[H-verkko] Fwd: [NT] Cfp: Kansainv'listen suhteiden seuran konferenssi 15.-16.1.2010

Johanna Valenius johanna.valenius at helsinki.fi
Ke Apr 22 15:54:34 EEST 2009


Kutsu työryhmien perustamiseksi kansainvälisten suhteiden seuran 
kolmanteen kansalliseen konferenssiin 15.-16.1.2010

Kansainvälisten suhteiden seura (KATSE) pyytää kolmivuosittaiseen 
tieteelliseen konferenssiinsa ehdotuksia työryhmiksi, jotka 
käsittelevät kansainvälisten suhteiden tutkimuksen eri osa-alueita 
niin empiirisestä kuin teoreettisestakin näkökulmasta.

Konferenssin tavoitteena on antaa mahdollisimman kattava, ajantasainen 
ja monitieteinen kuva suomalaisesta kansainvälisten suhteiden 
tutkimuksesta sekä kerätä yhteen sekä tutkijoita että kansainvälisten 
suhteiden parissa työskenteleviä tai niitä muuten harrastavia. 
Konferenssi järjestetään yhteistyössä puolustus-ja 
ulkoasiainministeriöiden sekä Ulkopoliittisen instituutin kanssa.

Halukkaita työryhmän vetäjiä pyydetään lähettämään ehdotuksensa 
työryhmän aiheesta 31.5. mennessä sähköpostiosoitteeseen 
katsery at gmail.com.

Ehdotuksiin tarvitaan työryhmän vetäjän (tai vetäjien) nimi, otsikko 
sekä lyhyt kuvaus (max.200 sanaa) työryhmän aiheesta ja tavoitteista. 
Työryhmät voivat olla suomen, ruotsin tai englannin kielisiä. 
Hyväksyttyjen työryhmäehdotusten pohjalta pyydetään erillisellä 
kuulutuksella paperiehdotuksia, mutta työryhmien vetäjät voivat myös 
itsenäisesti rekrytoida papereiden esittäjiä. Työryhmiin mahtuu 4-6 
paperiesitystä. Työryhmän vetäjää pyydetään nimeämään papereille 
myöhemmin diskussantti, joka voi olla myös työryhmän vetäjä, mikäli 
hänellä ei ole omaa paperiesitystä.

Lisätietoja:
Pj. Hiski Haukkala hiski.haukkala at formin.fi
Siht. Mikko Tyrväinen Mikko.Tyrvainen at helsinki.fi

Tiedon välitti:

Johanna Valenius, Docent
Mentor to the Afghan Ministry of Interior
European Union Police Mission in Afghanistan
Jalalabad Road, 3rd Macroryan
Kabul, Afghanistan
http://www.eupol-afg.eu/