[Kaupunkitutkimus] Turkulaiset huom! Työryhmäaiheet kaupunkitutkimuksen päiville (DL 14.12.)

Ruoppila Sampo sampo.ruoppila at turku.fi
Mon Dec 10 15:14:52 EET 2012


Hyvät turkulaiset kaupunkitutkijat,

En ole saanut teiltä vielä ainoatakaan ehdotusta työryhmäksi kaupungissamme ensi keväänä järjestettäville päiville. Ryhdistäytykääpä nyt ja laittakaa tulemaan lukuisia ehdotuksia perjantaihin mennessä. Kaupunkitutkimuksen päivien perinteiden mukaan on hyvä, jos ryhmälle nimetään kaksi puheenjohtajaa, jotka edustavat toisiaan täydentäen eri aloja, ja voivatpa myös toimia eri paikkakuntien yliopistoissa.

Sampo 

-----
 
Muistutus! DL 14.12.!!

Kaupunkitutkimuksen päivät 2013 / Työryhmäaiheiden haku ARVOSTUSTEN VAIKUTUS KAUPUNKIKEHITYKSEEN Kymmenennet kaupunkitutkimuksen päivät 2013
 
 
Call for sessions / Työryhmäaiheiden haku
 
Vuosittain järjestettävillä Kaupunkitutkimuksen päivillä keskustellaan kaupunkikehityksen ajankohtaisista ilmiöistä. Järjestäjinä toimivat Yhdyskuntasuunnittelun seura, Suomen kaupunkitutkimuksen seura ja Alue- ja ympäristötutkimuksen seura. Seuraavat Kaupunkitutkimuksen päivät järjestetään 25.-26.4.2013 Turun yliopistossa. 
 
Vuoden 2013 päivien teemana on Arvostusten vaikutus kaupunkikehitykseen. Kaupunkia ei rakenneta vain aineen, vaan myös strategioiden ja unelmien avulla. Kaupunkipolitiikassa luotetaan suorien investointien lisäksi yhä enemmän symbolisiin merkityksiin, brändeihin ja visioihin kansainvälisen kaupunkikilpailun välineinä. Arvostuksiin perustuva symbolitalous vaikuttaa reaalitalouteen rakennetun ympäristön investointeina. Alueiden arvottamisen ketju on kaupunkien taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehittämisen ydintä. Alueiden arvostukset muuttuvat ajassa: jotkut alueet taantuvat, jotkut löydetään ja arvotetaan uudelleen uusien käyttäjien tai kehittämissuunnitelmien ansiosta. Viimeisen 50 vuoden aikana esimerkiksi monet teollisuusalueet ovat muuttuneet viihtyisiksi asuinalueiksi ja oleskelun paikoiksi, työväen korttelit keskiluokan kansoittamiksi ja lentokenttien ympäristöt meluongelmista vetovoimaisiksi toimistokeskittymiksi. 
 
Vuoden 2013 kaupunkitutkimuksen päivillä pohditaan symbolitalouden ja reaalitalouden suhdetta. Mikä merkitys on sillä, minkälaisiksi kaupungit kuvitellaan? Miten arvostukset vaikuttavat rakennettuun ympäristöön? Miten kaupunkisuunnittelu vaikuttaa alueiden arvostuksiin? Onko suunnittelussa ollut herkkyyttä tunnistaa uusia arvostuksia? Millä keinoilla tuotetaan lisäarvoa kaupungin eri alueille? Minkälaisia historiallisia pysyvyyksiä tai muutoksia arvostuksissa on nähtävissä? Miten visiot ja brändit vaikuttavat kaupunkipolitiikkaan ja kaupunkien kehittämiseen? Miten kaupunkipolitiikkaan vaikuttavat yksittäiset tekijät, kuten kansainvälisyys, kulttuurivetoinen kehittäminen, yliopistot tai teknologiset muutokset ja ubiikki? 
 
Toivomme teemoihin liittyviä ehdotuksia työryhmien aiheiksi ja niiden puheenjohtajiksi. Päivien ohjelmassa on ollut 5-6 työryhmää, joista kunkin puheenjohtajat ovat edustaneet eri tieteenaloja ja tahoja. Vuoden 2013 päivät sisältävät myös ensimmäistä kertaa monipuolisen ekskursio-osuuden, joka koostuu neljästä teemasta. Ehdotukset työryhmistä tulee lähettää Tieteelliselle toimikunnalle viimeistään 14.12.2012 osoitteella sampo.ruoppila(at)turku.fi
 
 
Sampo Ruoppila
Kaupunkitutkimuksen päivät 2013
Tieteellisen toimikunnan varapuheenjohtaja sampo.ruoppila(at)turku.fi
 
Järjestävien seurojen www-sivut
Yhdyskuntasuunnittelun seura www.yss.fi
Suomen kaupunkitutkimuksen seura (SKTS) www.kaupunkitutkimuksenseura.fi
Alue- ja ympäristötutkimuksen seura (AYS) www.ays.fi
 
Tietoa edellisten vuosien päivistä: http://www.kaupunkitutkimuksenpaivat.net/ 
 
_______________________________________________
Kaupunkitutkimus mailing list
Kaupunkitutkimus at lists.utu.fi
https://lists.utu.fi/mailman/listinfo/kaupunkitutkimus


More information about the Kaupunkitutkimus mailing list