[H-verkko] Turku, Konferenssi pohjoismaisesta 1700-luvusta

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Mon Kesä 8 13:29:00 EEST 2009


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Konferenssi pohjoismaisesta 1700-luvusta
Turku 02.10.2009 klo 09:00 - 04.10.2009 klo 15:00

Suomen 1700-luvun Tutkimuksen Seura järjestää syksyllä 2009 Turussa
kiinnostavan konferenssin pohjoismaisesta 1700-luvusta. 

Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse:
De svenska och danska rikena
Åbo akademi, Åbo, den 2–4 oktober 2009

The Historical Significance of the Common Eighteenth Century: The  
Swedish and Danish Realms
Åbo Akademi University, Turku, 2–4 October 2009

Seuran hallituksen puolesta tervetuloa!

Kirsi Vainio-Korhonen
Professori
Suomen historia
Historian laitos
20014 Turun yliopisto
puh. 02-333 5223
GSM 041-5485638
email: kirvai at utu.fiPreliminärt program / Preliminary programme

Fredag den 2 oktober 2009 / Friday 2 October 2009

9.00 Anmälningar / Registration

9.30 Konferensens öppnande / The opening of the conference

9.45–11.45 Föredrag av inbjudna föreläsare och diskussion / Two
keynote lectures in Swedish

Matti Klinge, Skådade 1700-talet framåt eller bakåt?
Marie-Christine Skuncke, 1700-talets svenska rike i europeiskt
perspektiv

11.45–12.45 Lunch 

12.45–14.45 Samtidiga sessioner / Parallel sessions

1. Det gemensamma 1700-talets historiska betydelse: Det svenska riket
(arrangör Kirsi Vainio-Korhonen)

Thomas Kaiserfeld, From Mapping to Mixing: Political Recognition of
Expertise from the Allotment System for Taxation to the Public
Promotion of Manufactories
Henrika Tandefelt, Svenskt, ryskt, finskt – Borgå lantdag 1809.
Ceremoni och fest
Ilkka Nummela, Autonomins lyckostunder för finländarnas vardag

2. Nordic Political Cultures: Enlightenment and the Rise of New
Publicity (convenor Charlotta Wolff, commentator Marie-Christine
Skuncke)

Henrik Horstbøll, The Era of Press Freedom in Denmark, 1770–1773
Mona Ringvej, Communicative Power in an Absolutist State 
Minna Ahokas, A Book Historical Approach to the Enlightenment in
Eighteenth-Century Finland (an oral presentation)
Marthe Hommerstad, Political Agitation in the Early Times of
Democracy (an oral presentation)

15.15–16.00 Möjlighet att delta i en av finska staten ordnad
festgudstjänst på finska och svenska i Åbo domkyrka eller i ett
utställningsbesök / Possibility to participate in a bilingual
ecumenical (state) service in Finnish and Swedish in the Turku
Cathedral or to visit an exhibition on Emperor Alexander I at the
Turku Castle

16.15–16.45 Kaffe / Coffee 

16.45–18.45 Parallel sessions

3. Democratic Thought in Dutch and Nordic Political Cultures in the
late Eighteenth Century (convenors Pasi Ihalainen & Wyger Velema,
commentators Frank O’Gorman and Charlotta Wolff)

Wyger Velema, Republic and Democracy in Dutch Late Eighteenth-Century
Revolutionary Discourse
Mart Rutjes, The Concept of Citizenship in the Batavian Revolution
Pasi Ihalainen, The Dutch Concepts of Popular Government and
Representative Democracy in International Contexts and Comparisons,
1780–1800

4. Nordic Political Cultures: Political Participation beyond the
Political Elites (convenor Karin Sennefelt, commentator TBA)

Knut Dørum, Popular Political Action and the Culture of Obedience:
Norwegian Peasant Communities
Karin Sennefelt, Playing the Part of Citizen: Masculinity and
Sociability in Stockholm in the Age of Liberty 
Hilde Sandvik, Gendered Politics in Norway before and after 1814 
Karin Hassan Jansson, ‘A Mighty Influence of the State’: Gendered
Politics in Eighteenth-Century Sweden

19.00 Konferensreception / Conference reception (Arken, Åbo Akademi
University)

The official release of Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook of
Eighteenth-Century Studies


Lördag den 3 oktober 2009 / Saturday 3 October 2009

9.00–11.00 Samtidiga sessioner / Parallel sessions

5. En kulturhistorisk blick på det nordiska långa 1700-talet
(arrangör Henrika Tandefelt) / Nordic Cultural History in the Long
Eighteenth Century (convenor Henrika Tandefelt) 

Ingi Sigurdsson, Icelandic Culture in the Age of Enlightenment
Examined in a Nordic Context
Anna Culhed, ”Med blod man våra åkrar sköljer”. Bengt Lidners Ode til
Finske Soldaten och relationen mellan Sverige och Finland
Johanna Ilmakunnas, Konsten att vara aristokrat – den ideala
adelsmannen i Gustaf Lundbergs porträtt
Sanna Eldén-Pehrsson, Carl Christoffer Gjörwell (d.y.) och
ritningarna till Pöytis kyrka

6. Nordic Political Cultures: The Crisis and Renewal of the Monarchy
(convenor Michael Bregnsbo, commentators Marie-Christine Skuncke and
Frank O’Gorman)

Jonas Nordin, The Monarchy in the Age of Liberty: Royal Power and
Public Life in Eighteenth-Century Sweden
Henrika Tandefelt, The Representation of Enlightened Absolutist
Monarchy in the Gustavian Era  
Ulrik Langen, The Popular Conception of a Manipulative Aristocracy
during late Eighteenth-Century Danish Absolutism 
Michael Bregnsbo, Struensee and the Political Culture of Danish
Absolutism 

11.00–11.30 Kaffe / Coffee

11.30–12.30 Keynote lecture and discussion
Petri Karonen (Jyväskylä), The Peace of Hamina and its Aftermath in
Sweden and in Finland

12.30–14.00 Lunch

14.00–16.00 Samtidiga sessioner / Parallel sessions 

7. Relationer och kontakter mellan de nordiska länderna under det
långa 1700-talet (arrangör Joachim Mickwitz)

Lili-Annè Aldman, Att överbrygga kulturella och ekonomiska
konsumtionsskillnader i Östersjöregionen 1700–1750
Mattias Björkas, Colonies, Cooperation and Competition – the Case of
Sweden and Denmark
Joachim Mickwitz, Big Traders and Foreign Politics
Jonas Ahlskog, Religion and Mysticism as Informal Political Arenas
Anna Agnarsdóttir, The Danish Realm during the Napoleonic Wars:
Iceland and Britain

8. Nordic Political Cultures: The Secularization and Modernization of
the Language of Politics (convenor Pasi Ihalainen, commentators Frank
O’Gorman and Wyger Velema)
	
Michael Bregnsbo & Pasi Ihalainen, Redefinitions of the Lutheran
Language of Politics in Denmark and Sweden 
Charlotta Wolff, Noble Republicanism and Patriotism in
Eighteenth-Century Sweden 
Pasi Ihalainen & Anders Sundin, The Swedish Diet and the
Modernisation of Political Discourse, 1769–1818 
Jeppe Nevers, Conceptual Change in the Danish Language of Politics in
the Age of Revolutions

16.00–17.00 Höstmöte, Finska sällskapet för 1700-talsstudier / Autumn
general assembly, Finnish Society for Eighteenth-Century Studies


Söndag den 4 oktober 2009 / Sunday 4 October 2009

9.00–11.00 Samtidiga sessioner / Parallel sessions 

9. Nordic Political Cultures: Commercial Interests and Politics
(convenor Patrik Winton, commentator TBA)

Petri Karonen, The Swedish Diet as a Forum for the Gathering of
Information and the Advancement of Commercial Interests 
Patrik Winton, Politics of Commerce in Sweden, 1730-1770
Mogens Rostgaard Nissen, Danish Trade Companies in the Eighteenth
Century: Colonial Expansion and Commercial Interests
Bård Frydenlund, Commercial Interests and Political Practices among
Merchants in Denmark and Norway until 1814: Between Profit and
Exploitation
Jouko Nurmiainen, From Mercantilism to Physiocracy: Economic Theory
and Practice in Swedish Politics, ca. 1740-1780

11.00–11.30 Kaffe / Coffee

11.30–12.30 Keynote lecture, discussion and the end of the conference

Michael Bregnsbo, The Dissolution of the Danish Empire during the
Napoleonic Wars

12.30–14.00 Lunch med diskussion över framtida nordiskt samarbete i
1700-talsforskningens tecken / Lunch with discussion on future Nordic
cooperation in eighteenth-century studies

14.00–15.00 Nordic Political Cultures: Upcoming events and
publication plans
Ilmoitus lähetetty: 

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/