[H-verkko] CFP: VII Kustaa Vaasa -seminaari: Vuosi 1809

agricola at utu.fi agricola at utu.fi
Ke Nov 12 09:22:34 EET 2008


Agricolan Artikkelipyyntötietokantaan
( http://agricola.utu.fi/nyt/pyynnot/ )
on tullut seuraava ilmoitus:

VII Kustaa Vaasa -seminaari: Vuosi 1809

VII Kustaa Vaasa -seminaari Jyväskylässä 
11.–12.6.2009

1809: Tausta, tapahtuma, vaikutukset

Kustaa Vaasa-seminaarissa kesäkuussa 2009 käsitellään vuoden 1809
muutoksen merkitystä Suomen ja Ruotsin historiassa kansainvälisessä
vertailevassa kontekstissa. Tarkoituksena on esittää tuoreita
näkökulmia tästä kummankin nykyisen kansallisvaltion kannalta
tärkeästä tapahtumasta ja sen vaikutuksista. 

Seminaari käsittää sekä luentoja aihepiiristä että
työryhmätyöskentelyä. Työryhmien aihepiireinä voisivat olla
laaja-alaisesti kyseiseen sotaan liittyvät seuraukset, kuten
demobilisaatioon, rajakysymyksiin, taloudellisiin ongelmiin – ja
mahdollisuuksiin – liittyvät teemat sekä yhteiskunnan
kokonaisvaltaiseen uudelleen orientoitumiseen ja legitimiteetin
uudelleenrakennukseen liittyvät tarkastelut. Erityisen kiinnostuneita
järjestäjät ovat vertailevista näkökulmista, joissa Suomen ja Ruotsin
”tapaukset” yhdistetään vaikkapa Norjan tilanteeseen 1814 tai vielä
tätä huomattavasti suurempiin yhteyksiinsä. Edelleen toivotaan
kontrafaktuaalisia tarkasteluja. 

Seminaarin osallistujiksi halukkaiden toivotaan esittävän yhden
liuskan (n.2000 merkkiä) mittainen tiivistelmä teemastaan 15.2.2009
mennessä. Työryhmissä käsiteltäviksi hyväksyttyjen papereiden pituus
on maksimissaan 8 sivua (n.16 000 merkkiä) ja niiden tulee olla
perillä sähköisessä muodossa viimeistään 15.5.2009. 

Seminaarin työkielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti, työryhmissä
ruotsi ja englanti.

Lisätiedot ja yhteydenotot: 
Prof. Petri Karonen (karonen at campus.jyu.fi, 014-260 1259) ja  fil.
maist. Antti Räihä (antti.raiha at campus.jyu.fi, 014-260 1265). 

Tervetuloa Jyväskylään 11.–12.6.2009!

***********        

VII Gustav Vasa-seminariet i Jyväskylä 
11.–12.6.2009


1809: Bakgrund, händelse, följder

Freden som slöts i Fredrikshamn år 1809 avbröt den flera sekel långa
förbindelsen mellan Finland och Sverige. Gustav Vasa-seminariet i
juni 2009 vid Jyväskylä universitet fokuserar sig på bakgrunder,
händelser och följder som års 1809 förändringar förorsakade samt
deras betydelser för Finland och Sverige. Vid seminariet presenteras
aktuella synvinklar som behandlar rikssprängningens betydelse för
båda nationalstaterna. Seminariets nordeuropeiska komparativa
närmandesätt visar att händelsen kan kopplas till företeelser som
ägde rum både före och efter år 1809. 

Seminariet omfattar både gemensamma plenarföreläsningar och
workshopgrupper ur många olika synvinklar. Arbetsgrupperna behandlar
1808–1809 krigets konsekvenser utan att glömma händelsens bakgrunder
heller. Demobilisering, gränsfrågor och ekonomiska problem var
dagsaktuella frågor men å andra sidan var rikssprängningen inte bara
ett problem. Den var också ett samhälleligt tillfälle för
nyorientation och en möjlighet att bygga ny legitimitet. Året 1809
var en slutpunkt för en viss tidsperiod men när händelseförloppet i
Finland och i Sverige jämförs t.ex. med situationen i Norge år 1814
kan man se likheter. Rikssprängningen är ett temaområde som också ger
en möjlighet att använda kontrafaktuella närmandesätt.

Call for papers är i gång. Vi hoppas att de som vill delta i
seminariet sänder en abstract om sitt temaområde (ca.2000 tecken)
före 15.2.2009. Den maximala längden för papper som godkänns för
workshopgrupper är åtta sidor (ca.16 000 tecken). Workshoppappren bör
vara framme i elektrisk form senast 15.5.2009.

Information och kontakt: 
Prof. Petri Karonen (karonen at campus.jyu.fi, 014-260 1259) och FM
Antti Räihä (antti.raiha at campus.jyu.fi, 014-260 1265)

Varmt välkommen till Jyväskylä 11.–12.6.2009!  


------------------------------------------------------
Ilmoituksen lähetti: Antti Räihä <antti.raiha at campus.jyu.fi>
Ilmoitus vanhentuu: 12.06.2009
Lisätietoja WWW-osoitteesta: http://cc.jyu.fi/vaasa/