[Kaupunkitutkimus] Fwd: Eriarvoinen kaupunki: sosiaalipolitiikan päivien työryhmä, DL huomenna 15.9.

Söderholm Maria maria.soderholm at aalto.fi
Mon Sep 14 15:46:52 EEST 2015
Välitetty viesti:

Lähettäjä: "Kemppainen, Teemu T" <teemu.t.kemppainen at helsinki.fi<mailto:teemu.t.kemppainen at helsinki.fi>>
Päiväys: 14. syyskuuta 2015 15.00.48 UTC+3
Vastaanottaja: "stadi-lista at helsinki.fi<mailto:stadi-lista at helsinki.fi>" <stadi-lista at helsinki.fi<mailto:stadi-lista at helsinki.fi>>
Kopio: "Weckroth, Mikko T K" <mikko.weckroth at helsinki.fi<mailto:mikko.weckroth at helsinki.fi>>
Aihe: Eriarvoinen kaupunki: sosiaalipolitiikan päivien työryhmä, DL huomenna 15.9.
Vastaus: "Kemppainen, Teemu T" <teemu.t.kemppainen at helsinki.fi<mailto:teemu.t.kemppainen at helsinki.fi>>

Tervehdys kaupunkitutkimuksesta kiinnostuneet kollegat,

muistutuksena vielä että huomenna olisi DL esitelmäehdotuksille. Sosiaalipolitiikan päiväthän pidetään nyt Helsingissä ja puhujien joukossa mm. Peter Taylor-Gooby.

Työryhmäkuvaus alla, oheisten linkkien takaa lisätietoja. Viestiä saa mielellään välittää eteenpäin.

Tervetuloa keskustelemaan!

yt. Teemu Kemppainen, tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto


****************

http://sosiaalipoliittinenyhdistys.fi/sosiaalipolitiikan-paivat-2015-esitelmakutsu/

http://blogs.helsinki.fi/sospol-2015/tyoryhmat/eriarvoinen-kaupunki/Eriarvoinen kaupunki

Koordinaattorit:

Teemu Kemppainen, tohtorikoulutettava, sosiaalitieteiden laitos, Helsingin yliopisto
teemu.t.kemppainen at helsinki.fi<mailto:teemu.t.kemppainen at helsinki.fi>
Mikko Weckroth, tohtorikoulutettava, geotieteiden ja maantieteen laitos, Helsingin yliopisto
mikko.weckroth at helsinki.fi<mailto:mikko.weckroth at helsinki.fi>

Kaupungistumiseen on ilmiön alusta lähtien liittynyt huoli sosiaalisesta eriarvoisuuden määrästä, kehityksestä ja paikantumisesta. Osittain kyse on ollut sosiaalisen järjestyksen tematiikasta, jolloin pelkona on että sosiaalisesti ja alueellisesti kasaantuva huono-osaisuus synnyttäisi järjestykseen liittyviä ongelmia rauhattomuuden ja rikollisuuden mielessä. Toisaalta huolen taustalla on myös arvopohjainen näkemys siitä, minkälaiset yhteiskunnalliset erot ovat suotavia ja oikeutettuja. Tähän liittyen voidaan pohtia missä määrin paikkaan sidottu elinpiirien eriytyminen on ongelmallista yhteiskunnallisen koheesion näkökulmasta.

Kaupunki voi myös itsessäänkin tuottaa eroja ja eriarvoisuutta. On esitetty, että asuinalueella voisi olla itsenäinen vaikutus asukkaan terveyden tai sosioekonomisen kannalta, mikä jo hypoteesina liittää paikan kiinteäksi osaksi eriarvoisuuden tarkastelua. Toisaalta on nostettu esille globalisoituvien kaupunkialueiden rooli työmarkkinoita polarisoivana kenttänä, jossa työpaikkoja syntyy korkean osaamistason aloille mutta samalla myös matala-palkkaisille palvelualoille. Toisin sanoen kasvavat kaupunkialueet saattavat vahvistaa ja tekevät näkyväksi yhteiskunnallisia sosioekonomisia eroja.

Kilpailun käsite on keskeinen näkökulma kaupunkitilaan liittyvään eriarvoisuuteen. Kaupungit kilpailevat luovasta luokasta globaaleilla työmarkkinoilla ja paikallisemmin kilpaillaan hyvistä veronmaksajista saman kaupunkiseudun kuntien kesken. Mitä enemmän taloudellinen kehitys on innovaatioiden ja informaation varassa, sitä voimakkaammin kaupungin aktuaalinen ja potentiaalinen väestö jakautuu niihin, joita halutaan houkutella alueelle ja niihin, joista mieluiten haluttaisiin päästä eroon. Samalla kilpaillaankin siitä kenellä on oikeus mihinkin kaupunkitilan osaan. Kuka saa määrittää, mitkä normit ohjaavat käytöstä eri tiloissa? Kenellä on vara vaikuttaa? Kuka joutuu poistyönnetyksi? Esimerkiksi sopii jo istuimien suunnittelu: tietynlaisilla julkisten tilojen penkkien ratkaisuilla on tehty vaikeaksi vaikkapa nukkuminen kyseisellä penkillä, jolloin on suunnittelun keinoin määritetty suotava ja normaali kaupunkilaisen habitus kyseiseen tilaan. Urbaani eriarvoisuus ilmeneekin pa!
itsi taloudellisten resurssien, myös vallan suhteen.

Työryhmään ovat tervetulleita kaikki esitykset jotka käsittelevät tavalla tai toisella kaupunkia ja eriarvoisuuden tematiikkaa: tervetulleita ovat teoreettiset ja empiiriset esitykset, laadulliset ja määrälliset lähestymistavat; niin tutkimussuunnitelmat, meneillä olevat projektit kuin valmiit tutkimuksetkin.

Stadi-lista
Stadipiirin sahkopostilista sijaitsee Helsingin yliopiston palvelimella.


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list