[H-verkko] Arvosteltavaksi: Schildts böcker våren 2009

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ke Apr 29 12:39:03 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Schildts böcker våren 2009

Finlands politiska historia 1809–2009
Osmo Jussila, Seppo Hentilä, Jukka Nevankivi

Tredje reviderade upplagan av standardverket om Finland som en 
självständig aktör, utgiven till tvåhundraårsjubileet av rikets 
sprängning 1809. Detta är berättelsen om storfurstendömet och 
republiken Finland i världshistoriens virvlar, en framgångssaga med 
få motsvarigheter.
Författarna är alla tre professorer i politisk historia vid 
Helsingfors universitet och därmed framstående experter på sitt ämne.

***
Från fem till sju
Matti Klinge i Hufvudstadsbladet 1993–2007
Klinge, Matti
Från Matti Klinges penna flöt mellan 1993 och 2008 ett drygt 
hundratal kolumner in på Hufvudstadsbladets spalter. Det handlade 
ofta om aktualiteter för dagen eller någon tillfällig och personlig 
association hos kolumnisten. Men i kolumnerna ingår även ett stort 
mått av bildningshistoria och nästan alltid framkommer olika och 
oväntade historiska paralleller med ett värde betydligt utöver 
tidsdokumentets. Det är först som helhet betraktat som dessa mönster 
verkligen träder fram. Kolumnerna har i denna volym sammanställts 
tematiskt och med lätt hand redigerats på nytt. Boken är illustrerad 
av författaren.
***
Helsingholm
Från skymningsberättelser till nutid
Bäckström, Monica

I många år gjorde Monica Bäckström strandhugg på Helsingholm långt 
ute i Åbolands yttre skärgård, vid Gullkrona fjärd där farleden från 
Jungfrusund stryker tätt intill. Senare såg ödet till att hon blev 
bofast på holmen några år i början av 2000-talet och det var under 
denna tid som idén till boken föddes.
Helsingholm är välkänd för generationer båtfolk. Holmen är inte stor 
men har haft bofasta invånare alltsedan 1777 då Mats Mattson byggde 
det första torpet. Mats Mattson arrenderade holmen med 15 
övervattensgrynnor och skär av Dalsbruk. Fortfarande efter 230 år är 
fiskehemmanet intakt, med samma antal grynnor och skär. Efter 
Mattsönerna följde tre generationer Rosenberg med Lennart Rosenberg 
som centralgestalt. Lennart byggde den legendariska sumpen Altai och 
seglade till Estland med strömming. Och många är de historier som 
Lennarts seglatser gett upphov till. I följande generation togs 
holmen över av syskonparet Selim och Nanny Rosenberg och det var 
under deras tid som båtturismen tog fart på allvar. Bland andra 
president Relander med följe besökte regelbundet holmen.
I dag är det släkten Andersson, Alf Andersson och hans far Anders som 
bor på holmen och gästfritt tar emot båtfolk från när och fjärran.
Livet i skärgården har aldrig varit lätt, Monica Bäckström har 
utblick över drygt 200 år skärgårdsliv; från början tillverkades allt 
på holmen och fisket var helt avgörande för överlevnaden, nu finns 
alla moderna bekvämligheter också här men havet och vädergudarna styr 
fortfarande människornas liv.
***
Herrgårdar och rusthåll i Helsingforstrakten
Lönnqvist, Bo

I text och bild presenterar Bo Lönnqvist och Katja Hagelstam (foto) 
herrgårdar och större bondgårdar som finns i eller nära Helsingfors. 
Många av gårdarna är kända åtminstone till namnet eftersom hela 
stadsdelar har uppkallats efter dem: Munksnäs, Nordsjö gård, Botby 
och Degerögård för att nämna några. Kända släkter är knutna till 
gårdarnas historia, Cronstedt på Hertonäs, Borgström på Östersundom, 
Standertskjöld på Elfvik och Ramsay på Munksnäs gård. En del av 
gårdarna är i privat ägo, på vissa bedrivs fortfarande jordbruk. 
Många är öppna för allmänheten som museer, restauranger etc.
Hur tedde sig livet på gårdarna under deras glansdagar? Vad har 
miljöerna, tidsandan, släkterna och symbolerna att säga oss sentida 
inbyggare? Bland annat om detta berättar Bo Lönnqvist idérikt, 
kunnigt och späckat med roliga anekdoter – kulturhistoria när den är 
som bäst.
Boken är en utökad och till stora delar helt omskriven nyutgåva av 
Gamla gårdar i Helsingforstrakten (1995). Bilderna (foto: Katja 
Hagelstam) och formgivningen är helt förnyade.

***
Rampljus
Caj Ehrstedt, ett konstnärsliv
Nystén, Leif

Caj Ehrstedts musikaliska intresse och begåvning gav sig till känna 
redan i barndomen hemma i Kimito. Men det var egentligen redan under 
studieåren vid lärarseminariet i Nykarleby på 1950-talet som 
musikintresset vaknade på allvar. Som nybliven folkskollärare valde 
Caj att fortsätta studierna vid sidan av lärarjobbet. Inom loppet av 
fem år hade Caj sadlat om och blivit professionell operasångare med 
engagemang i Stockholm, Göteborg och Oslo.
Under sitt liv i rampljuset har Caj framträtt i ett hundratal opera-, 
oratorie-, och passionsroller, men också med den centrala romans- och 
liedrepertoaren. Efter pensioneringen från operan i Oslo år 1991 
flyttade Caj med hustru Eva till Ekenäs i Västnyland där han har 
fortsatt sin aktiva musikerbana mest som körledare, organisatör och 
pedagog.

Leif Nystén framställer Caj Ehrstedts liv i rampljuset dels via 
intervjuer, dels på basis av flera hundra pressklipp. Texten varvas 
med illustrationer både ur Ehrstedts familjearkiv och andra dokument.

***
Kartanot ja rusthollit Helsingin seudulla
Lönnqvist, Bo

Komeassa kuvateoksessaan professori Bo Lönnqvist esittelee 
kolmisenkymmentä pääkaupunkiseudun herraskartanoa ja rusthollia. 
Kullakin tilalla on oma luonteensa, historiansa, asujansa, tarinansa. 
Lukijan silmiin avautuu eloisa kavalkadi säätyläiselämästä ennen ja
nyt. Osa kartanoista on yhä yksityisomistuksessa, osa 
viljelystiloina. Suurin osa on kuitenkin sopeutunut ajan henkeen ja 
toimii edustustiloina, ravintoloina, vanhainkoteina ja 
ympäristökeskuksina. Uusista tehtävistään huolimatta – tai niiden 
vuoksi – ne kertovat katoavista kulttuuriarvoista. Miten näissä 
kartanoissa ennen elettiin? Kuinka nuo viehkeät miljööt ovat 
syntyneet? Mitä sanottavaa maisemalla, ajalla, ihmisellä, suvulla ja 
symboliikalla on meille, nykyajan ihmisille? Lukija saa tietoa ja 
tunnelmia vanhoista ihanteista ja ajattelutavoista, jotka yhä 
leijuvat kartanoiden ja rusthollien liepeillä.

***