[Kaupunkitutkimus] Vuoden 2015 paras kaupunkikirjoitus Veikko Erantille

Söderholm Maria maria.soderholm at aalto.fi
Mon May 11 22:36:29 EEST 2015VUODEN 2015 PARAS KAUPUNKIKIRJOITUS MYÖNNETTY VEIKKO ERANTILLEKaupunkitutkimuksen päivillä on palkittu vuodesta 2005 alkaen paras kaupunkiaiheinen tieteellinen artikkeli. Tampereella 11-12.5. pidettävillä päivillä palkittu kirjoitus on valtiotieteen maisteri  Veikko Erantin  Oma etu ja yhteinen hyvä paikallisessa kiistassa tilasta.Ajankohtainen artikkeli tarkastelee Helsingin Haagan täydennysrakentamista. Eranti pohtii esimerkkinsä avulla oman edun ja yhteisen hyvän rooleja nykyisissä kaupunkisuunnittelun käytännöissä, ja osoittaa 'hyvän tahdon' ja osallistavan demokratian nurjan puolen. Omaa etua perustellaan usein yhteisellä hyvällä.  Artikkeli osallistuu tärkeään keskusteluun kansalaisdemokratiasta kaupunkisuunnittelussa ja rakennetun ympäristön kehittämisestä.

Artikkeli on julkaistu Sosiologia-lehdessä  1/2014. Palkinnon saaja pitää artikkeliin perustuvan luennon tiistaina 12.5. klo 10.15.Palkinnon tarkoituksena on kannustaa tutkijoita tekemään hyvää kaupunkitutkimusta kotimaisilla kielillä. Palkitut artikkelit tuovat uutta tietoa kaupunkitutkimuksen monitieteiselle kentälle ja ovat aiheenvalinnoiltaan, näkökulmiltaan ja käsittelyltään itsenäisiä, omaperäisiä ja kiinnostavia. Arvioinnissa kiinnitetään lisäksi huomiota huolelliseen ja selkeään ilmaisuun.Palkinnosta kilpaili kaikkiaan 16 korkeatasoista artikkelia. Vuoden 2015 raatiin kuuluivat Lieven Ameel (puheenjohtaja) ja Samu Nyström Suomen Kaupunkitutkimuksen seurasta, Mervi Ilmonen ja Hilkka Lehtonen Yhdyskuntasuunnittelun seurasta, sekä Satu Kivelä ja Maija Faehnle Alue- ja ympäristötutkimuksen seurasta.Lisätietoja palkinnosta antaa Lieven Ameel: lieven.ameel at helsinki.fi<mailto:lieven.ameel at helsinki.fi>

Palkinnon saajan yhteystiedot: veikko.eranti at helsinki.fi<mailto:veikko.eranti at helsinki.fi>


Palkinnosta ja aiempien vuosien palkituista tarkemmin: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/vuoden-kaupunkikirjoitus-2/
----------------------------------------

Tiedon sähköpostilistalle välitti,
Maria Söderholm
Informaatikko
Aalto-yliopisto
maria.soderholm at aalto.fi<mailto:maria.soderholm at aalto.fi>
http://maa.aalto.fi/fi/
More information about the Kaupunkitutkimus mailing list