[Kaupunkitutkimus] Opiskelijalistoille: Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus Turun yliopistolla - vielä ehtii mukaan

Sampo Ruoppila sampo.ruoppila at utu.fi
Tue Sep 4 18:59:35 EEST 2012


Hyvät kolleegat,

Voisitteko huolehtia, että oheinen viesti kulkeutuu oppialanne opiskelijoiden sähköpostilistoille. Kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuutta ei ole oikein löydetty, joten markkinointi on paikallaan. Parempi myöhään kuin milloinkaan. Tänään oli johdannon ensimmäinen luento, mutta vielä ehtii hyvin mukaan.

Kiitos!

Sampo

***

Tervetuloa suorittamaan kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus

Turun yliopistossa on ollut viime vuodesta alkaen mahdollista suorittaa kaupunkitutkimuksen opintokokonaisuus (25-35 op). Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa näkökulmia kaupunkitutkimuksen tutkimusaiheisiin sekä perehdyttää tutkimusalueen käsitteisiin ja teoreettisiin lähtökohtiin. Tavoitteena on myös oppia seuraamaan alalla tehtävää monitieteistä tutkimusta, arvioimaan sitä kriittisesti sekä kehittämään uusia näkökulmia suomalaiseen kaupunkitutkimukseen. Opintokokonaisuus antaa valmiudet suuntautua kaupunkitutkimukseen eri oppiaineissa.

Opintokokonaisuuden kotilaitos on sosiaalitieteiden laitos. Pakollisia kursseja ovat johdatus kaupunkitutkimukseen (järjestetään syksyisin) ja teemaseminaari (järjestetään keväisin). Johdantokurssi alkoi tiistaina 4.9., mutta vielä ehtii hyvin mukaan! Muut kokonaisuuden kurssit on mahdollisuus koota kokonaisuuden osina luetelluista sosiologian, sosiaalipolitiikan, maantieteen, kulttuuri- ja historia-aineiden, talousmaantieteen (TY:n kauppakorkeakoulu), julkishallinnon (ÅA) ja muiden mainittujen oppialojen kursseista. Valinnaiset kurssit on jaettu kahteen ryhmään, jossa kummassakin on suoritettava vähimmäismäärä kursseja ja vähimmäismäärä pisteitä.

Tämän vuoden pakolliset ja valinnaiset kurssit näet opinto-oppaasta

https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=10648&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2012

Syksyn kurssien ajat ja linkit kurssien sivuille näet täältä
http://www.soc.utu.fi/laitokset/sosiaalitieteet/kaupunkitutkimus.html

Turun yliopiston opiskelijat voivat ottaa vapaasti kursseja eri tiedekunnista. Sivuilla mainitut kurssi- ja opinto-oikeuden hakemiset koskevat kauppakorkeakoulun ja Åbo Akademin kursseja. 

Tervetuloa opiskelemaan kaupunkitutkimusta!
http://kaupunkitutkimus.utu.fi

******************************
Sampo Ruoppila, Dr.Soc.Sc.
Research Director (urban studies)
University of Turku, Department of Social Research
Turku Urban Research ProgrammeMore information about the Kaupunkitutkimus mailing list