[H-verkko] CFP: Reusing the Industrial Past

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Nov 5 01:20:48 EET 2009


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Reusing the Industrial Past

ICOHTEC (The International Committee for the History of Technology)
järjestää yhdessä TICCIHin (The International Committee for the
Conservation of the Industrial Heritage) kanssa ensi elokuun
puolivälissä (10.-15.8.2010) Tampereella kuusipäiväisen konferenssin
teemalla 'Reusing the Industrial Past'. Paikallisina pääjärjestäjinä
ovat Tampereen yliopiston historiatieteen ja filosofian laitos,
Museokeskus Vapriikki, Työväenmuseo Werstas, Tekniikan historian
seura ry sekä Teollisuusperinteen seura ry.

Aihepiiriä käsitellään kokouksessa laaja-alaisesti ja monipuolisesti
useiden tutkimussuuntausten ja eri tieteenalojen näkökulmasta.
Konferenssi tarjoaa neljän yleisluennon ja yli 70 tieteellisen
istunnon lisäksi runsaasti sosiaalista ohjelmaa: jazz-klubista
sisävesiristeilyyn ja juhlabankettiin. Kokous tulee olemaan suurin
teknologian historiaa käsittelevä konferenssi Suomessa. Tarjolla on
retkiä teollisuushistorian, mutta myös nykyteknologian kohteisiin.

Konferenssissa on seitsemän alateemaa, jotka kukin muodostuvat
useammasta istunnosta. Istunto puolestaan voi koostua yhdestä tai
useammasta 90 minuuttia kestävästä paneelista, joissa kussakin on 3-4
esitelmää (á max. 20 min plus 1-10 min keskustelu). Kokouksen
järjestäjille voi tehdä istunto-, esitelmä- tai juliste-ehdotuksia. 

Tietyn teeman ympärille kootut istuntoesitykset ovat erityisesti
tervetulleita. Kannustamme suomalaisia tutkijoita myös houkuttelemaan
kansainvälisiä kollegoita esim. yhteisessioihin.

Yksittäisen esitelmä- tai juliste-ehdotuksen (posterin) laatijat
voivat vapaasti valita aiheensa ja lähettää noin 250 sanan
tiivistelmänsä konferenssin elektronisella lomakkeella, jolla
pyydetään merkitsemään, mihin seitsemään esitelmien alateemaan tai
julistenäyttelyyn esitys kuuluu. Alateemoja voi tulkita ja soveltaa
vapaasti ja luovasti. 

Teollistumista, teollisuutta ja teollista perintoä voi tarkastella
historian eri suuntausten näkökulmasta, mutta myös arkeologian,
kansatieteen, folkloristiikan, antropologian, kielen ja
kulttuuritutkimuksen, sosiologian, sosiaalipsykologian,
innovaatiotutkimuksen, arkkitehtuurin, semiotiikan, uskontotieteen,
filosofian, kirjallisuustieteen jne. kannalta. 

Lisää ohjeita löytyy konferenssin Call for Papers-sivuilta.  
 
Osallistumismaksut ovat suhteellisen edullisia. Normaali
osallistumismaksu on 190 euroa (sis. materiaalit, lounaat ja kahvit)
ja jatko-opiskelijoille maksu on 90 euroa. 

Käsillä ovat nyt viimeisesti päivät lähettää istunto-, esitelmä- ja
juliste-ehdotuksia, sillä määräpäivä niiden jättämiselle umpeutuu
16.11.2009. 

Lähempiä tietoja konferenssista ja esitelmäkutsusta kokouksen
kotisivuilta:
http://www.tampere.fi/industrialpast2010/index.html
 


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Kimmo Antila <kimmo.antila at tampere.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 17.11.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta:
http://www.tampere.fi/industrialpast2010