[H-verkko] =?UNKNOWN?B?VHn2dOQ6?= Rakennustutkijan vuorotteluvapaasijaisuus Satakunnan Museossa 1.9.09-31.8.10

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Kesä 30 08:58:23 EEST 2009


Agricolan työpaikkailmoituksiin
( http://agricola.utu.fi/nyt/tilmoitukset/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

Rakennustutkijan vuorotteluvapaasijaisuus Satakunnan Museossa
1.9.09-31.8.10

Satakunnan Museossa on haettavana rakennustutkijan
vuorotteluvapaasijaisuus ajalla 1.9.2009-31.8.2010.

Satakunnan Museo on Satakunnan alueen maakuntamuseo, joka hoitaa
toimialueellaan rakennusperinnönhoitoon liittyviä
asiantuntijatehtäviä Museoviraston kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen
nojalla. Rakennustutkijan tehtäviin kuuluvat tämän sopimuksen
mukaiset viranomaistehtävät kuntien kaavahankkeissa (lausunnot,
viranomaisneuvottelut, rakennusinventointien ohjaus) ja muussa
maankäytönsuunnittelussa (esim. tiehankkeet). Rakennustutkija antaa
lausuntoja kuntien rakennusvalvontaviranomaisille erilaisista
rakennus-, korjaus- ja purkuhankkeista sekä vastaa  yleisölle
tehtävästä neuvonnasta rakennussuojelu- ja muissa
kulttuuriympäristöasioissa. Rakennustutkija osallistuu myös
kulttuuriympäristöhanketoimintaan sekä museon omissa että muiden
toimijoiden hankkeissa. 
Rakennustutkijan tehtävä on itsenäinen ja edellyttää alan
jonkinasteista aiempaa työkokemusta. Koulutusvaatimuksena
yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto (arkkitehti tai FM
pääaineena taidehistoria, kansatiede, Suomen historia,
kulttuurihistoria tai maisemantutkimus). Myös loppuvaiheen
opiskelijan valitseminen on mahdollista, mikäli hänellä on hyvä
kokemus alan tehtävistä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Hakemukset tulee jättää 14.8.2009 klo 16.15 mennessä osoitteella:
Satakunnan Museo
Hallituskatu 11
28100 Pori

Lisätietoja:
3.7.2009 asti
Rakennustutkija Liisa Nummelin
p. 044-7011077
liisa.nummelin(at)pori.fi

13.7. alkaen
Museonjohtaja Juhani Ruohonen
p. 044-7011057
juhani.ruohonen(at)pori.fi

------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Nummelin, Liisa <liisa.nummelin at pori.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 15.08.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://