[Kaupunkitutkimus] CfP työryhmään Kuntademokratia ja -politiikka / Pol.tutk.päivät 19.-20.3.2015

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Wed Jan 21 15:12:06 EET 2015


Lähettäjä: kuntatutkijat-l-bounces at listserv.kuntaliitto.fi [mailto:kuntatutkijat-l-bounces at listserv.kuntaliitto.fi] Puolesta Nissinen Elna
Lähetetty: 20. tammikuuta 2015 11:59
Vastaanottaja: kuntatutkijat-l at listserv.kuntaliitto.fi
Aihe: [Kuntatutkijat-l] CfP työryhmään Kuntademokratia ja -politiikka / Pol.tutk.päivät 19.-20.3.2015


Politiikan tutkimuksen päivät / Statsvetardagar 19.-20.3.2015
http://www.samforsk.abo.fi/sv/statsvetardagarna2015
Åbo Akademi, Turku / ÅboCall for papers työryhmään
KUNTADEMOKRATIA JA -POLITIIKKAKunta- ja aluepolitiikka on jäänyt suomalaisessa politiikantutkimuksessa muihin Pohjoismaihin verrattuna vähälle huomiolle. Kunnat tarjoavat erinomaisen "testilaboration" politologisten kysymysten tarkasteluun, kuntien suuren lukumäärän ja keskinäisten erojen mahdollistaessa monia metodologisesti mielenkiintoisia lähestymistapoja.Työryhmään toivotaan esityksiä, joiden pyrkimyksenä on valottaa poliittisia kysymyksiä kunta- ja aluetasolla. Niin empiiriset, metodologiset kuin teoreettisetkin esitykset ovat tervetulleita. Työryhmä ei rajaudu tiettyyn yksittäiseen teemaan. Esitykset voivat käsitellä esimerkiksi kunnallisvaaleja, kunnallista päätöksentekoa, demokraattisia innovaatioita tai kuntauudistusta - joko kvantitatiivisella tai kvalitatiivisella tutkimusotteella.Työryhmän työkielet ovat suomi ja ruotsi. Käsiteltävät paperit voivat olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä. Työryhmä kokoontuu vain torstaina 19.3. klo 14:30-18:00 osoitteessa ASA-talo, Vänrikinkatu 3, Turku.Jos haluat osallistua työryhmään, lähetä abstraktisi (max 250 sanaa) viimeistään 29.1.2015 Linnéa Henrikssonille, linnea.henriksson(at)abo.fi. Abstraktista tulee käydä ilmi, mihin työryhmään paperi on tarkoitettu sekä kirjoittajan/kirjoittajien nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä taustaorganisaatio.Päiville voivat osallistua maksutta Valtiotieteellisen yhdistyksen jäsenet ja perustutkinto-opiskelijat. Muille osallistumismaksu on 100 euroa.Tervetuloa!Työryhmän koordinaattorit:
Linnéa Henriksson, linnea.henriksson(at)abo.fi

Sari Pikkala, sari.pikkala(at)abo.fi

Siv Sandberg, siv.sandberg(at)abo.fi
Statsvetenskapliga institutionen, offentlig förvaltning, Åbo Akademi***Call for papers
Arbetsgruppen KOMMUNDEMOKRATI OCH -POLITIKDen statsvetenskapliga forskningen i Finland har i mindre utsträckning än i de övriga nordiska länderna intresserat sig för frågor som berör den kommunala eller regionala nivån. Kommunerna utgör en utmärkt plattform för att testa centrala statsvetenskapliga frågeställningar, eftersom antalet enheter - både system och aktörer - är stort, vilket ger utrymme för varierande metodologiska angreppssätt.Vi välkomnar presentationer som syftar till att undersöka politiska företeelser på lokal och regional nivå. I övrigt är arbetsgruppen inte avgränsad till ett specifikt politikområde. Vi välkomnar såväl empiriska, metodologiska och teoretisk bidrag som har en anknytning t.ex. till kommunalval, kommunalt beslutsfattande, demokratiska innovationer och kommunreformen. Såväl kvantitativa som kvalitativa analyser är välkomna.Gruppens arbetsspråk är finska och svenska. Bidragen kan skrivas på finska, svenska eller engelska. Arbetsgruppen sammanträder endast torsdagen 19 mars kl 14:30-18:00 i ASA-huset, Fänriksgatan 3, Åbo.Om du vill delta i arbetsgruppen, sänd ett abstrakt (max 250 ord) senast 29.1.2015 till Linnéa Henriksson, linnea.henriksson(at)abo.fi. I abstraktet ska det uppges till vilken arbetsgrupp abstraktet hör, författarens/författarnas namn, e-postadress, telefonnummer och universitetsanknytning.Deltagande i Statsvetardagarna är gratis för medlemmar i Statsvetenskapliga föreningen och för grundexamensstuderande. För övriga är deltagaravgiften 100 euro.Välkommen!

Arbetsguppens koordinatorer:

Linnéa Henriksson, linnea.henriksson(at)abo.fi

Sari Pikkala, sari.pikkala(at)abo.fi

Siv Sandberg, siv.sandberg(at)abo.fi
Statsvetenskapliga institutionen, offentlig förvaltning, Åbo Akademi

-------------- next part --------------
An embedded and charset-unspecified text was scrubbed...
Name: ATT00001.txt
Url: https://lists.utu.fi/pipermail/kaupunkitutkimus/attachments/20150121/3c590e6d/attachment.txt 


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list