[Kaupunkitutkimus] KUTSU kaupunkistrategian sidosryhmätilaisuuksiin 3. ja 4.3.2015 klo 9-12

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Thu Feb 5 15:13:04 EET 2015


Hei,

Tilaisuudet saattavat olla kiinnostavia kaupunkitutkimusohjelman potentiaalisille hyödyntäjille.

Sampo


Välitetty viesti:

Lähettäjä: Turun kaupunginjohtaja <kaupunginjohtaja at turku.fi<mailto:kaupunginjohtaja at turku.fi>>
Päiväys: 5. helmikuuta 2015 8.53.05 UTC+2
Kopio: Vira Jussi <jussi.vira at turku.fi<mailto:jussi.vira at turku.fi>>, Pärtty Juhani <juhani.partty at turku.fi<mailto:juhani.partty at turku.fi>>
Aihe: KUTSU kaupunkistrategian sidosryhmätilaisuuksiin 3. ja 4.3.2015 klo 9-12

Arvoisa vastaanottaja,

Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi viime kesäkuussa uuden kaupunkistrategian sekä sitä täydentävät kaksi strategista ohjelmaa: Hyvinvointi ja aktiivisuus –ohjelman ja Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelman. Turun strategiakokonaisuutta valmisteltiin laajassa yhteistyössä kaupungin asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien kanssa vuosien 2013-2014 aikana.
Kaupunkistrategia kertoo, miltä kaupunki näyttää vuonna 2029, jolloin Turku täyttää 800 vuotta. Strategisten ohjelmien aikajänne on 4-8 vuotta ja niissä kuvataan, miten kaupunkistrategian tavoitteet saavutetaan. Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelmassa paneudutaan palvelujen saatavuuden ja kohdentamisen parantamiseen, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen, kaupunkilaisten osallisuuteen palvelujen suunnittelussa, kaupunkilaisten sujuvan arjen tukemiseen sekä vapaa-ajan viettämisen ja kulttuurin harrastamisen mahdollisuuksien tarjoamiseen. Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelman kohteena ovat muun muassa yhteistyö kaupungin, korkeakoulujen ja yritysten välillä, ilmastonmuutokseen liittyvät näkökulmat, asuminen, rakentaminen ja liikenneratkaisut, sekä jatkuva uudistuminen ja innovaatiot.
Strategian toteuttaminen suunnitellaan vuosittain talousarvion puitteissa. Järjestämme nyt kaksi tilaisuutta, joiden tarkoituksena on yhtäältä kertoa Turun tekemistä strategisista valinnoista ja strategian toimenpanosta sidosryhmilleen sekä toisaalta kuulla sidosryhmien näkemyksiä tulevan suunnittelukauden tarpeista. Tilaisuuksissa on paikalla kaupungin johdon edustajia vastaamassa kysymyksiin ja kertomassa miten strategiaan on toimialoilla lähdetty toteuttamaan.
Osallistuminen on mahdollista joko molempiin tilaisuuksiin tai vain toiseen.
Tilaisuuksien kesto on noin kolme tuntia.

Kahvitarjoilu ennen tilaisuuksien alkua klo 8.30 lähtien.

Kilpailukyky ja kestävä kasvu -ohjelman tapaaminen
tiistaina 3.3.2015 kello 9–12 Virastotalolla, Itsenäisyydenaukio 2
Ilmoittautumiset 25.2.2015 mennessä: http://www.lyyti.in/Strategiatilaisuus__Kilpailukyky_ja_kestava_kasvu_0330

Hyvinvointi ja aktiivisuus -ohjelman tapaaminen
keskiviikkona 4.3.2015. kello 9-12 Virastotalolla, Itsenäisyydenaukio 2
Ilmoittautumiset 25.2.2015 mennessä: http://www.lyyti.in/Strategiatilaisuus_43__Hyvinvointi_ja_aktiivisuus_9649

Kaupunkistrategiaan ja strategisiin ohjelmiin voi tutustua etukäteen osoitteessa: www.turku.fi/strategia<http://www.turku.fi/strategia>.

Lämpimästi tervetuloa!

Aleksi Randell                              Jussi Vira
kaupunginjohtaja                          strategia- ja kehittämisjohtajaMore information about the Kaupunkitutkimus mailing list