[H-verkko] Arvosteltavaksi: Söderströms böcker våren 2009

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ke Apr 29 12:40:48 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

***

Söderströms böcker våren 2009

Matti Klinge
Napoleons skugga
Baler, bataljer och Finlands tillkomst

En fascinerande beskrivning av ett viktigt brytningsskede i Europas 
historia och dess inverkan på Östersjöområdet.

Den franska revolutionen var startskottet för en stormig period i 
Europa, en period vars följder vi fortfarande lever med. Napoleons 
maktutveckling kulminerade i Tilsitavtalet 1807, och som en följd av 
det förändrades Östersjöområdets politiska karta helt. Det är global 
stormaktspolitik men också miljoner mänskors liv och individuella 
öden, och händelserna upptog tankarna hos filosofer och poeter med 
sin ödesdigra tyngd.

Professor Matti Klinge drar upp konturerna för perioden i all dess 
mångfald. Han riktar blicken på krig och politiska förhandlingar, men 
också på semiotiskt intressanta uttryck, dikter, tal, ceremonier, 
vänskapsrelationer och kärleksförhållanden. Tidens mänskor får sina 
röster hörda tack vare en mångfald citat.

***
Nils Erik Forsgård
September 1808

Idéhistorikern Nils Erik Forsgård tecknar med hjälp av dagböcker, 
brev och officersrapporter en levande bild av händelserna under 
finska kriget i september år 1808. Han skildrar slagen vid Jutas och 
Oravais, och han följer sedan de svenska truppernas reträtt norrut 
genom Österbotten mot det första stilleståndsavtalet i Lochteå den 29 
september.
På vägen genom Österbotten tittar Forsgård närmare på krigets och 
reträttens följder för lokalsamhället och dess civila befolkning. 
September 1808 har en krigshistorisk utgångspunkt, men 
krigshändelserna varvas med idéhistoriskt motiverade nedslag i den 
europeiska samtiden. Nyckelordet i Forsgårds bok är samtidighet.
September 1808 handlar inte bara om Österbotten och om finska kriget. 
Forsgård frågar sig också vad Ludwig van Beethoven och Johann 
Wolfgang Goethe gjorde i september 1808. Och, inte minst: vad gjorde 
egentligen den förre kronoskrivaren Johan Bärlund i Nykarleby den där 
mörka och regniga dagen i slutet av september 1808?
***
Tom Gullberg (red.), Nils Erik Forsgård & Joachim Mickwitz
Finskt krig - svenskt arv
Finlands historia genom nyckelhålet 1808-1809

Hur ser vi finländare på den gemensamma historien med Sverige? Nu, 
jämnt 200 år efter rikssprängningen och Finlands skilsmässa från det 
svenska riket, är den frågan speciellt befogad.
Författarna tar sats i händelserna 1808-1809, och skildrar det finska 
kriget både lokalt och mot en internationell bakgrund. Utgående från 
modern forskning tolkas Finlands nya position inom det ryska 
kejsardömet. Dessutom diskuteras hur spåren av den gemensamma 
historien med Sverige - utöver det svenska språket - fortfarande är 
synliga.
Boken doneras till alla finlandssvenska gymnasiestuderanden hösten 2008.
Boken riktar sig till en bred publik och initierar förhoppningsvis en 
offentlig diskussion om händelserna 1808-1809, samt om det svenska 
arvet och det nya Finland efter 1809.
***