[H-verkko] Arvosteltavaksi: Museoviraston uutuuskirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ke Apr 29 11:03:48 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!

****
Museoviraston 2009-2008 julkaisuja

Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 32
Maire Heikkinen
SUOMALAINEN TAPETTIKIRJA
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1222, Tieto
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Museovirasto 2009, 328 s., sid., 
ISBN 978-952-222-093-6 SKS, ISSN 0355-1768 SKS, ISBN 
978-951-616-198-6 Museovirasto, ISSN 1236-6439, 64 € (sis. alv)

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Museoviraston yhteisjulkaisu 
kartoittaa kotimaisten tapettien historiaa, kuvailee eri aikakausien 
tapettimalleja ja esittelee paperitapettien valmistamista, tekijöitä 
ja tehtaita. Teoksen runsas kuvitus kertoo muotien, värien ja 
materiaalien muutokset – seinäverhoilun tarinan gobeliineista ja 
käsinmaalatuista kangastapeteista oman aikamme teollisiin 
tapetteihin. Kirjaan kootuista tapettinäytteistä lukija löytää 
menneiden aikojen monia tuttuja tapetteja ja kiehtovia kuvioita. 
Valikoima auttaa myös rakennusten korjaajia sopivien, aikakauden 
mukaisten tapettien valinnassa. Tapettiesimerkit ovat Museoviraston 
tapettikokoelmasta ja suomalaisten tapettitehtaiden myyntimallistoista.
***

Museoviraston rakennushistorian osaston oppaita ja ohjeita 3
Marianna Niukkanen
HISTORIALLISEN AJAN KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET
tunnistaminen ja suojelu
2009, 120 s., ISSN 1795-9225, URN: NBN:fi-fe200902111177

Historiallisen ajan muinaisjäännösten suojelu on yhä tärkeämpää 
kulttuuriympäristön vaalimisessa. Niiden selvittämistä edellytetään 
kaavoituksen ja muiden laajojen maankäyttöhankkeiden yhteydessä. 
Tutkimus ja inventointi on lisääntynyt ja tunnettujen kohteiden määrä 
moninkertaistunut kymmenessä vuodessa. Kohteiden ja jäännösten kirjo 
on erittäin monimuotoinen. Oppaassa luodaan yleiskatsaus 
historiallisiin muinaisjäännöksiin, niiden tyyppeihin, ajoitukseen, 
lukumäärään ja tutkimuspotentiaaliin. Painotus on maastossa 
sijaitsevien kiinteiden muinaisjäännösten tunnistamisessa ja niiden 
suojelutavoitteiden määrittelemisessä sekä eri kohteiden muodostamien 
toiminnallisten ja historiallisten kokonaisuuksien luonnehtimisessa 
ja ymmärtämisessä. Opas on suunnattu ensisijaisesti 
kulttuuriympäristön inventointien ja muinaisjäännösten suojelun 
parissa toimiville, mutta myös kaikille muille, joita 
kulttuuriympäristö ja maastosta löytyvät historialliset rakennelmat 
kiinnostavat ja askarruttavat.

***

Suomen museoliiton julkaisuja 58
KULTTUURIPERINTÖ JA OPPIMINEN
Toimittaja Päivi Venäläinen
Suomen museoliitto ja Suomen Tammi yhteistyöverkosto 2008, 169 s., 
nid., ISBN 978-951-9426-35-8, ISSN 0355-1741, 22 € (sis. alv)

Kirjaan on koottu alan parhaiden asiantuntijoiden 
kulttuuriperintöopetusta tukevaa tutkimusta. Kirjan tavoite on 
selkeyttää keskeisiä käsitteitä ja avata teorioita, joihin 
kulttuuriperintöopetuksen käytännöt perustuvat. Artikkeleissa 
käsitellään mm. oppimiseen liittyviä prosesseja, ympäristöjä, 
dialogisuutta sekä erilaisia taito- ja taideaineisiin liittyviä 
menetelmiä kulttuuriperintöopetuksen näkökulmasta.

***
Jouni Kuurne
Gustaf Mauritz Armfeltin perintö
G. M. Armfeltille kuuluneet esineet Suomen kansallismuseon kokoelmissa
Museovirasto / Suomen kansallismuseo 2008, 448 s., sid., ISBN 
978-951-616-179-5, 65 € (sis. alv)

Loistelias kokoelmateos esittelee Gustaf Mauritz Armfeltin perinnön 
Suomen kansallismuseon kokoelmissa ja luo katsauksen hänen 
värikkäisiin elämänvaiheisiinsa. Gustaf Mauritz Armfelt on yksi 
Suomen historian värikkäimmistä henkilöistä. Hänen tiensä kulki 
sotakentiltä ja Euroopan hovien loistosta syrjäisen etelävenäläisen 
pikkukaupungin ankeuteen. Armfelt on myös yksi aikakauden 
tunnetuimmista suomalaisista, jonka tekemisiä seurattiin 
sanomalehdistössä niin Tukholmassa kuin Pariisissa. Teoksessa 
tarkastellaan esineiden välityksellä hänen henkilöään, monivaiheista 
uraansa ja maailmaa, jossa hän eli.

***
1809 ~ Ero ja uusi alku. 200 vuotta Suomen sodasta.
Livrustkammaren, Journal of the Royal Armoury 2009
Näyttelyluettelo, Suomen kansallismuseo 2008-2009
Livrustkammaren 2008, 435 s., nid., ISSN 0024-5372, 25 € (alv:ton)

Suomen sodasta ja Ruotsin ja Suomen valtioyhteyden päättymisestä on 
vuonna 2009 kulunut 200 vuotta. Sodan seurauksena Ruotsin suomalaiset 
osat liitettiin Venäjään autonomisena Suomen suuriruhtinaskuntana. 
Museoviraston / Suomen kansallismuseon ja Livrustkammarenin 
(Kuninkaallinen Varuskamari) merkkivuoden kunniaksi tuottaman 
kulttuurihistoriallisen näyttelyn näyttelyluettelo.

1809 ~ Rikssprängning och begynnelse. 200-årsminnet av Finska kriget.
Livrustkammaren, Journal of the Royal Armoury 2009
Utställningskatalog, Finlands nationalmuseum 2008-2009
Livrustkammaren 2008, 435 s., nid., ISSN 0024-5372, 25 € (alv:ton)
1809-näyttelyn ruotsinkielinen näyttelyluettelo.

***
MUSEOVIRASTON RAKENNUSHISTORIAN OSASTON AIKAKAUSKIRJA 2
Toimittaja Marja-Leena Ikkala
2008, 189 s., nid., ISBN 978-951-616-190-0, ISSN 1795-9209, 24 € 
(sis.alv)

Kirjassa kerrotaan mm. Porvoon kirkon restauroinnin vaiheista ja 
selvitetään miksi Sipoon arvokkaaseen kirkkomaisemaan rakennetaan 
jäähalli. Toisen maailmansodan aikana rakennettua Salpalinjaa 
arvioidaan tulevaisuuden monumenttina ja luodaan katsaus Seilin 
saaren kulttuurimaiseman historiaan. Kirjassa käsitellään myös Rauman 
torin keskustelua herättäneitä torikatoksia.

***
Elina Anttila
Venäläinen posliini
Collection Vera Saarela ja Suomen kansallismuseon kokoelmat.
Vera Saarelan säätiö ja Museovirasto / Suomen kansallismuseo 2008, 
215 s., sid., ISBN 978-951-616-187-0, 25 € (sis. alv).

Venäläisen posliinin historia alkaa vuodesta 1744, jolloin 
Keisarillinen posliinitehdas sai alkunsa. Posliinista tuli vähitellen 
yksi venäläisen kulttuurin tunnusomainen tuote, niin eurooppalaista 
kuin posliinin estetiikka lähtökohdiltaan olikin. Runsaasti 
kuvitetussa kirjassa tarkastellaan Suomen kansallismuseon laajan 
kokoelmaesineistön kautta venäläisen posliinin historiaa 1700-luvun 
puolivälistä 1900-luvun alkuun asti. Summary in English.

***
Museoviraston rakennushistorian osaston raportteja 20
Linnanraunio sillan alla, Kajaanin linnanraunion restaurointi 2001 – 
2008
Toimittaja Selja Flink
2008, 72 s., nid., ISBN 978-951-616-189-4, ISSN 1236-6447, 15 € (sis. 
alv).

Kajaanin linnaa ryhdyttiin rakentamaan vuonna 1604 Ruotsin 
valtakunnan koillisosan turvaksi. Linna raunioitui 1700-luvulla ja 
nyt se on raunio keskellä Kajaanin kaupunkia maantiesillan alla. 
Museovirasto on kunnostanut raunioita eri vuosikymmenillä. Raportissa 
kerrotaan viimeisimmästä restauroinnista vuosina 2001–2008 ja siihen 
liittyneiden tutkimusten tuloksista.
Kajaanin linnan historiaan ja rakentamiseen voi tutustua myös 
verkkosivuilla www.kajaaninlinna.fi.

***
Museoviraston rakennushistorian osaston julkaisuja 31
LUONTO LINNOITUKSESSA
Toimittaja Eeva Summanen
2008, 88 s., nid., ISBN 978-951-616-180-1, ISSN1236-6439, 15 € (sis. 
alv)

Kirja kertoo Kaakkois-Suomen linnoitusketjuun kuuluvien Haminan ja 
Kotkan maalinnoitusten sekä Ruotsinsalmen merilinnoituksen 
historiasta ja linnoitusalueiden luonnosta. Vanhat linnoitukset 
ympäristöineen muodostavat omaleimaisen elinympäristön, jossa elää 
sille tyypillinen kasvi- ja hyönteislajisto. Linnoitusten historiasta 
kertovan kasvillisuuden ja siihen liittyvän eläimistön säilyttäminen 
on tärkeää ja ilahduttaa niin meitä kuin tuleviakin sukupolvia.