[H-verkko] Helsinki, Toiseudet-seminaari

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
To Tammi 29 19:56:14 EET 2009


Agricolan tapahtumakalenteriin on lähetetty uusi ilmoitus:

------------------------------------------------------
Toiseudet-seminaari
Helsinki 18.02.2009 klo 12:00

Historiallinen Yhdistys ry järjestää seminaarin 

Toiseudet

keskiviikkona 18.2.2009 Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6) salissa 404.
Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Seminaarin teemat ja tavoitteet

Toiseudella tarkoitetaan sosiaalitieteissä sellaista ryhmien välistä
suhdetta, jossa sisäryhmän, ”itsen”, identiteettiä vahvistetaan
suhteessa johonkin ”toiseen”, ulkopuoliseksi miellettyyn.
Tyypillisesti näin syntyneeseen toiseen heijastetaan oman
itseymmärryksen kannalta ei-toivottuja, huonoksi miellettyjä
ominaisuuksia. 

Nyt järjestettävän seminaarin näkökulma aiheeseen on
yhteiskuntatieteellinen ja historiallinen. Teoreettisia pohdintoja
havainnollistavat uusimpaan kotimaiseen tutkimukseen pohjaavat
tapauskuvaukset, joilla on runsaasti käyttöä myös oman aikamme
yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtämisessä. Edustettuina ovat
toiseustutkimuksen molemmat päävariantit. Tuotettu toiseus kattaa
ideologiset ja kulttuuriset identiteettiprojektit, koetun toiseuden
näkökulmasta taas tarkastellaan ns. todellisen maailman todellisia
ihmisiä ja heidän kokemuksiaan. Käsiteltävänä on pitkähkö ajanjakso
1800-luvulta nykypäivään. 

Käsitteen keskeisiä sovellusalueita ovat identiteettien,
nationalismin, poliittisten konfliktien, vähemmistöjen ja syrjinnän
tutkimus. Sovellusalojen runsaus ja erilaisuus tuottaa vaihtelevaa
käsitteenmuodostusta. Tavoitteenamme onkin vertailla rinnakkaisia
käsiteapparaatteja ja teoreettisia malleja ja saada ne keskustelemaan
hedelmällisesti keskenään.

Puheenvuorot käsittelevät gender-toiseuksia mies- ja
naisnäkökulmasta, etnisiä ja etnis-kulttuurisia vähemmistöjä kuten
juutalaisia, romaneja, venäläisiä ja aasialaistaustaisia suomalaisia
sekä poliittisen puheen avulla luotuja vihollisia kuten aatelia ja
muita vihollisia ylhäältä. Populaarikulttuurin tuottamia toiseuden
kuvia ovat yhteiskunnan marginaaliin sijoittuva kulkurihahmo ja
antisankaruuden kautta päivitetty kansallinen miesihanne sekä useiden
sukupolvien kokemusten kautta hahmottuva ”herran” ja ”jätkän”
kohtaaminen asevelvollisessa armeijassa. Mukana on uusia teoreettisia
aluevaltauksia, kuten turvallisuuskysymykseksi tekeminen
(securitizing) ja intersektionaalisuus, ja vanhemmista
rinnakkaiskäsitteistä mm. rasismi ja ns. välittävän kolmannen käsite.


Ilmoitus lähetetty: 29.1.2009 16:25

------------------------------------------------------
Tämä ilmoitus on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/nyt/tapahtuu/