[Kaupunkitutkimus] Fwd: Kirjoita Terran Joustava kaupunki -teemanumeroon

Sampo Ruoppila ruoppila at gmail.com
Thu Dec 17 02:49:58 EET 2015


---------- Edelleenlähetetty viesti ----------
Lähettäjä: *Kulonpalo, Jussi M* <jussi.kulonpalo at helsinki.fi>
Päiväys: keskiviikko 16. joulukuuta 2015
Aihe: Kirjoita Terran Joustava kaupunki -teemanumeroon
Vastaanottaja: "stadi-lista at helsinki.fi" <stadi-lista at helsinki.fi>
Tiedoksi:

*Kirjoita Terran Joustava kaupunki -teemanumeroon*

Ajatus kaupunkien sietokyvystä ja joustavuudesta (urban resilience)
liitetään usein kaupunkien valmiuteen kohdata erilaisia
luonnonkatastrofeja, ilmastonmuutosta tai terrorismin uhkaa. Syksyllä 2016
julkaistava Terran Joustava kaupunki -teemanumero laajentaa kaupunkien
sietokyvyn käsitettä tarkastelemalla kaupunkien kestävyyttä ja joustavuutta
suhteessa globaaleihin muutostekijöihin. Esimerkiksi kaupunkien välinen
kilpailu, työelämän rakenteiden murros sekä maahanmuutto pakottavat
kaupunkeja muuttumaan jatkuvasti. Ne asettavat myös haasteita kaupunkien
käytölle, kehittämiselle ja kaupunkikulttuurille sekä muutoksen ja
pysyvyyden väliselle dialogille. Historiallisten jatkumoiden tiedostaminen
ja muutosten ennakointi helpottavat muutoksiin sopeutumista. Kaupunkien
mittakaava ja kompleksisuus vaikeuttavat kuitenkin tulevan arviointia.

Joustava kaupunki -teemanumero tarkastelee kaupungin joustavuuden käsitettä
sekä sitä muuntautumis- ja sopeutumisvalmiutta, jota kaupungeilta
edellytetään isojen globaalien muutosten keskellä. Teemanumerossa
pureudutaan muun muassa työnteon muutokseen, kaupunkivisioihin,
kilpailukykyyn, kaupungin luoviin käyttömuotoihin ja maahanmuuttoon.
Teemanumero perustuu vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päivillä pidettyihin
esityksiin, mutta lehteen toivotetaan tervetulleiksi kaikki artikkeli-,
datankuvaus-, katsaus-, opetus- ja keskustelupuheenvuorotarjoukset sekä
kirja-arvostelut monitieteisen kaupunkitutkimuksen kentältä.

Teemanumeron vierailevat toimittajat ovat Lieven Ameel, Salla Jokela, Aura
Kivilaakso, Silja Laine ja Tanja Vahtikari. Abstraktit pyydetään
lähettämään Ameelille (lieven.ameel (at) staff.uta.fi) ja Kivilaaksolle
(aura.kivilaakso (at) gmail.com) 31.1.2016 mennessä ja
käsikirjoitustarjoukset 31. maaliskuuta 2016 mennessä. Tarjotut artikkeli-
ja katsauskäsikirjoitukset käyvät läpi Terran tavanomaisen
ennakkotarkastusprosessin.

Lisätietoja antavat vierailevat toimittajat sekä Terran päätoimittaja Hannu
Linkola (editor.terra (at) geography.fi).

Maantieteellinen aikakauskirja Terra:
http://www.helsinki.fi/maantiede/geofi/terra/-- 

Jussi Kulonpalo

Projektikoordinaattori

Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka-ohjelmaHelsingin yliopisto

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

PL 65 (Viikinkaari 2a, H2010)

00014 Helsingin yliopisto

jussi.kulonpalo at helsinki.fi
<javascript:_e(%7B%7D,'cvml','jussi.kulonpalo at helsinki.fi');>

Puh. 02941 24583www.helsinki.fi/kaupunkitutkimus

https://twitter.com/KATUMETRO


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list