[Kaupunkitutkimus] Kaupunkitutkimuksen päivät 2015 / Finnish Urban Studies Days 2015

Silja Laine silaine at utu.fi
Fri Apr 10 14:32:26 EEST 2015


Tiedoksenne.

yt. Silja

Silja Laine, PhD
Research coordinator
TIAS Turku Institute for Advanced Studies
20014 University of Turku
Finland
tel. +358 (0)2 333 6904
Office: Juslenia, 3rd floor, 336
email: silja.laine at utu.fi


Kaupunki näyttämönä, Tampereen yliopisto 11.-12.5.2015

Tervetuloa osallistumaan vuoden 2015 Kaupunkitutkimuksen päiville, 
joiden teemana on "Kaupunki näyttämönä". Teemaa lähestytään muun 
muassa arjen ja juhlan, kaupunkisuunnittelun ja improvisaation, vallan 
representaation, osallistavan aktivismin, kulttuuriympäristön ja 
kaupunkitapahtumien näkökulmista. Päivillä kokoontuu 15 monitieteistä 
työryhmää, joissa kuullaan lähes 80 esitelmää. Kansainvälisiksi 
kutsuvieraspuhujiksi ovat lupautuneet sosiologi Bella Dicks (Cardiff 
University), arkkitehtuuriteoreetikko Christopher Dell (Universität 
der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) sekä 
teollisuushistorian ja teknologian tutkija Mats Fridlund (Aalto 
University). Lisäksi päivillä palkitaan paras vuonna 2014 julkaistu 
kaupunkitutkimusaiheinen tieteellinen kirjoitus. Palkinnon saaja pitää 
artikkelinsa aiheesta luennon tiistaina 12.5.

Päivien ohjelma, työryhmien teemat ja esitelmien abstraktit, sekä 
tietoa ilmoittautumisesta löytyvät osoitteesta: 
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ Ilmoittautuminen on 
käynnissä, ja se päättyy 30.4.2015. Päivien järjestelyistä vastaa 
Suomen Kaupunkitutkimuksen Seura (SKTS) yhteistyössä Alue- ja 
ympäristötutkimuksen seuran (AYS), Yhdyskuntasuunnittelun seuran (YSS) 
ja Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikön 
kanssa.

***

City as a Stage, University of Tampere 11.-12.5.2015

The 13th Finnish Urban Studies Days takes place in May 11-12 2015 at 
the University of Tampere. The overall theme of the conference is 
"City as a Stage". During the two days nearly 80 papers will be 
presented in 15 sessions. Few sessions will be held in English. The 
international keynote speakers include three distinguished urban 
studies scholars, Bella Dicks (Cardiff University), Christopher Dell 
(Universität der Künste Berlin / HafenCity Universität Hamburg) and 
Mats Fridlund (Aalto University). The conference is organized in 
collaboration by three Finnish Scientific Societies, the Society for 
Urban Studies (SKTS), the Society of Urban Planning (YSS) and the 
Society for Regional and Environmental Studies (AYS), and the School 
of Social Sciences and Humanities (University of Tampere).

The registration for the 2015 Finnish Urban Studies Days is now open 
until April 30, 2015. For further details about the conference and the 
registration please visit the Conference website: 
http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/

Welcome!


Silja Laine, PhD
Research coordinator
TIAS Turku Institute for Advanced Studies
20014 University of Turku
Finland
tel. +358 (0)2 333 6904
Office: Juslenia, 3rd floor, 336
email: silja.laine at utu.fi
More information about the Kaupunkitutkimus mailing list