[H-verkko] Arvosteltavaksi: Multikustannuksen uutuuskirjoja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ke Apr 22 11:53:04 EEST 2009


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi 
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: <agricolan.arvostelut at gmail.com>, jossa ilmoitat kirjan 
nimen ja kustantajan sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). 
Tiedot toimitetaan kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. 
Perustele lyhyesti miksi juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen 
kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista myös 
Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu "Agricolan kirja- 
arvostelut" julkaisun sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
***
Multikustannus kevään 2009 kirjoja (osa 2008 julkaistuja)

Savusauna ennen ja nyt
Risto Vuolle-Apiala

Maamme johtavan hirsirakennus- ja savusauna-asiantuntijan, arkkitehti 
Risto Vuolle-Apialan viides ja kaikkein laajin savusaunaa käsittelevä 
teos kattaa koko aihepiirin savusaunan kehityksestä ja saunojen 
rakentamisesta saunomisperinteisiin ja muihin saunan käyttötapoihin 
historiasta nykypäivään. Suomalainen savusauna kautta aikojen 
hahmottuu ensi kertaa kirjassa näin perusteellisesti ja huolellisesti 
tutkittuna.

Asiantuntevaa tekstiä havainnollistaa runsas valo- ja piirroskuvitus 
karttoineen ja levinneisyyskaavioineen. Savusauna ennen ja nyt kertoo 
suomalaisesta savusaunasta kaiken tietämisen arvoisen. Kirja sopii 
niin perinteisestä rakentamisesta ja puuarkkitehtuurista kuin 
saunakulttuurista ja kansanperinteestäkin kiinnostuneelle lukijalle.

Arkkitehti Risto Vuolle-Apiala s. (1936) on perehtynyt laajasti 
perinteiseen suomalaiseen hirsirakentamiseen ja sen historiaan. Hänen 
erityisen mielenkiintonsa ja tutkimustyönsä kohteena ovat savusaunat 
ja vanha suomalainen saunakulttuuri, joista hän on kirjoittanut 
useita kirjoja.

***
Hirmuvaltiaita vai valtiomiehiä? - Tyranniuden lyhyt historia
Tom Ambrose

Vahvan hallitsijan ja itsevaltiaan välinen ero voi olla hiuksenhieno 
– tai dramaattisen suuri, jos valta alkaa horjua ja sen 
säilyttämiseen tarvitaan voimankäyttöä. Mutta mikä ajaa valtaa 
haluavan turvautumaan äärimmäisiin keinoihin? Minkälaisissa 
olosuhteissa itsevaltiaat kehittyvät ja minkälainen yhteiskunta 
nostaa heidät valta-asemaan, jossa on mahdollista määrätä 
kansalaisten elämästä ja kuolemasta ilman rangaistuksen pelkoa?

Hirmuvaltiaita vai valtiomiehiä? esittelee hirmuhallitsijoita, joita 
yhdistää taustojen, toimintatapojen ja vaikuttimien samankaltaisuus, 
ja etsii tyrannin luonteen muovautumiseen johtaneita tekijöitä 
väkivaltaisista lapsuuskokemuksista ja nuoruuden kunnianhimosta 
aikuisiän turhautumiseen. Tarkastelussa ovat tyranniudelle 
tyypilliset toimintatavat, kuten henkilökultin rakentaminen, 
kansalaisten kontrollointi ja vastustajien tuhoaminen. Keskeisiä 
kysymyksiä ovat, mistä tyrannius saa alkunsa ja mikä on sen 
tulevaisuus maailmassa, jossa kansainväliset yhteenliittymät yhä 
useammin sekaantuvat valtioiden sisäisiin asioihin.

Hirmuvaltiaita vai valtiomiehiä? on yleistajuisesti kirjoitettu 
yhteiskuntien historiaa ja johtajia käsittelevä viihdyttävä 
tietokirja. Analyysin kohteena ovat muiden muassa keisari Nero, 
Draculan esikuvanakin toiminut Vlad Tepes, Hitler, Stalin ja Pol Pot.

ISBN 978-952-468-204-6
Suomennos Veli-Pekka Ketola
1. painos 2009

***

Itärintama harvinaisissa valokuvissa 1941-1945
Will Fowler

Saksan ja Neuvostoliiton välinen sota toisessa maailmansodassa 
muodosti yhden verisimmistä, kylmimmistä ja julmimmista rintamista, 
joita ihmiskunnan historiassa on nähty. Operaatio Barbarossan myötä 
Saksan salamasotaan harjaantuneet joukot hyökkäsivät nopeassa 
tahdissa syvälle Neuvostoliiton aroille tavoitteenaan idän 
jättiläisen suurkaupungit ja Kaukasuksen öljy. Kurskin mutkassa 
käytiin toisen maailmansodan suurin panssaritaistelu, ja Stalingradin 
hyytävissä pakkasissa molempien osapuolten sotilaat joutuivat 
epäinhimillisten ponnistusten eteen. Lopulta kuluttava kahden 
rintaman sota kävi Saksalle ylivoimaiseksi ja Neuvostoliiton onnistui 
työntää hyökkääjä takaisin Saksaan ja aina Berliiniin asti.

Itärintama harvinaisissa valokuvissa 1941-1945 kertoo kaikesta tästä 
sotilaiden näkökulmasta. Mustavalkovalokuvat esittelevät kalustoa, 
siviilejä, sotilaita sekä sodan tuhoja, ja kuvatekstit kertovat 
tarkasti kuvissa olevien aseiden ja muun kaluston tekniset tiedot. 
Itärintaman tapahtumista ja siellä käytetyistä menetelmistä kertova 
laaja kuvateos on huomionarvoinen kaikille sotahistoriasta 
kiinnostuneille. Kuvat ovat peräisin Ukrainan valtionarkiston 
kokoelmista. Kirjassa mainitaan lyhyesti myös Suomen ja 
Neuvostoliiton rintama.

ISBN 978-952-468-203-9
Suomennos Markus Lång
1. painos 2009
***
Arkkitehtuurin kadotettu kieli
Kaj Nyman

Arkkitehtuuri – se, miltä rakennukset näyttävät ja tuntuvat – on 
kieltä, joka kertoo meille, millainen maailma on. Kulttuurin osana 
arkkitehtuuri on todellisuutta arkkitehdin tahdosta riippumatta, ja 
siksi arkkitehtuurin kieli on kulttuurin kieltä. Jos arkkitehti on 
tietoinen tästä yhteydestä, hänellä on mahdollisuus olla mukana 
inhimillistämässä arkkitehtuuria ja rakennettua ympäristöä. 
Arkkitehtuurilla on myös poliittinen merkitys, koska se vastaa 
merkittävässä määrin yhteiskuntapolitiikan toteutumisesta 
kansalaisten arkielämässä.

Kun arkkitehtuuri viestittää käyttäjälle ihmisen ympäristösuhteen 
syviä pyrkimyksiä – sopusointuista suhdetta luontoon ja viihtymistä 
omassa ympäristössä – voi käyttäjä tiedostamattaan tunnistaa 
arkkitehtuurissa omia pyrkimyksiään. Silloin hän kokee osaavansa 
arkkitehtuurin kieltä. Jos arkkitehtuuri ei puhuttele käyttäjää, ei 
viihtyminenkään toteudu. Arkkitehti on silloin epäonnistunut.

Kaj Nyman porautuu kirjassaan arkkitehtuurin merkitykseen ja 
arkkitehdin asemaan nyky-yhteiskunnassa sekä siihen, miksi 
arkkitehdit niin usein tuntuvat epäonnistuvan tehtävässään. Hän 
peräänkuuluttaa ihmisen ekologian huomioimista suunnittelussa ja 
ihmisen viihtymistä kaiken suunnittelun päämääränä. Teoreettisia 
pohdintoja havainnollistetaan konkreettisin esimerkein käsittelemällä 
esimerkiksi Kuopion Saaristokaupunkia ja Helsingin Kamppia.

Kaj Nyman on arkkitehti, filosofian tohtori ja tutkija, joka on 
erityisesti paneutunut ihmisen ja ympäristön suhteeseen ja 
arkkitehtuurin kieleen. Hän on julkaissut useita yhteiskuntakriittis- 
filosofisia kirjoja ja artikkeleita.

***
Mittaamisen historia
Andrew Robinson

Ihmiskunta on aikojen alusta saakka määrittänyt itseään ja 
maailmaansa mittaamalla. Pituuksien, pinta-alojen, tilavuuksien, 
kulmien, painon, arvon ja ajan määrittäminen ja järjestäminen on 
ollut tarpeen niin maanmittauksessa, viljelemisessä, 
talonrakennuksessa, kaupankäynnissä, veronkannossa kuin 
tilastoinnissakin. Tieteenalana mittaaminen on raivannut tietä 
modernille yhteiskunnalle kassakoneineen, 
tietoliikennesatelliitteineen ja aivokuvantamislaitteineen.

Mittaamisen historia on ensimmäinen runsaasti kuvitettu yleiskuvaus 
mittaamisesta. Se esittelee mittayksiköiden ja mittalaitteiden 
perusideat ja näyttää, kuinka niitä sovelletaan fyysiseen 
maailmankaikkeuteen sekä ihmisen kehoon ja mieleen. Kiehtovaa 
historiaa ja huipputason tiedettä yhdistävä teos käsittelee kaikkea 
mitattavaa lämpötiloista, maanjäristyksistä ja radioaktiivisuudesta 
musiikkiin, vereen ja sosiaalisiin suhteisiin. Mittaamisen ohella 
teos kertaa samalla myös tieteellisen ajattelun kehittymisen 
historiaa laajasti antiikin ajoista nykypäivään. Kirja avaa uuden 
näkökulman ihmiskunnan historian ja nykypäivän tarkasteluun.

Jokainen tieteen merkityksestä kiinnostunut löytää helppolukuisia, 
perusteltuja, visuaalisia ja usein hauskoja vastauksia kysymyksiin, 
jotka liittyvät meidän itsemme, oman planeettamme ja koko 
maailmankaikkeuden mittaamiseen. Mittaamisen historia on 
korkeatasoinen ja sisällöltään mittava tietokirja, jollaista ei ole 
aiemmin ollut tarjolla suomenkielisenä.

Kirjan tekijä on brittiläinen tietokirjailija ja tutkija Andrew 
Robinson. Hän on aikaisemmin kirjoittanut kirjoitustaidon historian 
sekä mm. Albert Einsteinin ja Satyajit Rayn elämäkerrat. Mittaamisen 
historia on hänen ensimmäinen suomennettu teoksensa.

ISBN 978-952-468-187-2
Suomennos Veli-Pekka Ketola

***
Valtiot ja terrorismi
Hannu Yli-Karjanmaa

Suurvallat ovat kautta aikojen käyttäneet häikäilemättömästi niin 
taloudellisia kuin sotilaallisiakin keinoja omien intressiensä 
ajamiseksi. Muun muassa sodat, disinformaation levittäminen ja 
suoranainen tiedon vääristely ovat kuuluneet ja kuuluvat edelleenkin 
vallanpitäjien keinovalikoimaan. Tuoreena ja räikeänä esimerkkinä 
toimii maailman johtavan suurvallan valehteleminen Irakiin 
suuntautuneen hyökkäyksen motiiveista.

Kylmä sota on ohi, mutta likainen peli kulissien takana jatkuu. 
Julkisen mielipiteen ohjailemiseksi valtiot ja niiden sisällä 
toimivat organisaatiot pimittävät tietoa ja toimivat aktiivisesti 
sekä keinoja kaihtamatta tarkoitusperiensä saavuttamiseksi. Liikaa 
tietävät toisinajattelijat, kuten Anna Politkovskaja, raivataan 
tieltä, ja hyväuskoisen median avulla väestö pelotellaan 
kuuliaiseksi. Pahimmillaan sisä- ja ulkopolitiikan jatkeena käytetään 
valtion omia kansalaisia kohtaan suunnattua terrorismia. Kytkökset 
terroristeiksi luokiteltavien järjestöjen ja henkilöiden sekä valtion 
organisaatioiden välillä ovat häkellyttäviä.

Yksityiskohtaisten analyysien avulla, kylmän sodan Italiasta Lontoon 
metroiskuihin, Hannu Yli-Karjanmaa kyseenalaistaa viime aikojen 
merkittävimpien terrori-iskujen viralliset selitykset ja asettaa 
tapaukset uudenlaiseen poliittiseen viitekehykseen. Teos tukeutuu 
mittavaan lähdeaineistoon.

***
Naisten seksuaalinen valta
Henry Laasanen

Naisten seksuaalisen vallan käsitettä käytetään sujuvasti arkisissa 
keskusteluissa, mutta aiheen tieteellisempi tarkastelu on jäänyt 
vähälle huomiolle. Kirjassaan Laasanen tutkii, mistä naisten 
seksuaalinen valta on peräisin, millaisten mekanismien kautta se 
toimii ja mitä vaikutuksia sillä on yhteiskunnassa. Pyrkimyksenä on 
osoittaa, että naisten seksuaalinen valta on eräs yhteiskunnan 
keskeisistä vallan muodoista, joka siirtää varallisuutta ja muita 
resursseja miehiltä naisille. Kääntöpuolena naisten seksuaalinen 
valta aiheuttaa miehille kustannuksia, jotka ilmenevät maskuliinisen 
rooliodotuksen kapeutena ja pakkona suorittaa.

Kontrolloimalla miesten seksin saantia naiset voivat vaikuttaa 
merkittävällä tavalla miesten käyttäytymiseen, sillä saadakseen 
seksiä miesten on tehtävä erilaisia asioita. Toisin sanoen miesten on 
maksettava seksistä tavalla tai toisella. Seksi edustaa siten 
palvelua tai palkkiota, jonka nainen voi tarjota tai pidättäytyä sen 
tarjoamisesta. Vain harvat kirjoittajat ovat tuoneet tuon näkökulman 
esiin suoraan, ja naisten seksuaalinen valta näyttääkin olevan 
yhteiskunnassa perustavanlaatuinen tabu, josta ei saisi puhua avoimesti.

Laasasen kirja edustaa helppolukuista ja populaaria 
yhteiskuntateoriaa, vaikka se rakentuukin laajan tieteellisen 
lähdeaineiston varaan. Monitieteinen kirja yhdistelee sosiologiaa, 
evoluutiopsykologiaa, sosiaalipsykologiaa, feministisiä teorioita ja 
taloustiedettä. Kirja tuo näkymättömänä pysyneen naisten seksuaalisen 
vallan yhteiskunnallisen keskustelun keskipisteeseen ja ravistelee 
yhteiskuntatieteiden ja sukupuolentutkimuksen vakiintuneita 
ajattelumalleja ennen näkemättömällä tavalla.

Kirjan kirjoittaja Henry Laasanen on Jyväskylässä asuva 
yhteiskuntatieteiden maisteri, joka tekee väitöskirjaa aiheesta 
"Miesten tasa-arvo-ongelmat Suomessa".