[Kaupunkitutkimus] Fwd: Tiivistäen kestäväksi? Seminaari suomalaisen kaupunkisuunnittelun murroksesta pe 2.10., KSV:n sali, Helsinki

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Sun Sep 13 09:11:10 EEST 2015


Tiedoksi kiintoisa seminaari ja kiertoajelu Hgissä 2.-3.10.

Uudelleenlähetetty-Lähettäjä: <sampo.ruoppila at utu.fi<mailto:sampo.ruoppila at utu.fi>>
Lähettäjä: Maunu Häyrynen <mauhay at utu.fi<mailto:mauhay at utu.fi>>
Päiväys: 12. syyskuuta 2015 19.42.04 UTC+3

Aihe: Tiivistäen kestäväksi? Seminaari suomalaisen kaupunkisuunnittelun murroksesta pe 2.10., KSV:n sali, Helsinki

Tiedoksi ja edelleen tiedotettavaksi, parhain terveisin Maunu
________________________________________

Tiivistäen kestäväksi?

Seminaari suomalaisen kaupunkisuunnittelun murroksesta
Yleiskaavoitusta käsittelevä yleisöseminaari ja kiertoajelu perjantaina ja lauantaina 2.–3.10.2015

Yleisöseminaari perjantaina 2.10.2015
Paikka: Kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Kansakoulukatu 3, Helsinki

9.00 – 10.30  Alkupuheenvuoro
Professori Maunu Häyrynen, Rakennustaiteen Seura

Key note puheenvuoro:
Regional strategies for a dense and green region
Aluesuunnittelija Bette Lundh Malmros, Stockholms läns landsting

Yleiskaavoituksen historiallinen tausta
Tutkimuspäällikkö Juhana Lahti, Arkkitehtuurimuseo

10.30 – 11.00  Kahvitarjoilu

11.00 – 12.00  Täytyykö jokainen asia käsitellä jokaisella kaavatasolla?
Kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen, Turun kaupunki

Epäpaikoista elinvoimaa – Tampereen yleiskaavoitus ja täydennysrakentaminen
Arkkitehti Tiina Leppänen, Tampereen kaupunki

12.00 – 13.00  Lounas (omakustanteinen)

13.00 – 14.00  Esikaupunkialueen täydennysrakentamisen tarkastelu Roihuvuori lähtökohtana
Arkkit. prof. Sari Schulman, Arkkitehtitoimisto Schulman Oy / Rakennusperintö-SAFA

Helsingin kartanoympäristöjen sovittaminen kaupunkikehittämiseen
Maisema-arkkitehti, tohtorikoulutettava Ranja Hautamäki, Tampereen kaupunki / Aalto-yliopisto

14.00 – 14.30  Kahvitarjoilu

14.30 – 16.00  Paneelikeskustelu
Vetäjänä tutkimusjohtaja Anssi Joutsiniemi, Tampereen teknillinen yliopisto
Yleiskaavasuunnittelija Heikki Salmikivi, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Yksikön päällikkö Anne Mäkinen, Helsingin kaupunginmuseo
Tohtorikoulutettava Ilona Akkila, Yhdyskuntasuunnittelun seura
Arkkitehti, puheenjohtaja Mona Schalin, Puutarhataiteen seura
Maisema-arkkitehti Mikla Koivunen, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK
TkT Mikko Särelä, ”Lisää kaupunkia Helsinkiin”-ryhmän perustaja
Professori Maunu Häyrynen, Rakennustaiteen seura

16.00 – 16.15  Päätöspuheenvuoro
Arkkitehti Mikko Mälkki, Rakennustaiteen seura

Kiertoajelu Helsingissä lauantaina 3.10.2015

Bussiekskursio Helsingin yleiskaavan kiistanalaisimpiin paikkoihin, kohteina mm. kaupunkibulevardien reitit, Katajanokan ranta, Malmin lentokenttä ja Tuomarinkylä. Kiertoajelu toteutuu, mikäli riittävästi osanottajia ilmoittautuu määräaikaan mennessä.

Tiivistäen kestäväksi? Seminaari suomalaisen kaupunkisuunnittelun murroksesta

Suomalainen kaupunkisuunnittelu on käymistilassa. Väestö keskittyy entistä harvempiin kasvukeskuksiin. Kestävyydellä perustellaan vaatimuksia kaupunkirakenteen tiivistämiselle, raideliikenteelle ja käveltävyydelle. Samalla väljä rakentaminen, viherympäristöt ja historiallisen kaupunkikuvan vaaliminen ovat joutumassa valinkauhaan. Kaupunkisuunnittelua ohjaavia ja rajoittavia säännöksiä halutaan purkaa nopeuden ja joustavuuden nimissä. Tuoreena esimerkkinä kehityksestä on parhaillaan valmisteltava Helsingin yleiskaava, jota on viety eteenpäin mittaviin väestönkasvuennusteisiin perustuvana strategisena toimintaohjelmana. Merkit uudesta suuntauksesta näkyvät kasvukeskusten kaupunkikuvassa, jossa suunnittelijoiden kekseliäästi sijoittama täydennysrakentaminen putkahtelee esiin sieltä täältä.

Tiivistämistä perustellaan myös ideologisella kaupunkikulttuurin vaatimuksella, joka vaatisi suurempia asukasmääriä, kulttuuripanostuksia, muuta palvelutarjontaa sekä ”urbaania pöhinää”. Tiivistämiskeskustelu hämärtää kestävyyden eri ulottuvuuksien välistä suhdetta asettamalla ilmastonmuutoksen hillinnän vastakkain luonnon- ja kulttuuriarvojen säilyttämisen kanssa. Syntyvässä asetelmassa tiiviin kaupungin vastapainona on yhtenäisen viherverkoston, luonnonläheisen kaupunkiasumisen, kaupunkimaaseudun ja rakennusperinnön edustama omanlaisensa kaupunkikulttuuri.

Seminaarissa haetaan kokonaiskuvaa suomalaisen kaupunkisuunnittelun nykytilasta ja keskustellaan siitä miten kaupunkirakenteen tiivistäminen kohtaa luonnon, maiseman ja rakennuskulttuurin Helsingissä, Tukholmassa, Turussa ja Tampereella. Tavoitteena on löytää tapoja tiivistämisen ja suojelun yhteensovittamiseksi.
Seminaari ja kiertoajelu ovat maksuttomia.

Seminaarin järjestävät Rakennustaiteen Seura ry, Rakennusperintö-SAFA, Suomen ICOMOS ry, Suomen maisema-arkkitehtiliitto MARK, Puutarhataiteen seura ja Yhdyskuntasuunnittelun seura.

Ilmoittautuminen

Seminaariin ilmoittaudutaan pe 25.9. mennessä joko sähköpostitse Rakennustaiteen Seuran sihteerille osoitteeseen sihteeri at rakennustaiteenseura.fi<mailto:sihteeri at rakennustaiteenseura.fi> tai kirjeitse osoitteeseen Rakennustaiteen Seura, Kasarmikatu 24, 00130 Helsinki. Kirjeiden tulee olla perillä 25.9., myöhemmin saapuneita ilmoittautumisia ei huomioida. Kirjeisiin pyydetään merkitsemään myös ilmoittautujan yhteystiedot.

Jos haluat osallistua kiertoajelulle la 3.10., mainitsethan siitä ilmoittautuessasi erikseen!


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list