[H-verkko] Arvosteltavaksi: Lähde ja Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen julkaisuja

Tapio Onnela taonnela at utu.fi
Ti Joulu 16 13:40:00 EET 2008


Agricola - Suomen historiaverkko tarjoaa kirjoja arvosteltavaksi
Agricolan kirja-arvostelujulkaisuun (ISSN 1796-704X)

Jos haluat saada kirjasta arvostelukappaleen, lähetä Agricolan
toimittajille sähköpostia osoitteeseen:
<agricolan.arvostelut at gmail.com>, Ilmoita kirjan nimi ja kustantajan 
sekä aina myös postiosoitteesi (maaposti!). Tiedot toimitetaan 
kustantajalle, joka lähettää sinulle kirjan. Perustele lyhyesti miksi 
juuri sinä haluaisit arvostella kyseisen kirjan.

HUOMIO! Uusia arvostelukappaleita toimitetaan vain niille jotka ovat 
vanhat arvostelunsa kirjoittaneet. Kirjoista on kova kysyntä, jos et 
saa arvosteluasi kirjoitettua lähetä saamasi arvostelukappale 
Agricolan toimitukseen, jotta sitä voitaisiin tarjota uudelleen 
arvosteltavaksi. Kirja-arvostelun voi julkaista lisäksi muussakin 
julkaisussa ja muualla julkaistun arvostelun voi julkaista Agricolassa.

Liitä valmis arvostelusi suoraan sitä varten tehtyyn lomakkeeseen 
Agricolan sivulle: http://agricola.utu.fi/nyt/arvos/ josta se 
lähetetään ensin Agricolan toimittajalle, joka tarkistaa ja julkaisee 
arvostelun. Arvostelu lähtee sen jälkeen H-verkko ja Kultut-listan 
tilaajille sähköpostina. Arvostelu tallentuu
"Agricolan kirja-arvostelut" julkaisun sivulle: http:// 
agricola.utu.fi/nyt/arvos/.

HUOMAA MUUTTUNUT SÄHKÖPOSTIOSOITE!
****
Pohjois-Suomen Historiallisen Yhdistyksen PSHY:n kustantamana ovat 
ilmestyneet seuraavat teokset:

1. Matti Salo,
Vilja- ja tervataloudesta voitalouteen.
Maatalouden muutos Sievissä ja Kalajokilaaksossa vuosina 1850_1920
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2008, 375 s, mv- 
kuvitus.

Teos käsittelee suomalaisen maatalouden 1800-luvun lopulla alkanutta 
tuotantorakenteen muutosta, siirtymistä leipäviljanviljelystä 
lypsykarjatalouteen. Muutosta on jo tutkittu koko maan tasolla, mutta 
monista keskeisistä kysymyksistä, kuten 1860-luvun nälkävuosien 
vaikutuksesta, on esitetty vaihtelevia arvioita.
Muutosprosessin kuvaa on ollut mahdollista tarkentaa ja osin 
kyseenalaistaakin kohdistamalla tutkimus pieneen alueeseen ja 
käyttämällä mikrohistoriallista tutkimusotetta ja hyvin monipuolista 
lähdemateriaalia. Käsillä oleva tutkimus Sievin ja Kalajokilaakson 
maatalouden muutoksesta vuosina 1850_1920 tarjoaa aikaisempaa 
kokonaisvaltaisemman ja pohjoisemman näkökulman aiheeseen.
Voi oli jo 1860-luvulla ja varsinkin 1890-luvulta lähtien keskeinen 
tulolähde, mutta kehitys ei ollut suoraviivainen. Sieviläisen 
talonpojan elämä oli 1900-luvun alkupuolelle saakka taiteilua 
etenevän vaihdantatalouden ja toisaalta vuodentuloista hyvin 
riippuvaisen perinteisen omavaraistalouden välillä. Väestö pyrki 
luovasti sopeutumaan kulloiseenkin tilanteeseen. Mahdollisuudet 
maatalouden uudistamiseen vaihtelivat suuresti sosiaaliryhmän ja 
viljelmän koon mukaan.


2. Jouko Talonen,

Latvian kansallisen teologian synty
Kiista teologian suunnasta ja taistelu pappiskoulutuksesta Latvian 
evankelis-luterilaisessa kirkossa 1918 _ 1934
Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Rovaniemi 2008, 459 s, mv- 
kuvitus.

Latvian ensimmäisen itsenäisyyden aika (1918 _ 1940) merkitsi maalle 
vilkasta ja monipuolista taloudellis-sosiaalista ja kulttuurista 
nousua. Latvian yliopistossa aloitti toimintansa myös teologinen 
tiedekunta 1920. Seuraavina vuosina syntyi muitakin teologisia 
opinahjoja. Kylvö kantoi pian hedelmää. Kansalliselta pohjalta 
noussut teologinen tieteenharjoitus alkoi nousta esille. Latvian 
kansallisen teologian synty oli osa itsenäistyneen maan kulttuurista 
rakennustyötä. Katsomukselliset näkemyserot teologian suunnasta, 
kansalliset erimielisyydet sekä kiista maan evankelis-luterilaisen 
kirkon pappiskoulutuksesta toivat tähän kehitykseen omat jännitteensä.
Baltian kirkkohistorian asiantuntija, Helsingin yliopiston 
kirkkohistorian professori Jouko Talonen selvittää perusteelliseen ja 
poikkeuksellisen laaja-alaiseen lähdetyöskentelyyn pohjautuvassa 
tutkimuksessaan Latvian kansallisen teologian syntyä ja maan 
luterilaista pappiskoulutusta Latvian parlamentaarisen demokratian 
kaudella 1918 _ 1934. Kysymyksessä on tutkimus, joka valottaa 
laajemminkin eurooppalaisen teologianhistorian näköaloja 
maailmansotien välisenä aikana.

Molemmista teoksista lähemmät tiedot löytyvät Pohjois-Suomen 
Historiallisen yhdistyksen kotisivulta
http://www.pro.tsv.fi/pshy/julkaisut
****

HISTORIATIETEELLINEN AIKAKAUSKIRJA LÄHDE 2008:
Ympäristö. Labyrintti ry. Joensuu 2008. 192 s.

Lähde osallistuu nyt niin ajankohtaisen ympäristöteeman käsittelyyn 
tämän vuoden numerossaan, jossa ympäristöä lähestytään antiikista 
2000-luvulle saakka. Kirjoittajien joukossa on historioitsijoiden 
lisäksi antropologi, etnologi, kauppatieteilijä ja kielitieteilijä. 
Artikkeleissa luodaan monipuolinen kuva ympäristöstä ekologian ja 
kulttuurin näkökulmista. Yhtenä keskeisenä teemana on ihmisen suhde 
ympäristöön. Myös ympäristötietoisuutta ja kuluttajakäyttäytymistä 
käsitellään vuosikirjassa.

Historiatieteellinen aikakauskirja Lähde on Joensuun yliopiston 
historian
jatko-opiskelijoiden yhdistyksen Labyrintti ry:n julkaisu, joka 
ilmestyy kerran vuodessa.

Lisätietoja: www.lahde.info

Sisältö:
* Riikka Myllys: Pääkirjoitus

Yksilö ja ympäristö
* Leena Haanpää: Ympäristö, kulutus ja kuluttaja-kansalaisuus: 
yksilön rooli
ympäristökysymyksessä

* Harri Siiskonen: Talonpojat metsiensä haaskaajia vai hoitajia? 
Yksityismetsälainsäädännön soveltaminen Suomessa ja Ruotsissa 1900- 
luvun alkupuolella
* Jouni Kumpulainen: Kuka määrää talonpojan pankissa? 
Metsänomistajien suhtautuminen metsänhoidon kontrolliin Pohjois- 
Karjalassa 1951-1960
* Tuomas Tammisto: Working the Environment: History, Loss and Its 
legal Implications among the Mengen of East New Britain

Metsässä meillä ja muualla
* Marko Lamberg, Minna Mäkinen ja Merja Uotila: Kylä ympäristössään:
historiallis-etnologinen katsaus päijäthämäläisen maalaisyhteisön 
elinpiiriin n. vuosina 1400-2000

* Tuomas Green: Valamon luostarin ympäristö ja kilvoitteleva 
elämäntapa 1800-luvun lopulla

Moraalinen luonto
* Tua Korhonen: Antiikin misantrooppi - eläinrakas ihmisvihaaja?
* Mari-Anne Virkkala: Luonto ja moraali Immanuel Kantin Ylevän 
analytiikassa

Uranuurtaja
* Seija A. Niemi: Adolf Erik Nordenskiöld - Suomen luonnonsuojelun 
uranuurtaja