[Kaupunkitutkimus] Strategisen tutkimuksen neuvoston teemat vuodelle 2016 ( -> Kaupungistumisen dynamiikka) *

Sampo Ruoppila ruoppila at gmail.com
Thu May 21 16:19:56 EEST 2015


Kaupungistuminen on yksi Strategisen tutkimuksen neuvoston vuodelle 2016
ehdottamasta teemasta.

Sampo

-----Original Message-----

*Strategisen tutkimuksen neuvosto ehdottaa neljää teemaa vuodelle 2016 *

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on 11.5. päättänyt tuoda kuultavaksi
neljä teema-alue-ehdotusta vuoden 2016 teemoiksi.
Teema-alue-ehdotukset esitellään Kansallismuseossa 26.5. pidettävässä
kuulemistilaisuudessa, jossa niistä keskustellaan tutkimusyhteisön ja
tiedonkäyttäjien kanssa. Tavoitteena kuulemistilaisuudessa on saada
osallistujilta kommentteja ja kantoja valmistelun seuraavaan vaiheeseen.

Teema-alue-ehdotukset ovat:

·Osaaminen ja muuttuva työelämä
<http://www.aka.fi/globalassets/33stn/osaaminen-ja-muuttuva-tyoelama.pdf>

·Terveys ja elämäntapojen muuttaminen
<
http://www.aka.fi/globalassets/33stn/terveys-ja-elamantapojen-muuttaminen.pdf
>

·Kokonaisturvallisuus globaalissa ympäristössä <
http://www.aka.fi/globalassets/33stn/kokonaisturvallisuus-globaalissa-ymparistossa.pdf
>

·Kaupungistumisen dynamiikka
<http://www.aka.fi/globalassets/33stn/kaupungistumisen-dynamiikka.pdf>

Ohessa lisätietoa: http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2015/stn/


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list