksia ja puhuu kirjan loppuun sijoitetussa
luvussa lähteistä ja antaa lukuvinkkejä. Fasismin kauden johtavaa
italialaista tutkijaa Renzo De Feliceä Hägg kuvaa huonoksi
kirjoittajaksi, jonka teokset ovat rakenteeltaan sekavia ja jolla ei
ole 'näkemystä kohteestaan', siis Mussolinista, joskin Hägg pitää De
Feliceä yksityiskohdissa aina luotettavana historioitsijana. De
Felicen asennetta hän kuvailee 'puolustelevaksi ja selittäväksi',
aina Mussolinille myötämieliseksi. On kuitenkin niin, että
historiantutkijan tehtävä onkin selittää. Hänen on kerrottava, mitä
tapahtui ja selitettävä, miksi näin tapahtui. Jorma Kalelan mukaan
'historiantutkijan työtä hallitsee pyrkimys tehdä oikeutta
tutkimuksen kohteena oleville ihmisille ja asioille.' Juuri siihen
on pyrkinyt myös De Felice.

Eittämättä Hägg on ahkeroinut teoksensa eteen. Hän mainitsee 
lähteikseen tutkimuksen ohella melkoisen määrän
aikalaiskirjallisuutta. Alkuperäisen aineiston parissa hän ei
kuitenkaan ole puurtanut. Jopa painettu alkuperäinen aineisto yhtä
lukuun ottamatta loistaa poissaolollaan. Hägg ei ole käyttänyt
1950-luvulla julkaistuja Italian diplomaattisia dokumentteja eikä
Mussolinin vävyn, ulkoministeri Galeazzo Cianon diplomaattisia
asiakirjoja, joiden aitous tavallaan vahvistettiin Nürnbergin
oikeudenkäynnissä. Angelo Del Bocan toimittama asiakirjakokoelma I
gas di Mussolini on päässyt kirjaan sen takia, että se käsittelee
italialaisten kaasuaseiden käyttöä Abessinian sodassa, josta Hägg
vetää yhden moraalisista johtopäätelmistään.

Cianon diplomaattiset asiakirjat ovat muistiinpanoja lähes 200 
neuvottelusta Mussolinin, Hitlerin, Ribbentropin, Francon, Göringin, 
Chamberlainin, Edenin ja Wellesin ja monien muiden maailman johtavien 
poliittisten hahmojen ja diplomaattien kanssa vuosina 1936-1942.
Lisänä on kirjeitä, muistioita ja sähkeitä. Brittitutkija Malcolm
Muggeridge toimitti laitoksen Cianon asiakirjoista (Ciano's
diplomatic papers) jo vuonna 1948 ja loi samalla kronologisen
historiallisen taustan asiakirjojen kuvaamille tapahtumille ja
henkilöiden kohtaamisille. Muggeridgen mielestä Cianon
muistiinpanoja ei voi sivuuttaa kukaan, joka haluaa tietää, miksi ja
miten sota puhkesi.  

Kuvaamiaan henkilöitä Hägg luonnehtii suorasukaisesti. Epäselväksi 
lukijalle jää, kenen 'oivalluksista' kulloinkin on kyse. Vuonna 1903 
syntynyttä Cianoa Hägg kutsuu 'alaikäiseksi playboyksi', Mussolini
taas oli 54-vuotiaana 'jo varsin iäkäs herra'. Muista mainituista
Italian fasistihierarkiaan kuuluvista esimerkiksi De Vecchi oli
'paksupäinen', Buffarini Guidi epäluotettavuutensa lisäksi
'kammottava' ja marsalkka Pietro Badoglio 'lapsekas ihminen'.
Italian kuningas oli varreltaan lyhyt, mutta voi silti kysyä, onko
tarpeellista joka kerran hänestä puhuttaessa varustaa sana kuningas
epiteetillä 'pikkuruinen' tai jopa 'säälittävä pikku' tai 'pieni ja
halveksittava' ja niin edelleen.

Mitä tulee Häggin käyttämiin 'alaikäisen playboyn' Cianon 
päiväkirjoihin, Renzo De Felice nosti ne ensiarvoisen tärkeiksi 
lähteiksi tutkittaessa Italian historiaa. Ja Malcolm Muggeridgen 
mielestä Ciano, vaikka olikin sitoutunut fasistisen Italian viime 
vaiheiden mielettömyyksiin, pystyi silti jotenkin säilyttämään 
objektiivisuutensa. Yhdysvaltojen alivaltiosihteeri Sumner Welles
piti puolestaan Cianon päiväkirjoja yhtenä aikamme tärkeimmistä 
historiallisista dokumenteista. Tohtori Paul Schmidt Ribbentropin 
virastosta, joka useimmiten toimi tulkkina italialaisten ja
saksalaisten välisissä neuvotteluissa, sanoo Cianon punninneen
tapahtumia terävä-älyisesti ja tarkkanäköisesti. Hänen mielestään
Ciano ei antanut Hitlerin ja Ribbentropin puheiden hämätä itseään. 

Hitlerin ympärille oli Häggin mukaan kerääntynyt 'lurjuksia ja 
hirviöitä', kuten Göring, Goebbels, Himmler, Hess, Ribbentrop ynnä
muut. Hitler itse taas oli Häggin sanoin 'mahtaileva pieni moukka'.
Mieleen nousee väkisin, että lokakuussa 1941 Ruotsin kuningas Kustaa
V - tosin ohittaen maan hallituksen - lähetti tuolle 'pienelle
moukalle' kirjeen, jossa hän esitti tälle lämpimän kiitoksensa tämän
päätöksestä kukistaa bol?evismi sekä onnitteli tätä jo saavutetuista
suurista menestyksistä itärintamalla. Kustaa V ilmoitti myös
toivovansa, että Ruotsin hallitus pian kieltäisi kommunistisen
puolueen ja kertoi vielä, että Saksan ja Ruotsin suhteet ovat hänen
sydämenasiansa.   

Münchenin neuvottelut syksyllä 1938, jolloin Saksa sai 
T?ekkoslovakialta sen sudeettialueet, Hägg kuvaa oikeutetusti
Mussolinin voittona, olihan hän pelastanut rauhan Euroopalle - sillä
erää. Sanomatta jää, että sopimusta tuskin olisi syntynyt, jos
Neuvostoliitto olisi kutsuttu mukaan Müncheniin. Heikoimmillaan Hägg
onkin kuvatessaan kansainvälisellä pelikentällä sattuneita
tapahtumia, joita hänen on kuitenkin ollut pakko kosketella
kertoessaan Mussolinin urasta. Hän ei esimerkiksi kerro, mitkä
seikat viivyttivät vuoden päivät Italian päätöstä liittyä
kommunismia vastaan tähdättyyn Antikomintern-paktiin, jonka Saksa ja
Japani solmivat marraskuussa 1936. Syiksi viivytykseen on arvioitu
Mussolinin tuntemaa huolta paktiin liittyvästä salaisesta 
asiakirjasta Neuvostoliittoa vastaan, minkä lisäksi hän pelkäsi
Hitlerin aikovan käyttää allianssia Englantia ja Ranskaa vastaan.
Mussolinin politiikka oli siten kuitenkin varovaisempaa kuin miksi
Hägg sen yleensä kuvaa. Kun Mussolini sitten liittyi paktiin,
päätöksen sanelivat - kuten aina - poliittiset
tarkoituksenmukaisuussyyt.

Kun Ciano sai nimityksen ulkoministeriksi, häneltä vapautuneen 
propagandaministerin viran sai Häggin sanojen mukaan 'hyvin 
merkityksetön hahmo', jonka nimeäkään hän ei vaivaudu mainitsemaan. 
Kyseessä on Dino Alfieri, tuskin sentään täysin merkityksetön, koska 
hänet nimitettiin Italian uudeksi Berliinin-lähettilääksi keväällä
1940, kun saksalaiset halusivat päästä eroon Bernardo Attolicosta,
joka oli taistellut Cianon rinnalla pitääkseen Italian erossa
sodasta. Toisaalla Hägg kertoo Dino Grandin saaneen pysyä
suurlähettiläänä Lontoossa vuoteen 1939 saakka aivan kuin kyse olisi
ollut siitä, kuinka mielivaltaisesti Mussolini kohteli vanhoja
taistelutovereitaan. Tässäkin tapauksessa kyse oli kuitenkin
suurvaltapolitiikasta. Italia oli näet toukokuussa 1939 solminut
Saksan kanssa niin kutsutun terässopimuksen, jonka jälkeen Mussolini
päätti muuttaa maansa suhdetta Isoon-Britanniaan. Grandi kutsuttiin
kotiin, ja paluunsa jälkeen hän sai nimityksen oikeusministeriksi.
Kun Euroopan poliittinen tilanne muuttui Saksan hyökättyä Puolaan,
Lontooseen nimitettiin uusi lähettiläs eli Giuseppe Bastianini,
'joka oli luotettava ja äärimmäisen haluton sotaan'. 

Cianon päiväkirjoja Hägg näyttää varsin runsaasti käyttäneen. Se on 
tapahtunut kuitenkin valikoiden ja usein taustoja selittämättä ja 
liittämättä merkintöjä asiayhteyksiinsä. Esimerkiksi hän ei
ilmeisesti ole huomannut, että Mussolinin syksyllä 1939
suorittamassa vahdinvaihdossa, jossa hän siirsi saksalaismieliset
ministerit hallituksestaan, oli kyse etäisyyden ottamisesta Saksaan.
Siihen liittyy myös Cianon päiväkirjamerkintä marraskuun 28. päivältä
1939, jonka Hägg jättää kokonaan mainitsematta. Siinä Ciano ennakoi
Neuvostoliiton pian hyökkäävän Suomeen. Hän mietiskeli, mikä siinä
tapauksessa mahtaisi olla Saksan asenne, ja piti varmana sitä, että
Saksa antaisi Suomelle aseita. Ciano jatkoi, että hän puolestaan
tekisi kaikkensa keksiäkseen sopivan tavan ilmoittaa asiasta
venäläisille. Jo Cianon sanat enteilevät sitä, että Italia tulisi
käyttämään venäläisten hyökkäystä aseena Saksaa vastaan, joka oli
kiinni elokuisessa sopimuksessaan venäläisten kanssa.

Suomen talvisodalle Hägg uhraa kolme ja puoli riviä. Hänen mukaansa 
Neuvostoliitto oli tosin voittanut, mutta kuitenkin epäonnistunut
Suomen nujertamisessa ja 'joutunut tyytymään varsin vähäisiin
aluevoittoihin'. Suomalaisille kymmenes osa maan pinta-alasta ei
ollut vähäinen menetys. He mittaavat asiaa toisin. Kertomatta
Häggiltä jää, kuinka itsenäistä, länsiystävällistä ja Saksasta
riippumatonta politiikkaa Mussolini talvisodan aikana harjoitti.
Hägg viittaa usein Winston Churchilliin, mutta ei kerro, kuinka
vanhat ystävykset Churchill ja Mussolini toimivat kumpikin
talvisodan aikana sekä Saksaa että Neuvostoliittoa vastaan. Ja 
nimenomaan kaikki syksyn 1939 maailmanpoliittiset tapahtumat olivat
jo panneet fasistihallinnon natisemaan liitoksissaan ja saaneet
Mussolinin sairastelemaan ja vetäytymään taustalle sekä jättämään
julkisen areenan Cianolle. Mussolinin uran alamäki alkoi siten
aikaisemmin kuin Hägg sen kuvaa.  

Lukija pääsee perille esimerkiksi Ida Dalserin vaiheista Mussolinin 
elämässä, mutta ei sen sijaan Mussolinin Hitlerille 5. tammikuuta
1940 lähettämästä kirjeestä, jonka fasistisen Italian tutkijat ovat
nostaneet yhdeksi Italian tärkeimmistä asiakirjoista ajanjaksolla,
jolloin Italia oli vielä sodan ulkopuolella. Kirjeellään Italian
johtaja yritti vielä kerran vaikuttaa Euroopan tilanteeseen. Hän
kritisoi terävästi Saksan suuntautumista Neuvostoliittoon ja
varoitti Hitleriä tämän idänsuhteiden mahdollisista vakavista
seurauksista Italialle. Kirjeessään Mussolini vetosi myös Suomen
puolesta. Hägg on lukenut Renzo De Feliceä, mutta ei kerro tämän
arviosta, jonka mukaan liittoutuneiden Ranskan ja Ison-Britannian
suunnittelema interventio Suomen avuksi olisi toteutuessaan
muodostunut Italialle vakavaksi ideologiseksi ja poliittiseksi
motiiviksi luopua sopimuksesta Saksan kanssa.  Ranskan uuden
hallituksen Hägg mainitsee, mutta ei kerro, että edellinen hallitus
kaatui epäonnistuttuaan politiikassaan Suomen auttamiseksi.

Liioin Hägg ei viittaa De Felicen tekemään johtopäätökseen siitä, 
että vaikka Italia jäi Saksan rinnalta sen hyökätessä Puolaan,
jolloin liittoutuneet julistivat sodan Saksalle, lopullisen
ratkaisunsa Mussolini tekisi vasta kun näkisi, kumpi suursodan
osapuolista oli voittamassa. Sillä voittajan puolelle hän halusi,
kuten voittajan puolelle aina halutaan. Hägg jopa väittää, että
Mussolinilla olisi ollut 'kaikki mahdollisuudet pysyä erossa
sodasta'. Tässä kohtaa olisi kyllä kannattanut tutustua Italian
johtajan omiin sanoihin. Tämä näet piti mahdollisuuksia pysyä sodan
ulkopuolella vähäisinä jo pelkästään Italian maantieteellisen
haavoittuvuuden takia. Asiasta kertoo Mussolinin maaliskuun lopulla
1940 kirjoittama äärimmäisen salainen muistio, josta otettiin
kahdeksan kopiota: kuninkaalle, eri aselajien ylimmälle johdolle,
Cianolle ja Italian Afrikan-ministerille. Muistiossa puhuu 
poliitikko Mussolini. De Felice käsittelee laajasti Mussolinin 
muistiota, mutta Häggin kirjassa ei muistiosta ja De Felicen
tulkinnasta näy jälkeä. 

Italian johtaja katsoi, että mikäli suursota pitkittyisi, oli 
mahdotonta ja absurdia uskoa, että Italia voisi sodan loppuun asti 
pysytellä sen ulkopuolella. Italia ei sijainnut Euroopan kulmassa
kuten Espanja, ei ollut puoliaasialainen kuten Venäjä, eikä kaukana
sodan näyttämöltä kuten Japani ja Yhdysvallat. Italia oli
sotaakäyvien keskellä sekä maalla että merellä. Vaikka Italia
asettuisi brittien ja ranskalaisten rinnalle, se ei estäisi sitä
joutumasta välittömästi sotaan Saksan kanssa. Ja sen sodan Italia
joutuisi kestämään yksin. Mussolini päätyi pohdinnoissaan arvioon,
että vain liitto Saksan kanssa olisi sodan pitkittyessä Italian
etujen mukainen. Italia ei voisi pysyä puolueettomana koko sodan
ajan roolinsa heikkenemättä, joten sota olisi väistämätön. Italia ei
voinut marssia brittien ja ranskalaisten kanssa, mikä itse asiassa
tarkoitti sitä, ettei Italia voinut marssia Saksaa vastaan.

Mahtoiko Hägg muuten arvioidessaan Mussolinin mahdollisuuksia 
pysytellä sodan ulkopuolella tarkoittaa samaa tapaa, jolla hänen oma 
isänmaansa onnistui pysyttelemään toisen maailmansodan ulkopuolella.
Ja juuri siitäkö kumpuaa Häggin välillä jopa ylemmyydentuntoiselta 
vaikuttava asenne?  Mutta myös Ruotsin poliittinen liikkumavara oli 
Saksan vahvuuden päivinä koetuksella, ja sen oli monessa myötäiltävä 
Saksaa samoin kuin Sveitsin ja Turkin. Ja omalta osaltaan myös 
puolueettomuuttaan julistaneet Pohjoismaat ovat vaikuttaneet siihen, 
ettei Hitlerin tielle pantu ajoissa estettä. Niiden puolueettomuus oli
 länsivaltojen näkökulmasta puolueellista puolueettomuutta Saksan 
hyväksi. Pohjolan etsikkoaika oli ohi sen jälkeen, kun Saksa oli 
huhtikuun 9. päivänä 1940 hyökännyt Tanskaan ja Norjaan. Aamulla
kello viideltä Saksan Tukholman-lähettiläs Wiedin prinssi ilmestyi
Ruotsin ulkoministeri Güntherin luo ja ilmoitti suullisesti, että
Saksa oli aloittanut sotatoimet Tanskaa ja Norjaa vastaan, mutta
Ruotsiin ei koskettaisi. Siinä germaanisten kansojen yhteisöön
kuuluva isoveli saneli rajoja myös Ruotsille.

Mussolini-elämänkerrassa lukija saa runoilija Gabriele D'Annunzion 
pienoiselämäkerran - joka tietysti sisältää kuvauksen runoilijan 
värikkäästä rakkauselämästä - sekä laajahkon katsauksen Italian 
valloittaman Abessinian eli Etiopian oloista. Pohjoismaista lukijaa 
olisi saattanut yhtä lailla kiinnostaa vaikkapa italialaisen 
tutkimusmatkailijan Umberto Nobilen maailmanlaajuista huomiota saanut
 retki Pohjoisnavalle vuonna 1928. Retkikunnan pelastamisoperaatioon
kun osallistui sekä ruotsalaisia että suomalaisia, jotka saivat
Mussolinin onnittelut ja Italiassa saivat sankarin maineen.
Ylipäätään Hägg ei juuri puhu Mussolinin suhteesta Pohjoismaihin.
Suomea kohtaanhan Italian johtajan suhteet olivat erityisen läheiset
jo pelkästään aateveljien eli IKL:n kautta.

Kirjallista näkökulmaa edustaa myös Curzio Malaparte, jonka Hägg 
kummallista kyllä sanoo olevan 'suotta väheksytty kirjailija'. Kyse 
lienee väheksynnästä Ruotsissa, sillä ottaessaan esiin Malaparten 
teoksen Kaputt Hägg kertoo sen olevan ruotsalaisten kannalta 
kiinnostava, koska Malaparte kuvaa siinä elämää sota-ajan
Tukholmassa. Sanomatta jää, että Malaparte nähtävästi kirjoitti
suurimman osan kirjastaan Suomessa, jossa hän toimi jatkosodan
aikana sotakirjeenvaihtajana. Sitä paitsi, Kaputt on
reportaasiromaani, siis osittain mielikuvituksen tuotetta. Matti
Kurjensaari totesi aikanaan, että Malaparte on sentyyppisen tarinan
mestari, jossa on totta toinen puoli. Kurjensaari kierteli
Malaparten mukana Suomen rintamilla, mutta ei ollut Kaputtia
lukiessaan tuntea paikkoja ja tapahtumia samoiksi. Malaparten kirja
Edessä palaa Leningrad (Il Volga nasce in Europa) on sen sijaan aito
dokumentti. Se käsittää hänen Saksan itärintamalta ja Suomen
rintamalta sotakirjeenvaihtajana kirjoittamiaan kuvauksia. Tätä
kirjaa Hägg ei edes mainitse. 

Ja kun Suomen talvisota saa Häggiltä huomiota kolmen ja puolen rivin 
verran, kolme ja puoli riviä lankeaa myös jatkosodalle - tosin 
välillisesti. Hägg näet puhuu suomalaisten taitavuudesta ja 
päättäväisyydestä irtautua liitosta Hitlerin kanssa, solmia
kohtuullinen rauha ja ajaa saksalaiset pois maasta 'kaikesta
huolimatta varsin vähäisen verenvuodatuksen ja hävityksen hinnalla'
verrattuna italialaisten koviin kokemuksiin. Vertaus kuitenkin
ontuu, sillä Suomi irtautui sodasta vasta vuoden verran Italian
jälkeen, jolloin Saksa oli heikentynyt siinä määrin, että
irtautuminen ylipäätään kävi mahdolliseksi. Kuten Markku Jokisipilä
on todennut: 'Kesällä 1944 Saksa oli heikentynyt jo niin paljon,
etteivät sotilaalliset vastatoimet irtautumaan pyrkiviä liittolaisia
vastaan enää seuranneet mitenkään automaattisesti edes
Keski-Euroopassa, jossa niiden toteuttaminen oli huomattavasti
helpompaa ja yksinkertaisempaa kuin Suomessa'.

Hägg kuvaa Mussolinin sokaistuneen omaan kansansuosioonsa ja 
menettäneen arvostelukykynsä. Näin varmaan oli, mutta Mussolinin
tielle nousi myös este - Adolf  Hitler -  jonka suitsimiseen hänen
voimansa eivät riittäneet, vaikka hän sitä aluksi yritti. Tältä
ajalta on peräisin myös Italian ystävyyssopimus Neuvostoliiton
kanssa, jota Hägg ei mainitse. Herää myös kysymys, että eikö hän
tullut ajatelleeksi vedellessään surutta luonnehdintojaan
fasistihierarkian ylimmistä hahmoista kuten Cianosta, Grandista,
opetusministeri Giuseppe Bottaista ynnä muista, etteivät nämä
itsekkäästi ajatelleet vain omaa pelastautumistaan vaan saattoivat
olla myös aidosti huolissaan isänmaansa kohtalosta sen liittyessä
sotaan 10. kesäkuuta 1940. Hägg kyllä kertoo Cianon ilmaisseen
päiväkirjassaan kielteisen ja pessimistisen näkemyksensä aloitetusta
seikkailusta sekä syvän murheensa, mutta jostain syystä hän jättää
pois merkinnän viimeiset sanat: 'Kunpa Jumala Italiaa suojelisi.'
    

Suurta lukijakuntaa Hägg ilmeisesti halusi miellyttää kuvaamalla 
laajasti Italian johtajan eroottisia seikkailuja. Hänen käyttämänsä 
kieli ei kuitenkaan ole yhtä karkeaa kuin Christopher Hibbertillä,
jota Suomessa on siteerattu laajalle levinneessä Maailmanhistorian
pikku jättiläisessä. Hibbertin mukaan Mussolini 'saattoi kirjoittaa 
'hyväksytty' kahden eri ministeriön kahteen keskenään ristiriitaiseen 
muistioon ja siirtyä sitten toiseen huoneeseen tyydyttämään jonkun 
rakastajattarensa kanssa eläimellisyyttä lähentelevää sukupuolista 
nälkäänsä'. Hägg taas kuvaa Mussolinia työmyyränä: 'työ ja erotiikka 
täyttivät hänen päivänsä ja iltansa.'  

Sisäpoliitikko Mussolini tulee esitellyksi ensimmäisen maailmansodan 
sotilaana, joka haavoittui vaikeasti, kansansa rakastettuna johtajana,
 sijansa saa lehtimies ja kirjailija Mussolini, puhuja, muusikko, 
perheenisä, jolla avioliitostaan Rachelen kanssa oli viisi lasta - ja
 näiden lisäksi pari aviotonta, sekä rakastaja, jolla nuoruudessaan
loi suhteita älykkäisiin naisiin ja jolla oli silmää myös
naiskauneudelle. Mutta niin usein kuin Hägg toistaakin lukemiaan
huhuja, juoruja tai olettamuksia, yksi kiintoisimmista on jäänyt
pois. On nimittäin viitteitä, että Mussolini olisi yrittänyt
itsemurhaa ollessaan kukistumisensa jälkeen vankina Gran Sassossa.
Tapauksesta tiedetään tutkijoiden mukaan kuitenkin vähän.

Myönteisinä piirteinä Hägg mainitsee, ettei Mussolini ollut 
korruptoitunut, eikä liioin tavoitellut maista mammonaa. Hänen 
ympärillään oli myös miehiä, jotka eivät olleet korruptoituneita ja 
jotka eivät kahmineet rahaa. Samoin kiitosta saavat Mussolinin 
lukeneisuus ja hyvä kielitaito. Kampanjat maatalouden tukemiseksi ja 
suuret julkiset työt työttömyyden torjumiseksi sekä mafian
nujertaminen kuuluivat fasistivallan suuriin saavutuksiin.
Lupaamiaan moraalisia johtopäätelmiä Hägg on vetänyt kaasun käytöstä
niin Libyassa kuin Abessiniassakin, Italian Saksan-mallin mukaisista
rotulaeista ja Abessinian kapinallisia vastaan käynnistetystä
vastaterrorista.  

Pohjois-Italiaan saksalaisten tuella perustettua Salón tasavaltaa 
Hägg nimittää 'häpeän valtakunnaksi'. Hänen mukaansa Mussolini oli 
osasyyllinen siihen, mitä 'mielipuoliset fanaatikot Pavolini ja
Preziosi kaltaisineen, Grazianin tapaiset raukkamaiset konnat ja
Buffarini Guidin kaltaiset luihut roistot olivat valmiita
saksalaisten käskystä tekemään'. Salón hallitusvalta oli Häggin
mukaan syyllinen siihen, että sen hallitsemalta alueelta juutalaiset
kuljetettiin pois, vaikka saksalaiset näiden kuljetuksesta ja
murhaamisesta huolehtivatkin. Häpeän valtakunnassa oli kuitenkin jo
kyse fasistisen hallitusvallan kuolinkouristuksista, viimeisestä
epätoivoisesta jo ennakkoon tuhoon tuomitusta taistelusta. Häggin
mainitsema 'mielipuolinen ja verenhimoinen fanaatikko' Pavolini oli
tunnettu Suomen-ystävä, Kalevalan italiaksi kääntänen akateemikko P.
E. Pavolinin poika, jonka yliopistollinen opinnäyte koski Suomen
itsenäistymistä ja joka talvisodan aikana toimi Italian
kulttuuriministerinä. Hän pysyi loppuun saakka uskollisena
johtajalleen.

Mussolinin elämäkerran ansiona voidaan pitää mielenkiintoista ja 
rikasta kuvitusta. Kerronta on sujuvaa, mistä lankeaa ansio myös
kirjan suomentaneelle Heikki Eskeliselle. Kaiken kaikkiaan on
kuitenkin pakko lopuksi todeta, että Göran Häggin
Mussolini-elämäkerta - niin sujuvasti ja kiinnostavasti kuin se
onkin kirjoitettu siltä osin, mikä koskee hänen pääsyään valtaan,
hänen asemaansa yksinäisenä johtajana, joka ei kuuntele kenenkään
neuvoja, ja hänen syöksemistään vallasta, se on vajaa,
yksinkertaistava ja osin jopa harhaanjohtava Mussolinin harjoittaman
ulkopolitiikan osalta. Tosin myös kuvaukset monista fasismin nousuun
liittyvistä ilmiöistä jäävät ohuiksi. Kansanedustaja Giacomo
Matteottin murhasta Hägg puhuu laajasti, mutta jättää mainitsematta
esimerkiksi Rossellin veljekset, jotka fasismin pitkä käsi tavoitti
Ranskasta. Myös kuvaus italialaisista kansainvälisen fasismin 
hyväksi työskentelevistä liikkeistä on poliittiselta taustaltaan 
puutteellinen.

Häggin kirjassa ulkopolitiikka jää sisäpolitiikan varjoon. Hitlerin 
noustua valtaan Mussolini joutui kuitenkin muiden tapaan
kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomiota ulkopolitiikkaan.
Ulkopolitiikka ajoi ohi sisäpolitiikan, ja vaihtoehdot vähenivät.
Olihan kyse aikakaudesta, jolloin ulkopolitiikan alueella vaadittiin
erityisiä taitoja, jos mieli pitää maansa suvereenina valtiona
Euroopan kartalla, Hitlerin kaavailemassa Uudessa Euroopassa. Hitler
sinetöi myös oppi-isänsä Mussolinin kohtalon, kuten hän sinetöi
miljoonien ihmisten kohtalon. Äärimmäisen monimutkainen tilanne
kansainvälisen politiikan näyttämöllä, joka kärjistyessään johti
toiseen maailmansotaan, olisi vaatinut myös Mussolinin toimien
selittämiseksi yksityiskohtaisempaa ja laajempaa taustaa, jonka
laatimiseen Hägg ei ole lähtenyt valittuaan uuden 
kulttuurihistoriallisen näkökantansa.

Kuva Mussolinista jää siten torsoksi, kokonaiskuvaa Hägg ei ole 
hänestä luonut, jos kohta ei ole siihen pyrkinytkään. Hänhän
suuntasikin kirjansa suurelle lukijakunnalle, jolle hänen mielestään
sitten kai riittää - kuten ilmeisesti myös kirjan kustantajalle - 
historiantutkimusta kevyempi tarinointi höystettynä
skandaalinkäryllä. Suomalaista lukijaa ajatellen voisi melkein
todeta, ettei olisi ollut kovin suuri vahinko, vaikka Häggin kirja
olisikin jäänyt suomentamatta. Sitä vastoin olisi todellinen
kulttuuriteko suomennuttaa ja julkaista vaikka Cianon päiväkirjat.
Sitä varmaan kuitenkin saadaan odottaa, eikä De Felicen tuotannon
suomentamisesta uskalla oikein uneksiakaan. Uskottavalta kuitenkin
tuntuu, ettei Häggin kirjalle kuitenkaan löydy kustantajaa sen
paremmin Italiasta kuin anglosaksisestakaan maailmasta. Häggin
Mussolini-elämäkerrasta ei voi - arkisesti sanoen - edes puhua 
samana päivänä kuin Sir Ian Kershawn laajasta Hitler-elämäkerrasta.
Se on vain varjo verrattuna Kershawn suurteokseen.  

 

 ---------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa ja kommentoitavissa Agricolan
arvostelujulkaisussa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/