[H-verkko] Agricolan kirja-arvostelut: Peliharrastajat talvisodan =?UNKNOWN?Q?taistelukentill=C3=A4?=

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ti Nov 25 22:49:57 EET 2008


Agricolaan on lähetetty uusi kirja-arvostelu:

------------------------------------------------------
Petri Saarikoski 
lehtori, Digitaalinen kulttuuri
------------------------------------------------------


Peliharrastajat talvisodan taistelukentillä

Peliharrastajat talvisodan
taistelukentillä\r\nVaikka Suomen ja Neuvostoliiton
välisestä talvisodasta on kirjoitettu hyllymetreittäin
kirjallisuutta ja se on tullut tunnetuksi myös muualla
populaarikulttuurissa lähinnä elokuvien ja dokumenttien
muodossa, digitaalisten pelien osalta tarjonta on ollut toistaiseksi
äärimmäisen niukkaa. Varsinkin kaupallisten pelien
osalta Suomen talvisotaa on käsitelty lähinnä
sivujuonteena, jolloin konflikti on ollut osa paljon laajempaa
kokonaisuutta. Mieleen nousee erityisesti suositun Combat
Mission -strategiapelisarjan eräät osiot.
Talvisota on kuitenkin viime aikoina kiinnostanut erityisesti
strategiapelin ystäviä, minkä vuoksi ensimmäiset,
yksinomaan tätä sotaa käsittelevät kaupalliset
julkaisut ovat nyt ilmestyneet. Hiljattain HPS Simulations julkaisi
pelkästään talvisotaa käsittelevän raskaan
sarjan strategiapelin Squad Battles: Winter
War. Laajinta kiinnostusta talvisota-aihetta kohtaan
ovat kuitenkin tunteneet Internetissä toimineet historiallisten
sotapelien harrastajat. Eräs tällainen nettiyhteisö on
vienyt harrastuksena astetta vakavampaan suuntaan. Tuloksena on ollut
heidän itsensä suunnittelema ja tuottama sekä
kaupalliseen levitykseen lokakuun alussa päässyt
tietokonepeli Talvisota: Icy Hell.
Harrastajalähtöisyys näkyy varsin vahvasti pelin
rakenteessa, estetiikassa ja erityisesti yleisessä
toteutustavassa, mikä lähtökohtaisesti saa varsinkin
ammattihistorioitsijan miettimään pelin ja historian
välisen vuoropuhelun kipupisteitä.


\r\nMonikansallinen projekti\r\nTalvisota:
Icy Hell on pelityypiltään reaaliaikastrategia,
jossa pelaaja toteuttaa joukkojen siirrot jakelemalla komentoja
hiiriohjauksella. Käskyjen toteutuksen valvonnassa on
mahdollista laittaa peli tauolle korjauksia varten, ja pelin
ajannopeuteen on myös mahdollista puuttua. Pelilogiikka on siis
tämän pelityypin harrastelijalle varsin tuttu ja
yksinkertainen. Suunnittelutyössä on käytetty
Blitzkrieg-pelisarjasta tunnettua, hieman
vanhahtavaa mutta edelleen käyttökelpoista pelimoottoria.
Varsinaisessa pelissä käydään läpi
talvisodan merkittävimmät taistelut, jolloin varsinaiseen
sodan historialliseen lopputulokseen pelaaja ei voi vaikuttaa.
Tarjolla on Neuvostoliiton ja Suomen kampanjat sekä joitain
ylimääräisiä tehtäviä. Pelaaja
pääsee taistelemaan muun muassa Mannerheim-linjalla,
Suomussalmella, Koivistossa, Raatteen tiellä ja Viipurissa.
Yksityiskohtaisin taistelupaikka on Taipale, jonka kartan suunnitteli
helsinkiläinen Ilpo Helismaa. Pelissä ei ole lainkaan
moninpeliä, mikä pelin tekijöiden mukaan on paitsi
tekninen myös sisällöllinen
suunnitteluratkaisu.

\r\nTalvisota: Icy Hell
sai joitakin vuosia sitten alkunsa Internetissä,
venäjänkielisellä keskustelupalstalla, jossa joukko
aiheesta kiinnostuneita harrastajia kokoontui pohtimaan miten
talvisotaa voitaisiin toteuttaa realistisesti digitaalisessa
peliympäristössä. Mielenkiintoisella tavalla suurinta
kiinnostusta aihetta kohtaan esittivät erityisesti
venäläiset. Ilmeisenä syynä oli talvisodan
osittain vieläkin vaiettu historia Venäjällä,
joten tekijöiden kiinnostus lähti liikkeelle
yleisemmästä kiinnostuksesta lähes tuntematonta
aihetta kohtaan. Neljä vuotta kestänyt pelikehitysprojekti
kasvoi niin, että sitä oli muokkaamassa yhteensä
muutama kymmenen henkeä, suurimpana ryhmänä
venäläiset, virolaiset ja suomalaiset. Pelin riisuttu,
venäjänkielinen ennakkoversio julkaistiin kolmisen vuotta
sitten entisen Neuvostoliiton alueella ja se sai ilmeisen
myönteisen vastaanoton. Tätä versiota levitettiin
aluksi pelilehtien ilmaisena kylkiäisenä, myöhemmin
siitä tehtiin parannettu kaupallinen versio, joka julkaistiin
viime vuoden lopulla.

\r\nDigitaaliset sotapelit ja
historia\r\nTalvisota: Icy Hell voidaan
luokitella historiapeliksi, jolla tarkoitetaan tutkimuksellisessa
mielessä tavallisesti peliä, joka jollain tavoin
esittää ja kommentoi menneisyyden tapahtumia ja
ilmiöitä. Digitaalisten pelien ja historian monimutkaista
suhdetta ovat tutkineet esimerkiksi Jaakko Suominen ja Anna Sivula.
Historiapelien tyypillisimmäksi alalajiksi
määritellään epookkipelit, jotka sijoitetaan
johonkin historiallisesti merkittävään tilanteeseen
tai ajanjaksoon. Ei ole yllättävää, että
tavallisesti epookkipelien aiheet koskettelevat konflikteja, sotia
tai muita valtataisteluita. Normaalisti historiapelin viehätys
johtuu niiden kontrafaktuaalisuudesta, eli mahdollisuudesta pelata
peliä todellisen historiakulun vastaisesti, mikä
mahdollistaa myös vaihtoehtoisten tapahtumakulkujen arvioinnin.
Kontrafaktuaalisen pelitavan yksi kliseisimmistä
esimerkeistä on Yhdysvaltojen sisällissodan voittaminen
konfederaation hyväksi. Toisaalta ainakin laajemmissa
epookkipeleissä on aina mukana esimerkiksi resurssien hallintaa
ja diplomatiaa, kun pelaajalle annetaan kokonaisia valtakuntia tai
sivilisaatioita ohjattavaksi. Tällöin ne
lähestyvät toista historiapelien alalajia,
sivilisaatiopelejä, joissa tärkeintä on ohjata
tiettyä yhteisöä laajemman ajallisen perspektiivin
kautta. Kontrafaktuaalisuuden viehätysvoimalla ratsastavien
epookkipelien toisena puolena ovat enemmän historiallisen
faktatiedon digitaaliseen tarkkaan uusintamiseen
tähtäävät rekonstruktiopelit. Normaalisti
näissä peleissä historialliset tapahtumat ja
ilmiöt keskittyvät usein taistelujen ja konfliktien pilkun
tarkkaan mallintamiseen. Rekonstruktiopelien suurimmat
ystävät löytyvät siksi lähinnä
raskaiden simulaatio- ja strategiapeliharrastajien
keskuudesta.

\r\nToisinaan rekonstuktiopeli yritetään
kytkeä osaksi historiallista kontekstia, jolloin esimerkiksi
pelin yhteyteen kerätään tietosanakirjamaista
tekstiä kertomaan sen historiallisista viittaussuhteista. Vaikka
Talvisota: Icy Hell ei mielestäni
täytä täysin rekonstruktiopelin vaatimuksia, on
siinä ainakin pyritty luomaan historiallisesti taustoitettu
peliympäristö. Lähinnä tämä näkyy
siinä, että tekijät ovat lähestyneet aihetta
keräämällä pelin yhteyteen faktatietoa
ensyklopedian muodossa. Osittain tästä syystä
peliä markkinoidaan Suomessa myös \'opetuspelinä\'.
Pelin opetuksellinen puoli tulee nimenomaan korostuneesti esiin, jos
sitä luokitellaan rinnakkain minkä tahansa talvisodasta
kertovan tietoteoksen rinnalla. Tässä suhteessa pelin
vahvuudet tuntuvat korostuvan nimenomaan talvisodan taisteluiden
historiallisen faktatiedon ja viihteellisen pelikerronnan
välisessä vuorovaikutuksessa. Talvisota: Icy
Hell ei tarkastele tapahtumaa vain suomalaisten
näkökulmasta, vaan se tuo tasa-arvoisesti mukaan myös
neuvostoliittolaisen tulkinnan. Tämä on ainakin Suomessa
poikkeuksellista, sillä populaarikulttuurin tuotteet, kuten
vaikkapa Parikan Talvisota-elokuva, ovat
tässä suhteessa olleet vahvasti osa kansallista
historiankirjoitusta. Lähdekritiikin ja laajemman perspektiivin
tuominen mukaan voidaan näin ollen pitää tervetulleena
lisänä, sillä nämä puolet unohtuvat
herkästi historiapeleissä.

\r\nSuomessa peliä
koskevat kritiikit ja arvostelut tuntuvat jakautuneen kahtia
tämän asian käsittelyssä. Myönteisimpien
arvioiden mukaan teknisistä vioistaan huolimatta peli luo
kiinnostavalla ja viihteellisellä tavalla katsauksen sodan eri
vaiheisiin. Kriittisempien arvioiden mukaan harrastelijamainen
toteutus tuntuu vesittävän lopputuloksen. On totta,
että peli ei tarjoa pilkun tarkkaa tulkintaa talvisodan
taisteluiden historiasta, vaan ainoastaan pääpiirteet,
joita on väännelty reaaliaikastrategioiden pelilogiikan
mukaisesti. Joidenkin pelaajien kannalta toteutustapa on
epäilemättä ärsyttävä, sillä
reaaliaikaisuuden ja realismin yhdistäminen johtaa
väistämättä anakronismien metsästykseen.


\r\nPintaviallista mutta toimivaa
strategiaviihdettä\r\nMyönteisestä
pohjavireestä huolimatta nyt valmistunut ja hiljattain
päivitetty Talvisota: Icy Hell on
ymmärrettävistä syistä osittain teknisesti ja
sisällöllisesti puutteellinen. Tekoälyssä on
runsaasti rajoituksia, mikä näkyy toistuvasti
yksiköiden hankalassa käskyttämisessä.
Käytännössä moniin teknisiin rajoituksiin
tekijäporukalla on ollut hyvin vähän mahdollisuuksia
vaikuttaa. Toisaalta jotkut omat suunnitteluratkaisut olisivat
kaivanneet vähän säätämistä.
Suomalaisyksiköiden käskyjen kuittausten yhteydessä
kuultavat amatöörimäisen kuuloiset tokaisut, kuten
\'valmis kuin omeletti\', \'kaikki ryssät saunan taakse\' tai
\'kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta\' jaksavat
hymyilyttää vain hetken. Nopea suunnittelu ja toteutus ovat
johtaneet moniin teknisiin pikku virheisiin, joita on toisaalta jo
alettu paikkaamaan uusimmissa päivitysversioissa.

\r\nOn
sinällään oma kysymyksenä kuinka
Talvisota: Icy Hell toimii nimenomaan
historiallisena \'opetuspelinä\'. Ammattihistorioitsijan
näkökulmasta peli tarjoaa rajallisen näkökulman
aiheeseen, vaikka sinällään tavoitteet ovat olleet
kunnianhimoiset. Joku voisi väittää, että
Talvisota: Icy Hell on jälleen hyvä
esimerkki siitä kuinka peliharrastajat leikkivät
sotaleikkejään omassa rajoittuneessa digitaalisessa
hiekkalaatikossaan ja kutsuvat tätä \'realistiseksi
tulkinnaksi historiallisista tapahtumista\'. Itse en tekisi näin
yksikantaisia tulkintoja. Tekijäporukka on kuitenkin
yrittänyt vilpittömästi ja aikaa
säästämättä taustoittaa sodan eri
käänteitä, vaikka
käyttöliittymässä on käytännön
pakosta jouduttu turvautumaan myös leikkauksiin ja yleistyksiin.
Tärkeintä digitaalisissa peleissä on aina niiden luoma
immersio, eli illuusio pelissä sisällä olemisesta,
joka tempaisee mukaansa ja saa pelaajan viettämään
tuntikausia tässä uudessa vuorovaikutteisessa maailmassa.
Pelaajat eivät toisaalta koskaan elä kulttuurisesti tai
sosiaalisesti eristetyssä tyhjiössä. Usein
mielipiteissä jäävät nimittäin huomiotta
myös pelin tarjoamat potentiaaliset lisäarvot. Hyvin
suunnitellun historiapelin pelaajakunta alkaa usein kiinnostua
laajemmin pelin kuvaamista historiallisista tapahtumista, mikä
saattaa johtaa jopa itsenäiseen tutkimustyöhön.
Historiapelit voivat olla tässä suhteessa ja oikein
käytettynä myös pedagogisesti hyödyllisiä.
Sivilisaatiopelejä on jo nyt käytetty satunnaisesti
historian kouluopetuksen yhteydessä. Sota-aiheinen epookkipeli
voisi aivan hyvin sopia myös samaan
käyttötarkoitukseen.

\r\nTalvisota jatkuu -
digitaalisessa muodossa\r\nTalvisota: Icy
Hell herättää epäilemättä
paljon ristiriitaisia mielipiteitä. Harrastajien
kehittämä ja julkaisema, kaupallisen julkaisun vaatimukset
täyttävä peliprojekti saa ainakin itseltäni heti
muutamia sympatiapisteitä. Ilman palkkaa
työskennelleitä tekijöitä on selvästi ajanut
eteenpäin vilpitön tekemisen halu. Tarkoituksena on ollut
tunkeutua alueelle, jossa harrastajilla ei pitäisi olla
mitään menestymisen mahdollisuuksia. Tämä koskee
paitsi kaupallisen pelin toteutusta ja markkinointia, myös
sotahistoriallisen pelin \'realismin\' vaatimuksia.
Käytännössä täysin kokematon
suunnittelijaporukka on mielestäni projektin haasteisiin
nähden onnistunut hyvin tavoitteissaan. Ainakin toisen
maailmansodan aiheilla ratsastaville reaaliaikastrategian
ystäville on luvassa sinällään toimivaa ja tuttua
peliviihdettä. Toivottavasti tekijöiden raudankova
työmoraali palkitaan jollain tavalla. Projekti on ollut niin
pitkä ja haasteellinen, että en millään jaksa
uskoa jatkosotaa käsittelevän jatko-osan tuloon ainakaan
ihan lähiaikoina. Jää nähtäväksi miten
Internetissä toimivat yhteisöt ottavat pelin omakseen.
Vaikka Talvisota: Icy Hell ei
sisälläkään moninpeliä, voi sen yhteyteen
syntyä vilkastakin pelikenttien suunnittelua. Tällä
hetkellä pelistä käytävää vilkasta
keskustelua voi käydä vilkaisemassa esimerkiksi
forum.talvisota.net -sivustolta.------------------------------------------------------
Tämä arvostelu on luettavissa Agricola-verkossa osoitteessa
http://agricola.utu.fi/julkaisut/kirja-arvostelut/
Kommentoi arvostelua Agricolan keskustelufoorumilla osoitteessa
http://agricola.utu.fi/keskustelu/