[Kaupunkitutkimus] Panu Kailan vierailuluento rakennuskulttuurista, 6.11. klo 10.15 Turku

Taina Syrjämaa taisyr at utu.fi
Tue Oct 20 09:48:39 EEST 2015


Arkkitehti, professori emeritus Panu Kaila pitää vierailuluennon "Miten aikaa säilytetään?" Turun yliopistossa perjantaina 6.11.2015 klo 10.15 (Janus-sali, Sirkkalan kampus, Kaivokatu 12). Tarkastelun kohteena on materiaalisuuden ja ajallisuuden yhteenkietoutuminen rakennuskulttuurissa. Kaila pohtii, miten historiallisen rakennuksen arvo on sen materiaalissa ja miten rakentamiseen ja restaurointiin liittyvät näkemykset ja arvostukset ovat muuttuneet.

Panu Kaila on rakennuskulttuurin ja konservoinnin asiantuntija, joka on tehnyt pitkän uran erityisesti puuarkkitehtuurin tutkijana ja sen säilyttämisen puolestapuhujana. Kailan tunnettuja teoksia ovat muun muassa "Talotohtori. Rakentajan pikkujättiläinen" ja "Talotohtorin värikirja: värin valinta ja perinteiset pigmentit". Hän on saanut useita palkintoja kuten rakennustaiteen ja yhdyskuntasuunnittelun valtionpalkinnon, taiteen valtionpalkinnon ja tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinnon.

Vierailuluennon järjestää Yleisen historian oppiaine, Turun yliopisto.

Lisätietoja: prof. Taina Syrjämaa, Yleinen historia, 20014 Turun yliopisto, taisyr at utu.fi


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list